Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-05-13
Data wydania:
2004-04-26
Data wejścia w życie:
2004-05-28
Data uchylenia:
2005-06-01
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)