There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-11-21
Date of announcement:
2001-11-12
Date of entry into force:
2001-12-06
Date of binding force:
2001-12-06
Date of repeal:
2003-06-01
Remarks:
Par. 2 ust. 2 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)