Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-03-17
Data wydania:
2010-02-12
Data wejścia w życie:
2010-04-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 5, pkt 3 lit. c, pkt3 lit. d w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 10, pkt 3 lit. e i g-i, pkt 10, 14, 15, 19, 20 i 21 lit. b wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (6)