Position PDFStatus Title
M.P. 2012 poz. 1024 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 1023 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2012 poz. 1022 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2012 poz. 1021 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2012 poz. 1020 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2012 poz. 1019 obowiązujący Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii
M.P. 2012 poz. 1018 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2012 poz. 1017 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2012 poz. 1016 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2012 poz. 1015 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2012 poz. 1014 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2012 poz. 1013 uchylony Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
M.P. 2012 poz. 1012 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2012 poz. 1011 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 1010 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2012 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2012 poz. 1007 uchylony Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2012 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 997 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 995 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza
M.P. 2012 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 992 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego
M.P. 2012 poz. 991 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
M.P. 2012 poz. 990 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego
M.P. 2012 poz. 989 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza
M.P. 2012 poz. 988 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima
M.P. 2012 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 982 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 981 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 979 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 977 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 976 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 975 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 973 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 971 obowiązujący Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2012 poz. 970 Komunikat Nr 12/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 969 obowiązujący Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2012 poz. 968 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11
M.P. 2012 poz. 967 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 961 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 960 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 952 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2012 poz. 951 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce
M.P. 2012 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 935 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2012 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 933 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 932 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny
M.P. 2012 poz. 931 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisaną w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 930 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisana w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 929 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"
M.P. 2012 poz. 928 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2012 r.
M.P. 2012 poz. 927 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2012 poz. 926 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza
M.P. 2012 poz. 925 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa "Ścieżki Kopernika"
M.P. 2012 poz. 924 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 923 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 922 Obwieszczenie Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 921 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020
M.P. 2012 poz. 920 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. (w okresie prezydencji duńskiej)
M.P. 2012 poz. 919 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2013 r.
M.P. 2012 poz. 913 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Niszczyciel "Piorun", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 912 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 911 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 910 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013
M.P. 2012 poz. 909 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013
M.P. 2012 poz. 908 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2013
M.P. 2012 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013
M.P. 2012 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 905 uchylony Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2012 poz. 904 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r.
M.P. 2012 poz. 903 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"
M.P. 2012 poz. 902 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2012 poz. 901 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r.
M.P. 2012 poz. 900 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2012 poz. 899 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 898 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia
M.P. 2012 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 896 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 893 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2012 poz. 892 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2012 poz. 891 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013
M.P. 2012 poz. 890 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych
M.P. 2012 poz. 889 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2012 poz. 888 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 887 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2012 poz. 886 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zwiększaniu emerytur i rent
M.P. 2012 poz. 885 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r., zawartego w Sankt Petersburgu, dnia 17 maja 2012 r.
M.P. 2012 poz. 884 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, zawartego w Warszawie dnia 10 stycznia 2011 r.
M.P. 2012 poz. 883 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Białoruś, Sądem Najwyższym Republiki Białoruś i Naczelnym Sądem Gospodarczym Republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej, zawartego w Mińsku dnia 13 lutego 2009 r.
M.P. 2012 poz. 882 uchylony Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020
M.P. 2012 poz. 881 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 870 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2012 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-15-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-14-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2012 r. nr 1130-13-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 856 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2012 poz. 855 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2012 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 853 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2012 poz. 852 uchylony Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce
M.P. 2012 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 846 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2012 poz. 845 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
M.P. 2012 poz. 844 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. z okazji 70. rocznicy powołania do służby "Zawiszy" Szarych Szeregów
M.P. 2012 poz. 843 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 842 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 841 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2012 poz. 840 Komunikat Nr 11/2012(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 839 uchylony Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020
M.P. 2012 poz. 838 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 837 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 836 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010
M.P. 2012 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2012 r.
M.P. 2012 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 833 uchylony Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2012 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 821 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2012 poz. 820 obowiązujący Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2012 poz. 819 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 808 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2012 poz. 807 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej
M.P. 2012 poz. 806 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polską Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisaną w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 805 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 804 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 803 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 802 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 801 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 794 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2012 poz. 793 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zofii i Stefana Korbońskich
M.P. 2012 poz. 792 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 791 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny
M.P. 2012 poz. 790 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
M.P. 2012 poz. 789 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2012 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 788 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
M.P. 2012 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 786 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 785 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2012 poz. 784 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2012 r. w stosunku do września 2006 r.
M.P. 2012 poz. 783 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
M.P. 2012 poz. 782 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 781 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2012 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 770 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2012 poz. 768 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2012 poz. 767 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2012 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
M.P. 2012 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 760 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisaną w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 759 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisana w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 758 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 747 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013
M.P. 2012 poz. 746 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 października 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 745 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republika Mołdawii
M.P. 2012 poz. 744 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2012 poz. 743 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
M.P. 2012 poz. 742 Komunikat Nr 10/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. nr 1130-12-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 1130-11-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 739 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Polskie okręty" - Lekki krążownik "Dragon", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 738 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892-1994)
M.P. 2012 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 736 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2012 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-68-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-67-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-65-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-64-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-62-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-61-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-57-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-56-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-54-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-53-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-52-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-51-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-50-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-49-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-48-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-45-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-44-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 711 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2012 r.
M.P. 2012 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2012 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 708 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr 112-39-2012 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2012 poz. 707 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni
M.P. 2012 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013
M.P. 2012 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-71-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-70-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-69-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-66-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-60-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-58-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-55-2012 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 697 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"
M.P. 2012 poz. 696 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
M.P. 2012 poz. 695 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2012 poz. 694 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2012 poz. 693 uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2012 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-43-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-42-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-41-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-40-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-63-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-39-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-38-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-37-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-36-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 683 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2012 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-59-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-47-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-46-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 679 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 678 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2012 poz. 677 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2012 poz. 676 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie hołdu wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938
M.P. 2012 poz. 675 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Pięty
M.P. 2012 poz. 674 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego
M.P. 2012 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013
M.P. 2012 poz. 672 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2012 poz. 671 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 670 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2012 poz. 669 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 668 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2012 poz. 667 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2012 poz. 666 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2012 poz. 665 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
M.P. 2012 poz. 664 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r
M.P. 2012 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 659 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
M.P. 2012 poz. 657 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 656 Komunikat Nr 09/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 655 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2012 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-11-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-10-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2012 poz. 651 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami
M.P. 2012 poz. 650 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2012 poz. 649 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2012 poz. 648 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
M.P. 2012 poz. 647 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 646 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 645 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2012 r.
M.P. 2012 poz. 644 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisaną w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 643 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 642 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
M.P. 2012 poz. 641 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013
M.P. 2012 poz. 640 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Bolesława Prusa, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 634 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 632 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 631 uchylony Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)
M.P. 2012 poz. 630 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 628 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 627 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2012 poz. 626 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2012 poz. 625 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 624 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 623 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-37-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-36-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-35-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-34-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-33-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-32-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2012 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2012 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2012 r. nr 1130-9-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
M.P. 2012 poz. 612 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2012 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. nr 1130-10-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 590 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2012 poz. 589 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2012 poz. 588 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
M.P. 2012 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
M.P. 2012 poz. 586 Komunikat Nr 08/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 585 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 584 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2012 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2012 poz. 582 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 581 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza
M.P. 2012 poz. 580 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 lipca 2012 r. o wydaniu przez Komisję Europejską sprostowania do decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2012 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2012 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2012 r.
M.P. 2012 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 575 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
M.P. 2012 poz. 574 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego
M.P. 2012 poz. 573 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku
M.P. 2012 poz. 572 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 571 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 570 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2012 poz. 569 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 566 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 538 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2012 poz. 537 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt podwodny "Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 536 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 517 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 516 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 514 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 513 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2012 poz. 512 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
M.P. 2012 poz. 511 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 509 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r
M.P. 2012 poz. 508 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 506 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2012 poz. 505 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 504 akt jednorazowy Uchwała Nr 117 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011
M.P. 2012 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
M.P. 2012 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada
M.P. 2012 poz. 501 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
M.P. 2012 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 496 obowiązujący Uchwała Nr 116 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013
M.P. 2012 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 490 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 487 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2012 r. z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski
M.P. 2012 poz. 486 Komunikat Nr 07/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 485 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 483 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, "Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 482 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku
M.P. 2012 poz. 481 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2012 poz. 480 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
M.P. 2012 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2012 poz. 478 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2012 r.
M.P. 2012 poz. 477 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2012 poz. 476 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 475 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2012 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2012 poz. 469 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2010 r.
M.P. 2012 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 458 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2012 poz. 457 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2012 poz. 456 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
M.P. 2012 poz. 455 obowiązujący Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
M.P. 2012 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
M.P. 2012 poz. 453 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)
M.P. 2012 poz. 452 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
M.P. 2012 poz. 451 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
M.P. 2012 poz. 450 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 449 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2012 poz. 448 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 447 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2012 poz. 446 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
M.P. 2012 poz. 445 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995)
M.P. 2012 poz. 444 uchylony Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2012 poz. 443 obowiązujący Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2012 poz. 442 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2012 poz. 441 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 20 października 2011 r.
M.P. 2012 poz. 440 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 20 października 2011 r.
M.P. 2012 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 429 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 410 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisanym w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 409 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisany w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 407 Komunikat Nr 06/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2012 poz. 406 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisaną w Baku dnia 13 września 2011 r.
M.P. 2012 poz. 405 obowiązujący Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku dnia 13 września 2011 r.
M.P. 2012 poz. 404 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 403 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 402 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisaną w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 401 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisana w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 400 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisaną w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 399 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 398 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 384 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
M.P. 2012 poz. 383 obowiązujący Porozumienie z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
M.P. 2012 poz. 382 uchylony Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2012 poz. 381 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2012 r.
M.P. 2012 poz. 380 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2012 poz. 379 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-6-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-5-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-4-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2012 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2012 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r.o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 357 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2012 poz. 356 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2012 poz. 354 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
M.P. 2012 poz. 353 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2012 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisanym w W arszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 351 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 350 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847-1912)
M.P. 2012 poz. 349 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2012 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 347 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci
M.P. 2012 poz. 346 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność"
M.P. 2012 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 1130-5-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 344 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-17-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2012 poz. 343 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-16-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2012 poz. 342 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-15-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2012 poz. 341 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-19-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2012 poz. 340 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-18-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2012 poz. 339 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2012 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2012 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2012 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2012 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2012 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2012 poz. 328 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.
M.P. 2012 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 326 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2012 poz. 325