Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-01-10
Date of entry into force:
1998-01-20
Date of binding force:
1998-01-20
Date of repeal:
2001-12-06
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (4)
References (3)
Repealing acts (1)