Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2001 nr 47 poz. 788 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2001 nr 47 poz. 787 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 47 poz. 786 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.
M.P. 2001 nr 47 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2002 .
M.P. 2001 nr 47 poz. 784 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 2001 nr 47 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.
M.P. 2001 nr 47 poz. 782 Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r.
M.P. 2001 nr 47 poz. 781 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 2001 nr 47 poz. 780 uchylony Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 2001 nr 47 poz. 779 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
M.P. 2001 nr 47 poz. 778 uchylony Zarządzenie Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.
M.P. 2001 nr 47 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 47 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 47 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 47 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 47 poz. 773 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. o zmianie postanowienia o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.
M.P. 2001 nr 47 poz. 772 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2001 nr 47 poz. 771 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2001 nr 47 poz. 770 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2001 nr 47 poz. 769 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2001 nr 47 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. nr 112-19-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. nr 112-18-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 766 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. nr 115-14-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 47 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. nr 112-17-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 764 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym.
M.P. 2001 nr 47 poz. 763 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 46 poz. 762 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 761 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 760 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Starym Smokovcu dnia 16 kwietnia 1998 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 759 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Starym Smokovcu dnia 16 kwietnia 1998 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 758 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 757 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 756 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 755 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 753 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 752 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Szczecinie dnia 18 marca 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 751 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Szczecinie dnia 18 marca 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 750 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ałmaty dnia 23 maja 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 749 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ałmaty dnia 23 maja 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 748 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tallinie dnia 9 września 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 747 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tallinie dnia 9 września 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 746 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 30 września 1994 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 745 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków, sporządzona w Zagrzebiu dnia 30 września 1994 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 744 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Mińsku dnia 20 maja 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 743 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r.
M.P. 2001 nr 45 poz. 742 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2001 nr 45 poz. 741 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2001 nr 45 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 45 poz. 739 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/2001.
M.P. 2001 nr 45 poz. 738 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie walut obcych określonych jako wymienialne.
M.P. 2001 nr 45 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 45 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 45 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 2001 nr 45 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 45 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 45 poz. 725 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. nr 113-24-01 o powołaniu wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2001 r. nr 112-16-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. nr Z. 110-85-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 45 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 45 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. nr Z. 110-83-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 45 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2001 r. nr 112-15-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 719 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2001 r. nr 115-13-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 45 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr 112-14-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 44 poz. 717 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 44 poz. 716 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 44 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 44 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 44 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 44 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 44 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 44 poz. 710 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 44 poz. 709 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 44 poz. 708 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 43 poz. 707 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2001 r.
M.P. 2001 nr 43 poz. 706 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 43 poz. 705 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2001 nr 43 poz. 704 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2002 r.
M.P. 2001 nr 43 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 43 poz. 702 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2001 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o pełnienie funkcji publicznej.
M.P. 2001 nr 43 poz. 701 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2001 nr 43 poz. 700 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 września 2001 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
M.P. 2001 nr 43 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 43 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 43 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 43 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 43 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2001 nr 43 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 43 poz. 682 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2001 nr 42 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 42 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 42 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 42 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 42 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 42 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 42 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 42 poz. 674 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.
M.P. 2001 nr 42 poz. 673 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Międzyparlamentarnej.
M.P. 2001 nr 42 poz. 672 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 41 poz. 671 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 41 poz. 670 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 41 poz. 669 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 41 poz. 668 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Trybunału Konstytucyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 41 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2002 r.
M.P. 2001 nr 41 poz. 666 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2002 r.
M.P. 2001 nr 40 poz. 665 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2001 nr 40 poz. 664 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2001 nr 40 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 40 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 40 poz. 661 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 40 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 40 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 40 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 40 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 656 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2002 r.
M.P. 2001 nr 39 poz. 655 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii.
M.P. 2001 nr 39 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2001 nr 39 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 39 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 39 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów
M.P. 2001 nr 39 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2001 nr 39 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 39 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 39 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 39 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 39 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 39 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 627 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r.
M.P. 2001 nr 38 poz. 626 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2001 nr 38 poz. 625 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 38 poz. 624 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2001 nr 38 poz. 623 obowiązujący Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia Stałego Zespołu Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 38 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. o pozbawieniu orderu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 38 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 38 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 38 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 38 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 38 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 38 poz. 615 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 614 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 613 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 38 poz. 612 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 38 poz. 611 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 610 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2001 r. w rocznicę śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki.
M.P. 2001 nr 37 poz. 609 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998-1999.
M.P. 2001 nr 37 poz. 608 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzania ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 37 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 37 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 37 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-23-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 37 poz. 603 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-22-01 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-21-01 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 37 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-20-01 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 37 poz. 600 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2001 nr 37 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. nr Z. 110-82-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. nr Z. 110-81-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. nr Z. 110-80-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. nr Z.110-79-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 595 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-19-01 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 594 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-18-01 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 593 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-17-01 o powołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 592 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-16-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 591 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-15-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 590 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-14-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 589 akt objęty tekstem jednolitym Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-13-01 o odwołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2001 r. nr Z.110-78-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 587 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 586 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 585 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 583 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 2001 nr 36 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 36 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 36 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 36 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 36 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 36 poz. 577 uchylony Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich.
M.P. 2001 nr 35 poz. 576 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 575 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 574 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 573 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 572 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 571 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 570 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 35 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
M.P. 2001 nr 35 poz. 568 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2001 nr 35 poz. 567 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 35 poz. 566 uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.
M.P. 2001 nr 34 poz. 565 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2001 r. sygn. akt K. 28/2001.
M.P. 2001 nr 34 poz. 564 obowiązujący Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie utraty mocy niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
M.P. 2001 nr 34 poz. 563 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Urzędzie Ochrony Państwa.
M.P. 2001 nr 34 poz. 562 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002 r.
M.P. 2001 nr 34 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2001 r. nr Z. 110-77-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 34 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. nr 113-12-01 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 34 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. nr Z. 110-76-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 34 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. nr Z. 110-75-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 34 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. nr 112-11-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2001 r. nr 112-11-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 555 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. nr 115-12-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 34 poz. 554 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. nr 115-11-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 34 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 34 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2001 r. nr S.P. 112-10-01 o zmianie postanowienia o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2001 r. nr 112-9-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. nr 112-8-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 549 uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.
M.P. 2001 nr 33 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2001 nr 33 poz. 547 uchylony Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 33 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 33 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 33 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 33 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 33 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 33 poz. 541 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 540 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr Z.110-74-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr Z.110-73-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr Z.110-72-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr Z.110-71-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. nr Z.110-70-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2001 r. nr Z.110-69-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2001 r. nr Z.110-68-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 33 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2001 r. nr Z.110-67-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 32 poz. 531 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2001 nr 32 poz. 530 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 32 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 32 poz. 528 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2001 nr 32 poz. 527 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej.
M.P. 2001 nr 32 poz. 526 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w związku z atakiem terrorystycznym, który nastąpił 11 września 2001 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
M.P. 2001 nr 31 poz. 525 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 31 poz. 524 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 31 poz. 523 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 31 poz. 522 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 31 poz. 521 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 31 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 31 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 31 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 31 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 31 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 31 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 31 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 31 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 31 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 31 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 31 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. nr Z.110-66-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 31 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. nr Z.110-65-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 31 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. nr Z.110-64-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 31 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2001 r. nr Z.110-63-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 31 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2001 r. nr Z.110-62-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 30 poz. 505 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 30 poz. 504 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących trybu i zasad powoływania oraz zadań pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu i Senatu.
M.P. 2001 nr 30 poz. 503 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Umowy Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).
M.P. 2001 nr 30 poz. 502 obowiązujący Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce. Wieloletnia umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 30 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 30 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 30 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 30 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 29 poz. 497 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 29 poz. 496 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 29 poz. 495 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 29 poz. 494 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 29 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 29 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-11-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 29 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r. nr 113-10-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 29 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. nr Z. 110-61-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 29 poz. 489 obowiązujący Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z narodem tybetańskim.
M.P. 2001 nr 29 poz. 488 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie powszechnej dostępności obywateli do Programu I Polskiego Radia.
M.P. 2001 nr 29 poz. 487 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w 60. rocznicę powstania Armii Polskiej na Wschodzie.
M.P. 2001 nr 28 poz. 486 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 28 poz. 485 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 28 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w drugim kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 28 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 28 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 28 poz. 481 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie obowiązków komendantów i dowódców jednostek policyjnych oraz oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia policjantom i junakom realizacji uprawnień w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 28 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 28 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 28 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 28 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 28 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-152-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-151-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-150-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-149-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-148-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-147-01 o nadaniu stopnia oficerskiego admirała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-146-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-145-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-144-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-143-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-142-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-141-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-140-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-139-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-138-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-137-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-136-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2001 r. nr W. 111-135-01 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2001 nr 28 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. nr Z. 110-60-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 28 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2001 r. nr Z. 110-59-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 28 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2001 r. nr Z. 110-58-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 28 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków.
M.P. 2001 nr 28 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Tadeusza Urbańczyka.
M.P. 2001 nr 27 poz. 453 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 27 poz. 452 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2001 nr 27 poz. 451 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 27 poz. 450 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 27 poz. 449 Obwieszczenie Prezesa Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 27 poz. 448 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2001 nr 27 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r.
M.P. 2001 nr 27 poz. 446 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.
M.P. 2001 nr 27 poz. 445 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 27 poz. 444 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 27 poz. 443 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.
M.P. 2001 nr 27 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 27 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 27 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 27 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 - Siedlce.
M.P. 2001 nr 27 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Smolarka.
M.P. 2001 nr 26 poz. 432 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
M.P. 2001 nr 26 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 26 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 25 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 25 poz. 428 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 25 poz. 427 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2001 nr 25 poz. 426 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 25 poz. 425 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 25 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 25 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 25 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2001 nr 24 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r.
M.P. 2001 nr 24 poz. 420 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 24 poz. 419 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 24 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 24 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 24 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 24 poz. 415 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 2001 nr 24 poz. 414 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 24 poz. 413 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie upamiętnienia ofiar Konzentrationslager Warschau.
M.P. 2001 nr 23 poz. 412 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 23 poz. 411 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.
M.P. 2001 nr 23 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zakończenia bez zastosowania środka ochronnego postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny ciągników rolniczych (oprócz ciągników kierowanych przez pieszego) i używanych w leśnictwie, kołowych, używanych, z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rosji i Białorusi.
M.P. 2001 nr 23 poz. 409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 23 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 23 poz. 407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 23 poz. 406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 23 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 23 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 23 poz. 403 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2001 nr 23 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2001 r. nr 111-132-01 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.
M.P. 2001 nr 23 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2001 r. nr 111-131-01 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.
M.P. 2001 nr 23 poz. 400 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2001 r. nr 113-9-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 23 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.
M.P. 2001 nr 23 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mirosława Sekuły.
M.P. 2001 nr 23 poz. 397 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 2001 nr 23 poz. 396 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie Narodowej Fundacji na rzecz Kahlenbergu.
M.P. 2001 nr 23 poz. 395 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2001 nr 22 poz. 394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 393 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 392 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 391 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 390 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 389 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 388 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 22 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 22 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 22 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-57-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-56-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-55-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-54-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-53-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-52-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-51-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-49-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-48-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr Z. 110-47-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-8-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 22 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-7-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 22 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. nr 113-6-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 22 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. nr Z. 110-46-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. nr Z. 110-45-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. nr Z. 110-44-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. nr Z. 110-43-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. nr Z. 110-42-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. nr Z.110-41-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. nr Z.110-40-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. nr Z.110-39-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 22 poz. 362 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. nr 115-10-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 22 poz. 361 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. z dnia 8 czerwca 2001 r. nr 115-9-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 22 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. nr 112-7-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 22 poz. 359 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2001 nr 22 poz. 358 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2001 nr 21 poz. 357 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie skorygowanej o kwotę jednorazowej wypłaty przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r. oraz skorygowanego wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.
M.P. 2001 nr 21 poz. 356 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.
M.P. 2001 nr 21 poz. 355 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia drugiego terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
M.P. 2001 nr 21 poz. 354 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 21 poz. 353 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 21 poz. 352 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 21 poz. 351 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii.
M.P. 2001 nr 21 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 21 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 21 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 21 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 21 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 21 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2001 o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 21 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r.
M.P. 2001 nr 21 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 21 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2001 r. nr 113-5-01 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2001 nr 21 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2001 r. nr Z. 110-38-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 21 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. nr Z. 110-37-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 21 poz. 329 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. z okazji 10-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
M.P. 2001 nr 21 poz. 328 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. oddająca hołd uczestnikom Poznańskiego Czerwca.
M.P. 2001 nr 21 poz. 327 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2001 r. w 25. rocznicę protestu w Radomiu, Ursusie, Płocku.
M.P. 2001 nr 20 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 20 poz. 325 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw.
M.P. 2001 nr 20 poz. 324 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2001 nr 20 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 20 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 20 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 20 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 19 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 19 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 19 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 19 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 19 poz. 315 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2001 nr 19 poz. 314 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2001 nr 18 poz. 313 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r.
M.P. 2001 nr 18 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.
M.P. 2001 nr 18 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 18 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 18 poz. 309 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.
M.P. 2001 nr 18 poz. 308 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 18 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 302 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 18 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2001 nr 18 poz. 298 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie oddania hołdu Dzieciom Wrzesińskim w setną rocznicę strajku.
M.P. 2001 nr 17 poz. 297 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 17 poz. 296 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 17 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 17 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 17 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2001 nr 17 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 17 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 17 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 17 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 17 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 17 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 17 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 17 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 17 poz. 284 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2001 nr 17 poz. 283 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-74-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.
M.P. 2001 nr 17 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-73-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.
M.P. 2001 nr 17 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-36-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 17 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-35-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej .
M.P. 2001 nr 17 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-34-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 17 poz. 278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-33-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 17 poz. 277 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 r. nr 115-8-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 17 poz. 276 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. nr 115-7-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 17 poz. 275 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-6-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 17 poz. 274 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-5-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 17 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
M.P. 2001 nr 17 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1-m.st. Warszawa.
M.P. 2001 nr 16 poz. 271 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 16 poz. 270 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 269 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 268 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 267 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 2001 nr 16 poz. 266 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
M.P. 2001 nr 16 poz. 265 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.
M.P. 2001 nr 16 poz. 264 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.
M.P. 2001 nr 16 poz. 263 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.
M.P. 2001 nr 16 poz. 262 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 16 poz. 261 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 16 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 16 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 16 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 16 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 16 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 16 poz. 255 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 16 poz. 254 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 253 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2001 r. nr 112-6-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr 112-5-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Danuty Waniek.
M.P. 2001 nr 16 poz. 250 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2001 r. w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 249 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
M.P. 2001 nr 15 poz. 248 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 15 poz. 247 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 15 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 15 poz. 245 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2001 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2000 r.
M.P. 2001 nr 15 poz. 244 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 2001 nr 15 poz. 243 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r.
M.P. 2001 nr 15 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 15 poz. 241 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 2001 nr 14 poz. 240 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
M.P. 2001 nr 14 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 14 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 14 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 14 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 14 poz. 235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 14 poz. 234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 14 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 2001 nr 14 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 14 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 14 poz. 230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-32-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-31-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 228 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. nr ż. 110-30-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-29-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 226 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-28-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 225 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-27-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 224 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-26-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 223 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-25-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr Z. 110-24-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 14 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 14 poz. 220 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych.
M.P. 2001 nr 14 poz. 219 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w 80. rocznicę III Powstania Śląskiego.
M.P. 2001 nr 13 poz. 218 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 13 poz. 217 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 13/01.
M.P. 2001 nr 13 poz. 216 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 13 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 13 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 13 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 13 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2001 nr 13 poz. 205 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 - Warszawa (województwo z wyłączeniem m.st. Warszawy).
M.P. 2001 nr 13 poz. 204 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Zakrzewskiej.
M.P. 2001 nr 12 poz. 203 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 202 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 201 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2000 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 200 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 12 poz. 199 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 198 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 197 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2001 r. w województwach: chełmskim i wrocławskim, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 12 poz. 195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 12 poz. 194 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 12 poz. 193 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 12 poz. 192 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 12 poz. 191 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 12 poz. 190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 12 poz. 189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 12 poz. 188 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 11 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 2001 nr 11 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 2001 nr 11 poz. 185 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2001 nr 11 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 11 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 11 poz. 182 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 181 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 11 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.
M.P. 2001 nr 11 poz. 179 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.
M.P. 2001 nr 11 poz. 178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-23-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-22-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-21-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-20-2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-19-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-18-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-17-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-16-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 11 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 112-4-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 11 poz. 169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. nr 112-3-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 11 poz. 168 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2001 r. nr 115-4-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 11 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 10 poz. 166 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
M.P. 2001 nr 10 poz. 165 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 10 poz. 164 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 10 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.
M.P. 2001 nr 10 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2001 nr 10 poz. 161 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.
M.P. 2001 nr 10 poz. 160 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. sygn. akt K. 24/2000.
M.P. 2001 nr 10 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 10 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2001 nr 10 poz. 157 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość".
M.P. 2001 nr 9 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 9 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 9 poz. 154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów o odznaczeń.
M.P. 2001 nr 9 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 9 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 9 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 9 poz. 150 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach pokojowych w Etiopii i Erytrei.
M.P. 2001 nr 9 poz. 149 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 8 poz. 148 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2000 r.
M.P. 2001 nr 8 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 8 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 8 poz. 145 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 22 lutego 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2001 nr 8 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2001 nr 8 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 8 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2001 nr 8 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 8 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 8 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2001 nr 8 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 113-2-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 8 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2001 r. nr Z. 110-15-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2001 r. nr Z. 110-14-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-12-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-11-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-10-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. nr Z. 110-9-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2001 r. nr Z. 110-13-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 130 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. nr Z. 110-7-2001 w sprawie mianowania Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. nr Z. 110-6-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. nr Z. 110-5-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. nr Z. 110-4-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2001 r. nr Z. 110-8-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 8 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2001 r. nr 112-2-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 7 poz. 124 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r.
M.P. 2001 nr 7 poz. 123 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2001 nr 7 poz. 122