Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2011-09-30
Date of announcement:
2011-08-31
Date of entry into force:
2012-01-01
Date of binding force:
2012-01-01
Remarks:
art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4 wchodzą w życie 1 października 2012 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
The legislative process (1)
Amended acts (7)
Acts deemed repealed (41)
References (4)