Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-04-24
Date of announcement:
2020-04-15
Date of entry into force:
2020-05-09
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)