Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2019-07-05
Data wydania:
2016-10-15
Data wejścia w życie:
2019-04-07
Uwagi:
poprawki do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. wejdą w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 stycznia 2033 r.
Akty zmienione (1)