Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2015-06-29
Date of announcement:
2015-06-09
Date of expiry:
2017-06-19
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)