There are amending acts for this act.

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 października 1997 r. w sprawie norm wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-10-08
Date of entry into force:
1997-10-30
Date of binding force:
1997-10-30
Date of repeal:
2004-01-06
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)