Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2000 nr 43 poz. 858 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdań wyborczych.
M.P. 2000 nr 43 poz. 857 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998.
M.P. 2000 nr 43 poz. 856 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
M.P. 2000 nr 43 poz. 855 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2001.
M.P. 2000 nr 43 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 2000 nr 43 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.
M.P. 2000 nr 43 poz. 852 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych palonych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 2000 nr 43 poz. 851 uznany za uchylony Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006.
M.P. 2000 nr 43 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 43 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 43 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 43 poz. 841 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2000 nr 43 poz. 840 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2000 nr 43 poz. 839 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2000 nr 43 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 - Kielce.
M.P. 2000 nr 43 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Wiadernego.
M.P. 2000 nr 43 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.
M.P. 2000 nr 43 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Leszka Henryka Balcerowicza.
M.P. 2000 nr 43 poz. 834 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie rządowego dokumentu "Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju."
M.P. 2000 nr 43 poz. 833 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2000 nr 43 poz. 832 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Stopień Wodny Nieszawa - Ciechocinek.
M.P. 2000 nr 43 poz. 831 obowiązujący Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 42 poz. 830 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2000 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 829 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 828 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 827 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 826 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 825 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 824 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2000 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 823 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2000 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2000 nr 42 poz. 821 uchylony Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 820 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2000 r. w okręgach wyborczych obejmujących obszary województw: katowickiego, szczecińskiego i wrocławskiego, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 819 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 818 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu pracy w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2001 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 817 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
M.P. 2000 nr 42 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 42 poz. 805 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.
M.P. 2000 nr 42 poz. 804 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 42 poz. 803 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia roku 2001 rokiem Ignacego Jana Paderewskiego.
M.P. 2000 nr 41 poz. 802 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr XXIX/372/2000 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 2000 nr 40 poz. 801 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r.
M.P. 2000 nr 40 poz. 800 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.
M.P. 2000 nr 40 poz. 799 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 40 poz. 798 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2001 r.
M.P. 2000 nr 40 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 40 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 40 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 40 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 40 poz. 777 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 40 poz. 776 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 2000 nr 40 poz. 775 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy powstania Batalionów Chłopskich.
M.P. 2000 nr 40 poz. 774 obowiązujący Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 39 poz. 773 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2000 r.
M.P. 2000 nr 39 poz. 772 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 39 poz. 771 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2000 nr 39 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2001 r.
M.P. 2000 nr 39 poz. 769 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 39 poz. 768 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 39 poz. 767 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 39 poz. 766 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2000 nr 39 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 39 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2000 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 39 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 39 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 39 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 39 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 39 poz. 753 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2000 nr 39 poz. 752 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 38 poz. 751 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 750 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2000 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 749 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2000 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 748 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2000 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 747 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów.
M.P. 2000 nr 38 poz. 746 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 745 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2000 nr 38 poz. 744 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2001 r.
M.P. 2000 nr 38 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 38 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 37 poz. 741 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2000 r.
M.P. 2000 nr 37 poz. 740 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 37 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2000 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2000 nr 37 poz. 738 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 37 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2001 r.
M.P. 2000 nr 37 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 37 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 37 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 37 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 - Gdańsk.
M.P. 2000 nr 37 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Franciszki Cegielskiej.
M.P. 2000 nr 37 poz. 731 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
M.P. 2000 nr 36 poz. 730 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 36 poz. 729 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zobowiązania cenowego na błony rentgenowskie X-Ray typu XBM pochodzące z Niemiec.
M.P. 2000 nr 36 poz. 728 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 36 poz. 727 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.
M.P. 2000 nr 36 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 36 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 36 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 36 poz. 723 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych w Etiopii i Erytrei.
M.P. 2000 nr 36 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2000 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 35 poz. 721 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2000 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2000 nr 35 poz. 720 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 1999 r.
M.P. 2000 nr 35 poz. 719 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2000 nr 35 poz. 718 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dniem 25 października 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych lub kieszonkowych gazowych do wielokrotnego napełniania, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowego lub z Tajwanu.
M.P. 2000 nr 35 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 35 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 35 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 35 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 35 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 35 poz. 712 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka.
M.P. 2000 nr 35 poz. 711 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2000 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego.
M.P. 2000 nr 35 poz. 710 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2000 r. w sprawie odwołania Rzecznika Praw Dziecka.
M.P. 2000 nr 34 poz. 709 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 708 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 707 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 64 Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. w czasie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 706 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 63 Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 34 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r.
M.P. 2000 nr 34 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 34 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 34 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 34 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 34 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 34 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 33 poz. 697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 696 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 695 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 694 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 692 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 691 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 690 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 689 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 33 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 33 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 33 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 33 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 33 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 33 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 33 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 33 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 32 poz. 667 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 2000 nr 32 poz. 666 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 2000 nr 32 poz. 665 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 września 2000 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przędzy teksturowanej z poliestrów, pochodzącej z Tajwanu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 664 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 32 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 32 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 32 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 32 poz. 655 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 32 poz. 654 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 653 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu.
M.P. 2000 nr 31 poz. 652 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2001.
M.P. 2000 nr 31 poz. 651 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 31 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 31 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów o odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 637 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2000 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw w Zatoce Perskiej.
M.P. 2000 nr 30 poz. 636 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2000 nr 30 poz. 635 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2000 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
M.P. 2000 nr 30 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 30 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 30 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 30 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 30 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 30 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 30 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 30 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 30 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 30 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 30 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 30 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 29 poz. 610 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 29 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwej okręgowej komisji wyborczej wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.
M.P. 2000 nr 29 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2000 nr 29 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 29 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 29 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 29 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 29 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 29 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 29 poz. 594 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie utworzenia Kolegium Europejskiego w Gnieźnie w tysięczną rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.
M.P. 2000 nr 29 poz. 593 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji Światowej Wystawy rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce.
M.P. 2000 nr 28 poz. 592 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 28 poz. 591 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 28 poz. 590 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 28 poz. 589 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.
M.P. 2000 nr 28 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2000 nr 28 poz. 587 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii.
M.P. 2000 nr 28 poz. 586 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 28 poz. 585 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 28 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 25 czerwca 2000 r. w województwach: katowickim, szczecińskim i wrocławskim istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.
M.P. 2000 nr 28 poz. 583 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 28 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2000 nr 28 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 28 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 28 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2000 nr 28 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 28 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2000 nr 28 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 28 poz. 557 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie anulowania długów najuboższych krajów świata w Roku Jubileuszu 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 556 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 555 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalania ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 554 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2000 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2000 nr 27 poz. 553 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2000 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2000 nr 27 poz. 551 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 550 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 27 poz. 549 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 27 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 27 poz. 546 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2000 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ "Solidarność".
M.P. 2000 nr 26 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 26 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, dopuszczonych do obrotu w kraju.
M.P. 2000 nr 26 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2000 nr 26 poz. 542 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 26 poz. 541 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 26 poz. 540 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.
M.P. 2000 nr 26 poz. 539 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2000 nr 26 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 26 poz. 537 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. z okazji 20. rocznicy powstania "Solidarności".
M.P. 2000 nr 25 poz. 536 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 535 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 25 poz. 534 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2000 nr 25 poz. 533 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 532 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 531 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lipcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 530 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.
M.P. 2000 nr 25 poz. 529 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 528 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 527 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 526 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 525 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 524 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 523 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 25 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 25 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 25 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 24 poz. 518 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 517 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego.
M.P. 2000 nr 24 poz. 516 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Józefa Pawlaka.
M.P. 2000 nr 24 poz. 515 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Stanisławy Górniak.
M.P. 2000 nr 24 poz. 514 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego.
M.P. 2000 nr 24 poz. 513 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.
M.P. 2000 nr 24 poz. 512 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 24 poz. 511 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w II kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2000 nr 24 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 509 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.
M.P. 2000 nr 24 poz. 508 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 507 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 4 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 506 uchylony Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.
M.P. 2000 nr 24 poz. 505 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 51 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 24 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 24 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 24 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 24 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 24 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 24 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 24 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 24 poz. 496 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.
M.P. 2000 nr 24 poz. 495 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.
M.P. 2000 nr 24 poz. 494 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.
M.P. 2000 nr 24 poz. 493 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.
M.P. 2000 nr 24 poz. 492 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.
M.P. 2000 nr 23 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2000 nr 23 poz. 490 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego.
M.P. 2000 nr 23 poz. 489 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Ignacego Rybickiego.
M.P. 2000 nr 23 poz. 488 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.
M.P. 2000 nr 23 poz. 487 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Antosza.
M.P. 2000 nr 23 poz. 486 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 23 poz. 485 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2000 nr 23 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 23 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
M.P. 2000 nr 23 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 23 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 23 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 23 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 23 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 23 poz. 471 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2000 nr 23 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 23 poz. 469 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 22 poz. 469 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 468 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 467 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 466 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 465 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Ferdynanda Olszewskiego.
M.P. 2000 nr 22 poz. 464 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.
M.P. 2000 nr 22 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 462 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 461 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 460 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 459 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 458 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 457 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 456 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych palonych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 2000 nr 22 poz. 455 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.
M.P. 2000 nr 22 poz. 454 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Pomorskiego.
M.P. 2000 nr 22 poz. 453 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.
M.P. 2000 nr 22 poz. 452 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 22 poz. 451 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 22 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 22 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 22 poz. 448 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
M.P. 2000 nr 21 poz. 447 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke.
M.P. 2000 nr 21 poz. 446 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.
M.P. 2000 nr 21 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 21 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 21 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 21 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 21 poz. 428 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 20 poz. 427 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.
M.P. 2000 nr 20 poz. 426 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
M.P. 2000 nr 20 poz. 425 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Krzaklewskiego.
M.P. 2000 nr 20 poz. 424 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Andrzeja Leppera.
M.P. 2000 nr 20 poz. 423 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Marka Ciesielczyka.
M.P. 2000 nr 20 poz. 422 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec.
M.P. 2000 nr 20 poz. 421 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.
M.P. 2000 nr 20 poz. 420 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, regulaminu działania tej Komisji oraz wynagrodzenia członków tej Komisji za udział w przeprowadzeniu egzaminu.
M.P. 2000 nr 20 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 20 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 20 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 20 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 20 poz. 415 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o skróceniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.
M.P. 2000 nr 20 poz. 414 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2000 nr 20 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 20 poz. 412 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 2000 nr 20 poz. 411 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka .
M.P. 2000 nr 20 poz. 410 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 2000 nr 20 poz. 409 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 2000 nr 19 poz. 408 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Łopuszańskiego.
M.P. 2000 nr 19 poz. 407 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe do połowów dalekomorskich ryb w ramach licencji połowowych na Morzu Ochockim, oraz kwot tych dotacji.
M.P. 2000 nr 19 poz. 406 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wysokości stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
M.P. 2000 nr 19 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 19 poz. 404 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
M.P. 2000 nr 19 poz. 403 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka.
M.P. 2000 nr 19 poz. 402 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 2000 nr 19 poz. 401 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 2000 nr 18 poz. 400 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Adama Wileckiego
M.P. 2000 nr 18 poz. 399 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Ikonowicza.
M.P. 2000 nr 18 poz. 398 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego.
M.P. 2000 nr 18 poz. 397 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Macieja Grabowskiego.
M.P. 2000 nr 18 poz. 396 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r.
M.P. 2000 nr 18 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.
M.P. 2000 nr 17 poz. 394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2000 r.
M.P. 2000 nr 17 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2000 r.
M.P. 2000 nr 17 poz. 392 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2000 r.
M.P. 2000 nr 17 poz. 391 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2000 nr 17 poz. 390 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2000 nr 17 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 17 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 17 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 365 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2000 nr 17 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2000 nr 17 poz. 359 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w pierwszą rocznicę historycznej wizyty Jana Pawła II w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 11 czerwca 1999 r.
M.P. 2000 nr 16 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 16 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.
M.P. 2000 nr 16 poz. 356 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 16 poz. 355 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 2000 nr 16 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 16 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 16 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 351 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 15 poz. 350 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 15 poz. 349 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 15 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2000 nr 15 poz. 347 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2000 nr 15 poz. 346 akt jednorazowy Zarządzenie Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 15 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2000 nr 15 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 2000 nr 15 poz. 343 obowiązujący Uchwała Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności.
M.P. 2000 nr 15 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 15 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 15 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2000 nr 15 poz. 328 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 326 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 325 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2000 nr 14 poz. 324 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2000 nr 14 poz. 323 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
M.P. 2000 nr 14 poz. 322 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 321 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2000 nr 14 poz. 320 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.
M.P. 2000 nr 14 poz. 319 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 2000 nr 14 poz. 318 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
M.P. 2000 nr 14 poz. 317 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.
M.P. 2000 nr 14 poz. 316 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.
M.P. 2000 nr 14 poz. 315 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 314 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 313 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 312 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1999 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 308 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 307 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie szacunku produktu krajowego brutto w 1999 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 306 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 14 poz. 305 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w wyborach uzupełniających do Senatu IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołu głosowania w obwodzie i protokołu wyników głosowania i wyniku wyboru senatora, stosowanych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 302 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 14 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 14 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 296 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 14 poz. 295 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 14 poz. 294 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 14 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2000 nr 14 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 14 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 14 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 14 poz. 284 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie kierunków prywatyzacji PKO BP, BGŻ oraz PZU S.A.
M.P. 2000 nr 13 poz. 283 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 13 poz. 282 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 13 poz. 281 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 13 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 275 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 13 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów o odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 13 poz. 257 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.
M.P. 2000 nr 13 poz. 256 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie polityki mieszkaniowej państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.
M.P. 2000 nr 13 poz. 255 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2000 r. w 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.
M.P. 2000 nr 12 poz. 254 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 253 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 252 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 251 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 250 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 249 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 248 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 247 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 12 poz. 246 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania w państwowych jednostkach budżetowych.
M.P. 2000 nr 12 poz. 245 obowiązujący Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 2000 nr 12 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 12 poz. 243 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
M.P. 2000 nr 12 poz. 242 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 12 poz. 241 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
M.P. 2000 nr 11 poz. 240 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.
M.P. 2000 nr 11 poz. 239 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 2000 nr 11 poz. 238 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 2000 nr 11 poz. 237 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 2000 nr 11 poz. 236 uchylony Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.
M.P. 2000 nr 11 poz. 235 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 1999 r. przypadających na jednego mieszkańca.
M.P. 2000 nr 11 poz. 234 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r.
M.P. 2000 nr 11 poz. 233 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 11 poz. 232 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 2000 nr 11 poz. 231 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
M.P. 2000 nr 11 poz. 230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 11 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 228 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów
M.P. 2000 nr 11 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 226 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 225 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 224 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 223 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 11 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 216 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2000 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2000 nr 11 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 11 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 205 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 204 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 203 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2000 nr 11 poz. 201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2000 nr 11 poz. 199 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2000 nr 11 poz. 198 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2000 r. upamiętniająca 60. rocznicę zbrodni katyńskiej.
M.P. 2000 nr 10 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 2000 nr 10 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 1999 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2000 nr 10 poz. 195 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 10 poz. 194 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 10 poz. 193 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 2000 nr 9 poz. 192 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
M.P. 2000 nr 9 poz. 191 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 190 uznany za uchylony Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów.
M.P. 2000 nr 9 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 186