Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-06-27
Data wydania:
2014-05-30
Data wejścia w życie:
2014-07-12
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (9)