Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2010 nr 101 poz. 1185 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
M.P. 2010 nr 101 poz. 1184 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2010 nr 101 poz. 1183 uchylony Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"
M.P. 2010 nr 100 poz. 1182 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 100 poz. 1181 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2010 nr 100 poz. 1180 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 100 poz. 1179 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 100 poz. 1178 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 100 poz. 1177 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011-2016
M.P. 2010 nr 100 poz. 1176 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku
M.P. 2010 nr 100 poz. 1175 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2010 nr 100 poz. 1174 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 99 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2010 nr 99 poz. 1172 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011
M.P. 2010 nr 99 poz. 1171 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 99 poz. 1170 uchylony Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2010 nr 99 poz. 1169 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2010 nr 99 poz. 1168 uchylony Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2010 nr 99 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
M.P. 2010 nr 99 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2010 nr 99 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
M.P. 2010 nr 99 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
M.P. 2010 nr 99 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
M.P. 2010 nr 99 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
M.P. 2010 nr 99 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
M.P. 2010 nr 99 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 14 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu
M.P. 2010 nr 99 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
M.P. 2010 nr 99 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2010 nr 99 poz. 1157 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze
M.P. 2010 nr 99 poz. 1156 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
M.P. 2010 nr 98 poz. 1155 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30
M.P. 2010 nr 98 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisanym w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1153 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisany w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 98 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2010 nr 98 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 98 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 98 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. nr 1130-29-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 98 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-43-2010 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2010 nr 98 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2010 nr 98 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2010 r. nr 1130-28-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 97 poz. 1138 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 97 poz. 1137 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2010 nr 97 poz. 1136 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.
M.P. 2010 nr 97 poz. 1135 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 97 poz. 1134 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 97 poz. 1133 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011
M.P. 2010 nr 97 poz. 1132 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 97 poz. 1131 obowiązujący Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 96 poz. 1130 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 96 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. nr 110-66-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. nr 110-65-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-64-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-52-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2010 nr 96 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-51-2010 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2010 nr 96 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-50-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-49-2010 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2010 nr 96 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-48-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-47-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezdyenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-46-2010 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-45-2010 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2010 nr 96 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2010 r. nr 1130-27-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. nr 1130-26-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. nr 1131-38-2010 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1115 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. nr 1131-39-10 o powołaniu członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2010 nr 96 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-8-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-7-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-6-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-5-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-4-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-3-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-2-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. nr 1130-25-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2010 r. nr 1130-24-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. nr 1130-23-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-22-10 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Sławomira Żukowskiego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Elżbiety Zdanowskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Edwarda Zawiły
M.P. 2010 nr 96 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Urbaniaka
M.P. 2010 nr 96 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Nowakowskiego
M.P. 2010 nr 96 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Adama Matyjaszczyka
M.P. 2010 nr 96 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Włodzimierza Stanisława Kuli
M.P. 2010 nr 96 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Witolda Kochana
M.P. 2010 nr 96 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zdzisława Józefa Czuchy
M.P. 2010 nr 96 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Jerzego Cebuli
M.P. 2010 nr 96 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2010 nr 96 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2010 nr 96 poz. 1091 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
M.P. 2010 nr 95 poz. 1090 Komunikat Nr 12/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 95 poz. 1089 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2010 nr 95 poz. 1088 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2011 r.
M.P. 2010 nr 95 poz. 1087 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisanego w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 95 poz. 1086 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 94 poz. 1085 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2010 nr 94 poz. 1084 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 94 poz. 1083 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 94 poz. 1082 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 94 poz. 1081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r.
M.P. 2010 nr 94 poz. 1080 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010-2015
M.P. 2010 nr 94 poz. 1079 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie
M.P. 2010 nr 94 poz. 1078 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania
M.P. 2010 nr 94 poz. 1077 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (KOM(2010) 539 wersja ostateczna)
M.P. 2010 nr 94 poz. 1076 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna)
M.P. 2010 nr 94 poz. 1075 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym
M.P. 2010 nr 94 poz. 1074 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin
M.P. 2010 nr 93 poz. 1073 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) reprezentowanym przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO dotyczącym wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC, podpisanym w Bydgoszczy dnia 16 maja 2008 r.
M.P. 2010 nr 93 poz. 1072 obowiązujący Porozumienie Techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) reprezentowanym przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO dotyczące wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC, podpisane w Bydgoszczy dnia 16 maja 2008 r.
M.P. 2010 nr 93 poz. 1071 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 93 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Eugeniusza Mikulicza
M.P. 2010 nr 93 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Witolda Tadeusza Namyślaka
M.P. 2010 nr 93 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Dorywalskiego
M.P. 2010 nr 93 poz. 1067 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2010 nr 92 poz. 1066 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 92 poz. 1065 uchylony Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2010 nr 92 poz. 1064 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.
M.P. 2010 nr 92 poz. 1063 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.
M.P. 2010 nr 91 poz. 1062 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"
M.P. 2010 nr 91 poz. 1061 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2010 nr 91 poz. 1060 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Katowice, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2010 nr 91 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2010 nr 91 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 91 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 91 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-62-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 91 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. nr 110-61-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 91 poz. 1054 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2010 r. nr 110-60-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 91 poz. 1053 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Głowskiego
M.P. 2010 nr 90 poz. 1052 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2010 nr 90 poz. 1051 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2011 r.
M.P. 2010 nr 90 poz. 1050 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2010 nr 90 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 90 poz. 1048 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 90 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 90 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 90 poz. 1045 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2010 nr 90 poz. 1044 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 90 poz. 1043 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 90 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 90 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 89 poz. 1040 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2010 nr 89 poz. 1039 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2010 nr 89 poz. 1038 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 89 poz. 1037 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 89 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 89 poz. 1035 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2010 nr 89 poz. 1034 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.
M.P. 2010 nr 89 poz. 1033 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 89 poz. 1032 obowiązujący Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2010 nr 89 poz. 1031 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2010 nr 88 poz. 1030 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 87 poz. 1029 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2010 nr 87 poz. 1028 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 87 poz. 1027 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 87 poz. 1026 obowiązujący Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju
M.P. 2010 nr 87 poz. 1025 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 87 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 87 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 87 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 87 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 87 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 87 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 87 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2010 nr 87 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2010 nr 87 poz. 1016 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2010 nr 86 poz. 1015 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 86 poz. 1014 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
M.P. 2010 nr 86 poz. 1013 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"
M.P. 2010 nr 86 poz. 1012 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Index Plus"
M.P. 2010 nr 86 poz. 1011 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus"
M.P. 2010 nr 86 poz. 1010 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie za śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011
M.P. 2010 nr 86 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2011
M.P. 2010 nr 86 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011
M.P. 2010 nr 86 poz. 1007 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 86 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 86 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 86 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 86 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 86 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 86 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 86 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 86 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 85 poz. 998 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 84 poz. 997 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. i ogłoszenia wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2010 nr 83 poz. 996 Komunikat Nr 11/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR )stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 83 poz. 995 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 października 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 83 poz. 994 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 83 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2010 nr 83 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 83 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 83 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 83 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 83 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2010 nr 83 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 83 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2010 nr 83 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 82 poz. 984 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2009 r.
M.P. 2010 nr 82 poz. 983 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki Rzeczypospolitej" - Krzeszów, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 82 poz. 982 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Miechów, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2010 nr 82 poz. 981 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 r. (podczas prezydencji hiszpańskiej)
M.P. 2010 nr 81 poz. 980 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2010 nr 81 poz. 979 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata w dniu głosowania
M.P. 2010 nr 81 poz. 978 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania
M.P. 2010 nr 81 poz. 977 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 r. o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
M.P. 2010 nr 80 poz. 976 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 80 poz. 975 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 79 poz. 974 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2006-2008
M.P. 2010 nr 79 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
M.P. 2010 nr 79 poz. 972 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 78 poz. 971 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 78 poz. 970 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
M.P. 2010 nr 78 poz. 969 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 października 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2010 nr 78 poz. 968 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 78 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 78 poz. 966 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 października 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 78 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011
M.P. 2010 nr 78 poz. 964 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 78 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2010 nr 77 poz. 962 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 77 poz. 961 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Zadaniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
M.P. 2010 nr 76 poz. 960 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 959 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 958 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2010 r. w stosunku do września 2004 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 957 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 956 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 955 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2010 nr 76 poz. 954 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011
M.P. 2010 nr 76 poz. 953 obowiązujący Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
M.P. 2010 nr 75 poz. 952 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09
M.P. 2010 nr 75 poz. 951 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej
M.P. 2010 nr 75 poz. 950 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
M.P. 2010 nr 75 poz. 949 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 75 poz. 948 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 75 poz. 947 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 75 poz. 946 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 74 poz. 945 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
M.P. 2010 nr 74 poz. 944 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 74 poz. 943 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2010 nr 74 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-21-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2010 nr 74 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-31-10 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2010 nr 74 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. nr 1131-33-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2010 nr 74 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. nr 112-39-10 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 2010 nr 74 poz. 938 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1131-30-2010 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2010 nr 74 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-21-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-20-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-19-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-18-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-17-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-16-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-15-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 74 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
M.P. 2010 nr 74 poz. 929 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza
M.P. 2010 nr 73 poz. 928 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 73 poz. 927 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 73 poz. 926 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 73 poz. 925 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
M.P. 2010 nr 73 poz. 924 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 73 poz. 923 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 72 poz. 922 Komunikat Nr 10/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 72 poz. 921 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 72 poz. 920 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.
M.P. 2010 nr 72 poz. 919 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne
M.P. 2010 nr 72 poz. 918 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2010 nr 72 poz. 917 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 72 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 72 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2010 nr 72 poz. 914 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 72 poz. 913 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2010 nr 72 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka
M.P. 2010 nr 71 poz. 911 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"
M.P. 2010 nr 71 poz. 910 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2010 nr 71 poz. 909 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 71 poz. 908 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 71 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi
M.P. 2010 nr 71 poz. 906 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku"- Artur Grottger, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 71 poz. 905 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł , z serii "Miasta w Polsce" - Gorlice, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 71 poz. 904 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Benedykt Dybowski, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 71 poz. 903 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisaną w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.
M.P. 2010 nr 71 poz. 902 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.
M.P. 2010 nr 70 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-59-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-58-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-57-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-56-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-55-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-54-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-53-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-52-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-51-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-50-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-49-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-48-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-47-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-46-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-45-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 886 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-44-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-43-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-42-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-41-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-40-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-39-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-38-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-37-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-36-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-35-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-34-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-33-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-32-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-31-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-30-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-29-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-28-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-27-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-26-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-25-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 866 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika
M.P. 2010 nr 70 poz. 865 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Marii Konopnickiej
M.P. 2010 nr 69 poz. 864 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
M.P. 2010 nr 69 poz. 863 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2010 nr 69 poz. 862 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji
M.P. 2010 nr 69 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2010 nr 69 poz. 860 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2010 nr 69 poz. 859 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni na Pomorzu Gdańskim - w Lasach Piaśnickich, Lesie Szpegawskim i Mniszku
M.P. 2010 nr 68 poz. 858 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r.
M.P. 2010 nr 68 poz. 857 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 68 poz. 856 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2010 nr 68 poz. 855 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2010 nr 68 poz. 854 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2010 nr 68 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 67 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2010 nr 66 poz. 851 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 66 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011
M.P. 2010 nr 66 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 66 poz. 848 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 66 poz. 847 uchylony Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2010 nr 66 poz. 846 obowiązujący Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 65 poz. 845 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 65 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 65 poz. 843 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2010 nr 65 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1130-14-2010 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 65 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 1130-13-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 65 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-36-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2010 nr 65 poz. 839 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-35-10 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2010 nr 65 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-34-10 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
M.P. 2010 nr 65 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-33 2010 o nadaniu stopnia generała brygadiera oraz nadbrygadiera
M.P. 2010 nr 65 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-32-2010 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej
M.P. 2010 nr 65 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-31-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2010 nr 65 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-30-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2010 nr 65 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. nr 1130-12-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 64 poz. 832 Komunikat Nr 9/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 64 poz. 831 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2010 nr 64 poz. 830 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2010 nr 64 poz. 829 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2010 nr 64 poz. 828 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 64 poz. 827 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 64 poz. 826 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 64 poz. 825 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 25 zł i 100 zł, upamiętniających 25. rocznicę powstania Trybunału Konstytucyjnego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 64 poz. 824 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Kalwaria Zebrzydowska, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2010 nr 63 poz. 823 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2010 nr 63 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Banja Luce dnia 21 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 63 poz. 821 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Banjca Luce dnia 21 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 63 poz. 820 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 lipca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2010 nr 63 poz. 819 obowiązujący Porozumienie z dnia 17 lipca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2010 nr 62 poz. 818 uchylony Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2010 nr 62 poz. 817 uchylony Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 62 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2010 nr 62 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 62 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 62 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 62 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 62 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 62 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 62 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 61 poz. 796 uchylony Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
M.P. 2010 nr 61 poz. 795 uchylony Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2010 nr 61 poz. 794 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.
M.P. 2010 nr 61 poz. 793 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.
M.P. 2010 nr 60 poz. 792 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2010 nr 60 poz. 791 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2010 nr 60 poz. 790 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 60 poz. 789 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 60 poz. 788 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach
M.P. 2010 nr 60 poz. 787 uchylony Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2010 nr 59 poz. 786 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych
M.P. 2010 nr 59 poz. 785 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 59 poz. 784 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia
M.P. 2010 nr 59 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2010 nr 59 poz. 781 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2010 nr 59 poz. 780 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 59 poz. 779 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 777 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 776 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
M.P. 2010 nr 58 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji
M.P. 2010 nr 57 poz. 774 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 57 poz. 773 wygaśnięcie aktu Uchwała n 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013
M.P. 2010 nr 57 poz. 772 obowiązujący Uchwała Nr 123 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2011
M.P. 2010 nr 57 poz. 771 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 56 poz. 770 Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 56 poz. 769 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013
M.P. 2010 nr 56 poz. 768 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
M.P. 2010 nr 56 poz. 767 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011
M.P. 2010 nr 56 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011
M.P. 2010 nr 56 poz. 765 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2010 nr 56 poz. 763 uchylony Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców
M.P. 2010 nr 56 poz. 762 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 56 poz. 761 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 56 poz. 760 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 56 poz. 759 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2010 nr 55 poz. 758 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lipca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2010 nr 55 poz. 757 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 55 poz. 756 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 55 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
M.P. 2010 nr 55 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2010 r. nr 110-16-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-24-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-23-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-22-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-21-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-20-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-19-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-18-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-17-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-14-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-12-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-10-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-8-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-6-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-5-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-3-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-15-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-13-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-11-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-9-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-7-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-4-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-2-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 54 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 54 poz. 730 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 54 poz. 729 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 53 poz. 728 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. nr 1131-24-2010 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 53 poz. 727 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1131-18-2010 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 53 poz. 726 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. nr 112-22-10 o mianowaniu Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2010 nr 53 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. nr 1131-16-2010 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 53 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. nr 1130-11-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 53 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1130-10-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 53 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1130-9-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 53 poz. 721 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby
M.P. 2010 nr 53 poz. 720 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 53 poz. 719 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2010 nr 53 poz. 718 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2010 nr 53 poz. 717 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 53 poz. 716 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Glogera w 100. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2010 nr 53 poz. 715 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2010 nr 52 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 52 poz. 713 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2010 nr 52 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 52 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 52 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 52 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 52 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 52 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 20 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2010 nr 51 poz. 690 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. akt Kp 9/09
M.P. 2010 nr 51 poz. 689 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 688 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 687 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 686 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 685 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 51 poz. 682 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 51 poz. 681 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2010 nr 51 poz. 680 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 30 zł, upamiętniających "Polski sierpień 1980", oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 51 poz. 679 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Warszawa, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2010 nr 51 poz. 678 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 51 poz. 677 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Trzemeszno, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2010 nr 51 poz. 676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Henryka Wieniawskiego w 175. rocznicę Jego urodzin
M.P. 2010 nr 51 poz. 675 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 10. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2010 nr 50 poz. 674 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2010 nr 50 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bronisława Marii Komorowskiego
M.P. 2010 nr 50 poz. 672 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2010 nr 50 poz. 671 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2010 nr 50 poz. 670 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2010 nr 49 poz. 669 Komunikat Nr 7/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 49 poz. 668 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 667 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 lipca 2010 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim
M.P. 2010 nr 49 poz. 666 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 49 poz. 665 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 49 poz. 664 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2007 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2010 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2009 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2008 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 660 uchylony Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 49 poz. 659 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 49 poz. 658 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 657 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2010 nr 49 poz. 656 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2010 nr 48 poz. 655 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 48 poz. 654 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw
M.P. 2010 nr 47 poz. 653 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji
M.P. 2010 nr 47 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 47 poz. 651 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2010 nr 47 poz. 650 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2010 nr 47 poz. 649 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 70. rocznicę śmierci
M.P. 2010 nr 47 poz. 648 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności
M.P. 2010 nr 46 poz. 647 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 46 poz. 646 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 46 poz. 645 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2010 nr 46 poz. 644 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.
M.P. 2010 nr 46 poz. 643 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
M.P. 2010 nr 46 poz. 642 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
M.P. 2010 nr 46 poz. 641 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2010 nr 46 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 46 poz. 639 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Wielkie bitwy" - Grunwald i Kłuszyn, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 46 poz. 638 uchylony Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2010 nr 46 poz. 637 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
M.P. 2010 nr 46 poz. 636 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2010 nr 45 poz. 635 obowiązujący Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego
M.P. 2010 nr 45 poz. 634 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 45 poz. 633 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2010 nr 44 poz. 632 Komunikat Nr 6/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2010 nr 44 poz. 631 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
M.P. 2010 nr 44 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 44 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 8 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 44 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 44 poz. 627 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej
M.P. 2010 nr 44 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 44 poz. 625 obowiązujący Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 44 poz. 624 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 44 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-17-10 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
M.P. 2010 nr 44 poz. 622 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-16-10 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2010 nr 44 poz. 621 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. nr 1131-14-2010 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 44 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 1130-8-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 44 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. nr 1130-7-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 44 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2010 nr 44 poz. 617 wygaśnięcie aktu Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pana Franciszka Gryciuka do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2010 nr 44 poz. 616 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2010 nr 43 poz. 615 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 r.
M.P. 2010 nr 43 poz. 614 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2010 nr 43 poz. 613 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. nr 112-11-10 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego
M.P. 2010 nr 43 poz. 612 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku
M.P. 2010 nr 42 poz. 611 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 610 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 42 poz. 609 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 42 poz. 608 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 607 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 606 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 42 poz. 605 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2010 nr 42 poz. 604 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 603 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 602 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 42 poz. 601 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 42 poz. 600 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
M.P. 2010 nr 41 poz. 599 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2010 nr 41 poz. 598 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2010 nr 41 poz. 597 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2010 nr 41 poz. 596 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 41 poz. 595 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2010 nr 41 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2010 nr 41 poz. 593 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 41 poz. 592 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 41 poz. 591 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 40 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2010 nr 40 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2010 nr 40 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2010 r. o nadaniu orderów
M.P. 2010 nr 40 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2010 nr 40 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. o nadaniu orderu
M.P. 2010 nr 40 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2010 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2010 nr 39 poz. 548 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 39 poz. 547 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.
M.P. 2010 nr 39 poz. 546 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2010 nr 39 poz. 545 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2010 nr 39 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
M.P. 2010 nr 39 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2010 nr 39 poz. 542 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2010 nr 39 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 39 poz. 540 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 39 poz. 539 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
M.P. 2010 nr 39 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2010 nr 39 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
M.P. 2010 nr 38 poz. 536 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
M.P. 2010 nr 38 poz. 535 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 38 poz. 534 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 38 poz. 533 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 38 poz. 532 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2010 nr 38 poz. 531 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2010 nr 38 poz. 530 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych