Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1983-04-18
Date of entry into force:
1983-05-11
Date of binding force:
1983-05-11
Date of repeal:
2005-09-21
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)