Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodnych oraz za żeglugę i spław przez krajowe przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1989-06-23
Date of entry into force:
1989-07-15
Date of binding force:
1989-07-15
Date of repeal:
1992-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
  • MIN. TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)