This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-04-05
Date of announcement:
2012-04-04
Date of entry into force:
2012-04-09
Date of binding force:
2012-04-09
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (1)