Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2008 nr 97 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia
M.P. 2008 nr 97 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 97 poz. 852 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 97 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 97 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2008 nr 97 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009
M.P. 2008 nr 97 poz. 848 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009
M.P. 2008 nr 97 poz. 847 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009
M.P. 2008 nr 97 poz. 846 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2008 nr 97 poz. 845 uchylony Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2008 nr 97 poz. 844 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2008 nr 97 poz. 843 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2008 nr 97 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 97 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 97 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2008 nr 97 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 97 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 97 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 97 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 97 poz. 835 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2008 nr 97 poz. 834 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2008 nr 97 poz. 833 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku
M.P. 2008 nr 97 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2008 r. nr 110-54-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 97 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. nr 1130-16-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 97 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2008 r. nr 115-9-08 zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 97 poz. 829 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2008 nr 97 poz. 828 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach
M.P. 2008 nr 96 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.
M.P. 2008 nr 95 poz. 826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 95 poz. 825 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.
M.P. 2008 nr 95 poz. 824 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 95 poz. 823 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I-IV kwartał 2007 r. i za I-III kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 95 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2008 nr 95 poz. 821 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 95 poz. 820 obowiązujący Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2008 nr 95 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 95 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 95 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 95 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2008 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 94 poz. 815 Komunikat Nr 12/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 94 poz. 814 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 94 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2008 nr 94 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 94 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 94 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 94 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 94 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 94 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. nr 110-53-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 94 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. nr 110-52-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 94 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. nr 110-51-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 94 poz. 804 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2008 r. w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
M.P. 2008 nr 94 poz. 803 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego
M.P. 2008 nr 94 poz. 802 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy przyznania kobietom w Rzeczypospolitej Polskiej praw wyborczych
M.P. 2008 nr 93 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2008 nr 92 poz. 800 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2008 nr 92 poz. 799 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2008 nr 92 poz. 798 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2008 nr 92 poz. 797 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 92 poz. 796 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 92 poz. 795 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 92 poz. 794 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2009 r.
M.P. 2008 nr 92 poz. 793 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 92 poz. 792 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 92 poz. 791 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 92 poz. 790 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2009 r.
M.P. 2008 nr 92 poz. 789 uchylony Zarządzenie Nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2008 nr 91 poz. 788 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt U 1/08
M.P. 2008 nr 91 poz. 787 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2008 r.
M.P. 2008 nr 91 poz. 786 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin
M.P. 2008 nr 91 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2008 nr 90 poz. 784 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21
M.P. 2008 nr 90 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, na rok 2009
M.P. 2008 nr 90 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 90 poz. 781 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2008 nr 89 poz. 780 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt Kp 2/08
M.P. 2008 nr 89 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 89 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2007 r.
M.P. 2008 nr 89 poz. 777 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2008 nr 89 poz. 776 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
M.P. 2008 nr 89 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2008 r. nr 112-54-08 o nadaniu stopni oficerskich generała brygady oraz stopnia oficerskiego kontradmirała
M.P. 2008 nr 88 poz. 774 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 88 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2008 nr 88 poz. 772 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2008 nr 88 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r.
M.P. 2008 nr 88 poz. 770 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2008 nr 87 poz. 769 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 87 poz. 768 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 87 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 87 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 87 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 87 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 87 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 86 poz. 762 Komunikat Nr 11/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 86 poz. 761 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 86 poz. 760 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2008 nr 86 poz. 759 uchylony Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
M.P. 2008 nr 86 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 86 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 86 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 86 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 86 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 86 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 86 poz. 752 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
M.P. 2008 nr 85 poz. 751 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 85 poz. 750 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
M.P. 2008 nr 85 poz. 749 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
M.P. 2008 nr 85 poz. 748 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2008 nr 84 poz. 747 obowiązujący Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2008 nr 84 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 84 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 84 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 84 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 84 poz. 742 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2008 r. nr 1131-15-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 84 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2008 r. nr 1130-15-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 83 poz. 740 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 83 poz. 739 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 83 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 83 poz. 737 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 83 poz. 736 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 lutego 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów
M.P. 2008 nr 83 poz. 735 obowiązujący Porozumienie z dnia 5 lutego 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów
M.P. 2008 nr 83 poz. 734 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawartej dnia 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 733 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 732 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawartym dnia 27 listopada 2001 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 731 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawarte dnia 27 listopada 2001 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 83 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 83 poz. 728 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku
M.P. 2008 nr 83 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. Nr 110-50-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 83 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. Nr 110-49-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 82 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009
M.P. 2008 nr 82 poz. 724 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2008 nr 82 poz. 723 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 50 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 82 poz. 722 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 82 poz. 721 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 82 poz. 720 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
M.P. 2008 nr 82 poz. 719 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego
M.P. 2008 nr 81 poz. 718 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 717 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 716 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2008 r. w stosunku do września 2002 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 715 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 714 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 712 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 711 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006
M.P. 2008 nr 81 poz. 710 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, sporządzonej w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 709 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej sporządzona w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.
M.P. 2008 nr 80 poz. 708 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 80 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009
M.P. 2008 nr 80 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 80 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 80 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 80 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 80 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 80 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 80 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2008 nr 80 poz. 699 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
M.P. 2008 nr 79 poz. 698 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009
M.P. 2008 nr 79 poz. 697 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 79 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 79 poz. 695 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 78 poz. 694 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
M.P. 2008 nr 78 poz. 693 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.
M.P. 2008 nr 78 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.
M.P. 2008 nr 77 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 77 poz. 690 uchylony Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2008 nr 77 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2008 nr 77 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2008 nr 77 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 77 poz. 686 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej
M.P. 2008 nr 76 poz. 685 Komunikat Nr 10/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 76 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2008 nr 76 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2008 nr 76 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 202 rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 76 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 stycznia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralna część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2008 nr 76 poz. 680 obowiązujący Porozumienie z dnia 28 stycznia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralna część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2008 nr 76 poz. 679 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r.
M.P. 2008 nr 76 poz. 678 obowiązujący Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r.
M.P. 2008 nr 76 poz. 677 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2008 nr 76 poz. 676 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego
M.P. 2008 nr 76 poz. 675 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2008 nr 75 poz. 674 obowiązujący Uchwała Nr 196 Rady Ministrów z dnia 9 października 2008 r. w sprawie reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w obradach Rady Europejskiej
M.P. 2008 nr 75 poz. 673 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisana w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 75 poz. 672 obowiązujący Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisana w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 74 poz. 671 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2008 nr 74 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 74 poz. 669 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2008 nr 74 poz. 668 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzona w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 74 poz. 667 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzona w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 74 poz. 666 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, sporządzona w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.
M.P. 2008 nr 74 poz. 665 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, sporządzona w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.
M.P. 2008 nr 73 poz. 664 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 73 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 73 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 73 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 73 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 73 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 73 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 73 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 72 poz. 656 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007 r.
M.P. 2008 nr 72 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 72 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 72 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 72 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 72 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 72 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 72 poz. 649 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Zadaniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
M.P. 2008 nr 72 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. nr 1130-14-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 71 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 71 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 71 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 71 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 71 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 71 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 71 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 71 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 71 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2008 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 71 poz. 638 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2008 r. o użyciu Grupy Obserwatorów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji
M.P. 2008 nr 70 poz. 637 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 70 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2008 nr 70 poz. 635 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 70 poz. 634 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2008 nr 70 poz. 633 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
M.P. 2008 nr 70 poz. 632 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.
M.P. 2008 nr 70 poz. 631 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy nad dalszym polepszeniem obsługi technicznej maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1974 r.
M.P. 2008 nr 70 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. nr 110-48-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 70 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2008 r. nr 110-47-2008 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 70 poz. 628 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie upamiętnienia ofiar "Golgoty Wschodu"
M.P. 2008 nr 69 poz. 627 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych
M.P. 2008 nr 69 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009
M.P. 2008 nr 69 poz. 625 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 69 poz. 624 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 69 poz. 623 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 69 poz. 622 uchylony Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2008 nr 69 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 110-25-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 69 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 110-24-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 69 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2008 r. nr 110-23-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 69 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2008 r. nr 110-22-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 617 Komunikat Nr 9/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 68 poz. 616 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 68 poz. 615 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
M.P. 2008 nr 68 poz. 614 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 68 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 68 poz. 612 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 68 poz. 611 uchylony Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2008 nr 68 poz. 610 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2008 nr 68 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 68 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 68 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 68 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 68 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 68 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 68 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 68 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1130-13-08 w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 68 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1130-12-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 68 poz. 599 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1131-13-08 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 598 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 1131-11-08 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 67 poz. 597 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2008 nr 67 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 595 obowiązujący Porozumienie w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 593 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO podpisane w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 67 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 67 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2008 nr 66 poz. 589 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 66 poz. 588 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa
M.P. 2008 nr 66 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 66 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 66 poz. 585 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2008 r. w sprawie kryzysu gruzińskiego
M.P. 2008 nr 65 poz. 584 obowiązujący Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 64 poz. 583 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2008 nr 64 poz. 582 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2008 nr 64 poz. 581 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 64 poz. 580 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 64 poz. 579 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 64 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-45-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-44-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-36-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-35-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-32-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-29-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-46-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-43-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-42-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-41-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-40-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-39-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-38-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-37-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-34-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-33-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-31-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-30-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-28-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-27-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-26-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 63 poz. 557 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 556 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 63 poz. 554 uchylony Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2008 nr 63 poz. 553 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) o utworzeniu funduszu powierniczego w celu ukończenia raportu oceniającego stan stanowiska archeologicznego Babilon
M.P. 2008 nr 63 poz. 552 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) o utworzeniu funduszu powierniczego w celu ukończenia raportu oceniającego stan stanowiska archeologicznego Babilon, podpisana w Paryżu dnia 25 czerwca 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 551 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 550 uchylony Umowa między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 549 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2008 nr 63 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2008 nr 62 poz. 547 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 61 poz. 546 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 61 poz. 545 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 61 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 61 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 61 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 61 poz. 541 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 61 poz. 540 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2008 nr 61 poz. 539 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 i w art. 112 par. 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2008 nr 61 poz. 538 uchylony Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
M.P. 2008 nr 61 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr 112-40-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2008 nr 60 poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 59 poz. 535 Komunikat Nr 8/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 59 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 59 poz. 533 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 59 poz. 532 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz badań laboratoryjnych materiału siewnego
M.P. 2008 nr 59 poz. 531 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
M.P. 2008 nr 59 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-19A-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-18-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-14-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-21-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-20-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-19-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-17-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-16-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 59 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2008 r. nr 110-15-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 58 poz. 521 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2008 nr 57 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2008 nr 57 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2008 nr 57 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2008 r. nr 112-37-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 57 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2008 r. nr 115-8-08 zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 57 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2008 r. nr 112-36-08 o nadaniu stopnia kontradmirała
M.P. 2008 nr 57 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2008 r. nr 112-34-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 57 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. nr 112-33-08 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2008 nr 57 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. nr 112-32-08 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji
M.P. 2008 nr 57 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. nr 115-7-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 57 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. nr 115-6-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 56 poz. 510 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 56 poz. 509 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2008 nr 56 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2008 nr 56 poz. 507 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2008 nr 56 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2008 nr 56 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 56 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 56 poz. 503 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP
M.P. 2008 nr 56 poz. 502 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 55 poz. 501 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 499 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 498 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Toruniu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 497 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Poznaniu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 496 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 495 akt jednorazowy Uchwała Nr 144 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 55 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 55 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 55 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2008 r. nr 1130-11-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 55 poz. 491 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2008 nr 55 poz. 490 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2008 nr 55 poz. 489 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2008 r. poświęcona pamięci Bronisława Geremka
M.P. 2008 nr 54 poz. 488 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 487 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 486 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 485 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 484 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
M.P. 2008 nr 54 poz. 483 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2008 nr 54 poz. 482 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M.P. 2008 nr 54 poz. 481 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 54 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2008 nr 54 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 54 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 54 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 53 poz. 475 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 53 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2008 r. nr 110-13-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 53 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2008 r. nr 110-12-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 53 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 115-5-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 53 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 115-4-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 53 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. nr 1131-8-08 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2008 nr 53 poz. 469 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 53 poz. 468 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2008 nr 52 poz. 467 Komunikat Nr 7/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych -stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 52 poz. 466 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 52 poz. 465 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 52 poz. 464 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 52 poz. 463 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawartym w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r. w formie wymiany not
M.P. 2008 nr 52 poz. 462 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawarte w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r.
M.P. 2008 nr 52 poz. 461 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym
M.P. 2008 nr 52 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
M.P. 2008 nr 51 poz. 459 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2008 nr 51 poz. 458 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 51 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
M.P. 2008 nr 51 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Zająca
M.P. 2008 nr 51 poz. 455 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powstania Związku Walki Czynnej
M.P. 2008 nr 51 poz. 454 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku
M.P. 2008 nr 51 poz. 453 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2008 nr 50 poz. 452 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 50 poz. 451 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2008 nr 50 poz. 450 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 50 poz. 449 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 50 poz. 448 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2008 nr 50 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2009
M.P. 2008 nr 50 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009
M.P. 2008 nr 50 poz. 445 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 50 poz. 444 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2008 nr 50 poz. 443 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 50 poz. 442 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 50 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. nr 110-11-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 50 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. nr 110-10-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 50 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2008 r. nr 1130-10-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 50 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2008 r. nr 1130-9-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 50 poz. 437 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2008 nr 50 poz. 436 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wydłużenia terminu prywatyzacji polskich stoczni
M.P. 2008 nr 49 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 133 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 49 poz. 434 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2008 nr 48 poz. 433 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
M.P. 2008 nr 48 poz. 432 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 48 poz. 431 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2008 nr 48 poz. 430 akt jednorazowy Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na ten rok
M.P. 2008 nr 47 poz. 429 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2008 nr 47 poz. 428 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2008 nr 47 poz. 427 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2008 nr 47 poz. 426 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2006 r.
M.P. 2008 nr 47 poz. 425 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 47 poz. 424 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 47 poz. 423 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 47 poz. 422 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Świętochowskiego w 70. rocznicę śmierci
M.P. 2008 nr 47 poz. 421 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia
M.P. 2008 nr 47 poz. 420 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2008 nr 46 poz. 419 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 46 poz. 418 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2008 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2008 nr 46 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 46 poz. 416 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2008 nr 46 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. nr 110-9-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 46 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. nr 110-08-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 46 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. nr 110-7-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 46 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. nr 110-6-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 46 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2008 r. nr 110-5-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 46 poz. 410 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Światowego Związku Esperantystów
M.P. 2008 nr 45 poz. 409 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości
M.P. 2008 nr 45 poz. 408 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 407 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 406 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 405 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 404 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 403 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 45 poz. 402 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2008 nr 45 poz. 401 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2008 nr 45 poz. 400 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 45 poz. 399 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2008-2013
M.P. 2008 nr 45 poz. 398 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu
M.P. 2008 nr 44 poz. 397 Komunikat Nr 6/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 44 poz. 396 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2008 nr 44 poz. 395 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2008 nr 44 poz. 394 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasiłku pogrzebowego
M.P. 2008 nr 44 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 44 poz. 392 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2008 nr 44 poz. 391 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 44 poz. 390 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 44 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 44 poz. 388 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2007 rok
M.P. 2008 nr 44 poz. 387 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 44 poz. 386 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 44 poz. 385 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2008 nr 43 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 26 września 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2008 nr 43 poz. 383 obowiązujący Porozumienie z dnia 26 września 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2008 nr 43 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2008 nr 43 poz. 381 obowiązujący Porozumienie z dnia 20 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2008 nr 42 poz. 380 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 42 poz. 379 uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 42 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2008 r. nr 1130-8-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 42 poz. 377 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uczczenia 125. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida
M.P. 2008 nr 42 poz. 376 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ludwika Dorna
M.P. 2008 nr 42 poz. 375 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Ludwika Dorna
M.P. 2008 nr 41 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2008 nr 41 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2008 nr 41 poz. 372 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji strefy działań wojennych w rejonie Krajiny (Republika Chorwacji)
M.P. 2008 nr 41 poz. 371 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji strefy działań wojennych na terytorium Królestwa Kambodży
M.P. 2008 nr 41 poz. 370 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji strefy działań wojennych na Bliskim Wschodzie
M.P. 2008 nr 41 poz. 369 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 41 poz. 368 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 41 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 41 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-18-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-17-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-16-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-15-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-14-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 41 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 112-13-08 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2008 nr 40 poz. 360 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2007 r.
M.P. 2008 nr 40 poz. 359 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 40 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2007 r.
M.P. 2008 nr 40 poz. 357 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P. 2008 nr 40 poz. 356 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 40 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2008 nr 40 poz. 354 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 40 poz. 353 obowiązujący Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
M.P. 2008 nr 40 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 115-3-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 40 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. nr 110-4-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 40 poz. 350 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2008 nr 40 poz. 349 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie odwołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2008 nr 39 poz. 348 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 39 poz. 347 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2008 nr 39 poz. 346 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 39 poz. 345 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 39 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 112-19-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2008 nr 39 poz. 343 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
M.P. 2008 nr 38 poz. 342 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 16/07
M.P. 2008 nr 38 poz. 341 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 16/07
M.P. 2008 nr 38 poz. 340 Komunikat Nr 5/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 38 poz. 339 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2008 nr 38 poz. 338 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2008 nr 38 poz. 337 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 38 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 38 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2008 nr 38 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 38 poz. 333 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego
M.P. 2008 nr 37 poz. 332 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2007 r.
M.P. 2008 nr 37 poz. 331 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.
M.P. 2008 nr 36 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2008 nr 36 poz. 329 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej
M.P. 2008 nr 36 poz. 328 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Asuncion dnia 3 kwietnia 2006 r.
M.P. 2008 nr 36 poz. 327 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Paragwaju o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki
M.P. 2008 nr 36 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 2004 r.
M.P. 2008 nr 36 poz. 325 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji
M.P. 2008 nr 35 poz. 324 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2008 nr 35 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 35 poz. 322 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2008 nr 35 poz. 321 uchylony Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2008 nr 35 poz. 320 obowiązujący Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań dotyczących Wprowadzenia Zmian w Systemie Planowania Przestrzennego
M.P. 2008 nr 35 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 35 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 35 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 35 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 35 poz. 315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 35 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 115-2-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 35 poz. 313 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2008 nr 35 poz. 312 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
M.P. 2008 nr 35 poz. 311 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 r. (podczas Prezydencji portugalskiej)
M.P. 2008 nr 34 poz. 310 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 309 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 308 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2008 r. w stosunku do marca 2002 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 307 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 306 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
M.P. 2008 nr 34 poz. 305 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2008 nr 34 poz. 304 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 303 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na terytorium Republiki Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2008 nr 34 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 34 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 34 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 34 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 33 poz. 298 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 33 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2008 nr 33 poz. 296 obowiązujący Uchwała Nr 59 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2008 r.
M.P. 2008 nr 33 poz. 295 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 33 poz. 294 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2008 nr 33 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 33 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 33 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 33 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2008 r. nr 1130-7-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 33 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. nr 1130-6-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 33 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. nr 1130-5-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 33 poz. 287 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w 65. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim
M.P. 2008 nr 32 poz. 286 Komunikat Nr 4/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych -stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 32 poz. 285 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 32 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
M.P. 2008 nr 32 poz. 283 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
M.P. 2008 nr 31 poz. 282 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 31 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 31 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 31 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 31 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2008 nr 31 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2008 nr 31 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2008 nr 31 poz. 275 uchylony Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych
M.P. 2008 nr 31 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 31 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 31 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 31 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 31 poz. 270 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 30 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2008 nr 29 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny
M.P. 2008 nr 28 poz. 267 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 28 poz. 266 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 28 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 28 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2007 r.
M.P. 2008 nr 28 poz. 263 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2008 nr 28 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 28 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza
M.P. 2008 nr 27 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
M.P. 2008 nr 26 poz. 259 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2008 nr 26 poz. 258 uchylony Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2008 nr 26 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisanym w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 256 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008, podpisany w Warszawie dnia 21 września 2005 r.
M.P. 2008 nr 26 poz. 255 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2008 nr 25 poz. 254 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2008 nr 25 poz. 253 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie Priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2008 nr 25 poz. 252 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 25 poz. 251 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2008 nr 25 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2008 nr 25 poz. 249 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2008 nr 25 poz. 248 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2008 nr 25 poz. 247 uchylony Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2008 nr 25 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2008 nr 25 poz. 245 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2008 nr 24 poz. 244 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2008 nr 24 poz. 243 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym
M.P. 2008 nr 24 poz. 242 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 marca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 24 poz. 241 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 24 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia dnia, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu
M.P. 2008 nr 24 poz. 239 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Prezesa Banku Polskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 24 poz. 238 uchylony Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2008 nr 24 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 24 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 24 poz. 235 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2008 r. nr 1131-5-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 24 poz. 234 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2008 r. w 40. Rocznicę Marca 1968 r.
M.P. 2008 nr 23 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 22 poz. 232 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 231 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 230 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 229 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 228 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 227 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 226 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 225 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 224 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 223 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 222 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 221 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2008 nr 22 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2008 nr 22 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
M.P. 2008 nr 22 poz. 218 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 22 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2008 r.
M.P. 2008 nr 22 poz. 216 uchylony Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2008 nr 22 poz. 215 uchylony Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2008 nr 22 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2008 r. nr 1130-4-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 22 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. nr 1130-3-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 21 poz. 212 Komunikat Nr 3/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2008 nr 21 poz. 211 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
M.P. 2008 nr 21 poz. 210 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
M.P. 2008 nr 21 poz. 209 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
M.P. 2008 nr 21 poz. 208 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
M.P. 2008 nr 21 poz. 207 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
M.P. 2008 nr 21 poz. 206 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
M.P. 2008 nr 21 poz. 205 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2008 r. w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841)
M.P. 2008 nr 20 poz. 204 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2008 nr 19 poz. 203 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2008 nr 19 poz. 202 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2008 nr 19 poz. 201 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.
M.P. 2008 nr 19 poz. 200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2008 nr 19 poz. 199 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2008 nr 19 poz. 198