Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokości.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-09-17
Date of entry into force:
1997-10-21
Date of binding force:
1997-10-21
Date of repeal:
2001-12-06
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)