Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Postanowienie
Date of publication:
2013-05-27
Date of announcement:
2013-03-26
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)