There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-11-24
Date of entry into force:
1998-12-22
Date of binding force:
1998-12-22
Date of repeal:
2012-07-02
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)