Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2016 poz. 1257 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2016 poz. 1256 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
M.P. 2016 poz. 1255 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2016 poz. 1254 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020
M.P. 2016 poz. 1253 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim
M.P. 2016 poz. 1252 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2016 poz. 1251 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2016 poz. 1250 obowiązujący Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
M.P. 2016 poz. 1249 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2016 poz. 1248 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2016 poz. 1247 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
M.P. 2016 poz. 1246 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2016 poz. 1245 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2016 poz. 1244 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1243 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"
M.P. 2016 poz. 1242 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Mobilność Plus"
M.P. 2016 poz. 1241 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci
M.P. 2016 poz. 1240 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni "Wujek"
M.P. 2016 poz. 1239 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 35-tej rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych w Kopalni Węgla Kamiennego "WUJEK"
M.P. 2016 poz. 1238 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
M.P. 2016 poz. 1237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2016 poz. 1236 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 512/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 511/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 513/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 503/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 509/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1231 obowiązujący Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2016 poz. 1230 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
M.P. 2016 poz. 1229 obowiązujący Postanowienie nr 1131.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2016 poz. 1228 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1227 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2016 poz. 1226 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 507/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1225 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 506/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1224 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 505/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1223 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 504/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1222 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 501/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1221 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 497/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1220 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 1219 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)
M.P. 2016 poz. 1218 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)
M.P. 2016 poz. 1217 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1216 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1215 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 488/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1214 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 484/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1213 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 487/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1212 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 473/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1211 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 467/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1210 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 472/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1209 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 471/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1208 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 470/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1207 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 469/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1206 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2016 poz. 1205 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2016 poz. 1204 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1203 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2016 poz. 1202 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1201 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1200 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2016 poz. 1198 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
M.P. 2016 poz. 1197 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr
M.P. 2016 poz. 1196 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr
M.P. 2016 poz. 1195 Komunikat Nr 12/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 1194 obowiązujący Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł
M.P. 2016 poz. 1193 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł
M.P. 2016 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1191 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie
M.P. 2016 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie nr 27 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2016 poz. 1189 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2016 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe
M.P. 2016 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017
M.P. 2016 poz. 1185 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1184 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
M.P. 2016 poz. 1183 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej
M.P. 2016 poz. 1182 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2016 poz. 1181 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2016 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
M.P. 2016 poz. 1179 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 1178 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1177 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"
M.P. 2016 poz. 1176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2016 poz. 1175 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie
M.P. 2016 poz. 1174 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2016 poz. 1171 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017
M.P. 2016 poz. 1170 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1169 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1168 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 1167 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 1166 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"
M.P. 2016 poz. 1165 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego
M.P. 2016 poz. 1164 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk
M.P. 2016 poz. 1163 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 1162 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2016 poz. 1161 uchylony Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2016 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1158 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1157 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 1156 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych
M.P. 2016 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1152 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2016 poz. 1151 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2016 poz. 1150 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1149 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1148 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1147 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 1146 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2016 poz. 1145 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017
M.P. 2016 poz. 1144 uchylony Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1143 uchylony Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
M.P. 2016 poz. 1142 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej
M.P. 2016 poz. 1141 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie nr 115.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 1137 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie nr 115.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie nr 115.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 1133 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1132 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1131 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2016 poz. 1130 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2016 poz. 1129 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2016 poz. 1128 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2016 poz. 1127 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera
M.P. 2016 poz. 1126 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 1125 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
M.P. 2016 poz. 1124 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
M.P. 2016 poz. 1123 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
M.P. 2016 poz. 1122 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
M.P. 2016 poz. 1121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Wajdy
M.P. 2016 poz. 1120 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie nr 110.73.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie nr 110.72.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie nr 110.68.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie nr 110.67.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie nr 110.66.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie nr 110.65.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie nr 110.64.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie nr 110.63.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie nr 110.62.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1108 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
M.P. 2016 poz. 1107 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 1106 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"
M.P. 2016 poz. 1105 obowiązujący Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1104 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1103 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1102 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia 210. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 roku
M.P. 2016 poz. 1101 obowiązujący Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2016 poz. 1100 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1099 Komunikat Nr 11/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 1098 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2016 poz. 1097 uchylony Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2016 poz. 1096 obowiązujący Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2016 poz. 1095 obowiązujący Postanowienie nr 1131.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie nr 112.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie nr 112.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie nr 112.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2016 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie nr 112.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie nr 112.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie nr 112.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie nr 112.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie nr 112.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie nr 112.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie nr 112.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie nr 112.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2016 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie nr 112.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2016 poz. 1082 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 336/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 463/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1079 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 445/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1078 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 358/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 357/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 339/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 338/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 337/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 320/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 465/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1071 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 464/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 459/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 458/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1067 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 457/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1066 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 455/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1065 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 454/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 453/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 444/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 422/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 443/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 440/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 439/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 437/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 436/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 431/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 433/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1054 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 434/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1053 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 432/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 427/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 424/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1048 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 423/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 417/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 416/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1045 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 409/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1044 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 415/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1043 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 414/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 408/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 401/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1040 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 390/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1039 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 402/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 1037 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN"
M.P. 2016 poz. 1036 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"
M.P. 2016 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 400/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 399/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 397/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 389/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 385/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1030 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014
M.P. 2016 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 377/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 376/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 375/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 374/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 373/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 372/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 371/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 370/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 369/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 368/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 1019 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2016 poz. 1018 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
M.P. 2016 poz. 1017 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2016 poz. 1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy
M.P. 2016 poz. 1015 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 1014 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
M.P. 2016 poz. 1013 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
M.P. 2016 poz. 1012 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1011 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1010 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 1009 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2016 poz. 1008 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021
M.P. 2016 poz. 1007 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2016 poz. 1006 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1005 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 1004 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 10. rocznicę śmierci
M.P. 2016 poz. 1003 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny
M.P. 2016 poz. 1002 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii
M.P. 2016 poz. 1000 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller
M.P. 2016 poz. 999 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
M.P. 2016 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
M.P. 2016 poz. 997 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
M.P. 2016 poz. 995 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
M.P. 2016 poz. 994 obowiązujący Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2016 poz. 993 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
M.P. 2016 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017
M.P. 2016 poz. 991 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 990 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2016 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.
M.P. 2016 poz. 988 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 987 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 986 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 985 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony
M.P. 2016 poz. 984 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 983 Komunikat Nr 10/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.
M.P. 2016 poz. 981 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2016 poz. 980 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"
M.P. 2016 poz. 979 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 978 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 977 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2016 poz. 976 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 975 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym
M.P. 2016 poz. 974 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
M.P. 2016 poz. 973 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
M.P. 2016 poz. 972 uchylony Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 971 uchylony Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"
M.P. 2016 poz. 970 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
M.P. 2016 poz. 969 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2016 poz. 967 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 966 uchylony Uchwała nr 108/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"
M.P. 2016 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie nr 110.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie nr 110.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie nr 110.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 961 akt indywidualny Postanowienie nr 110.51.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 960 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 959 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie nr 110.61.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie nr 110.60.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie nr 110.59.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie nr 110.58.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie nr 110.53.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie nr 110.52.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie nr 1109.56.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie nr 110.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie nr 110.55.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie nr 110.54.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 948 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
M.P. 2016 poz. 947 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2016 poz. 946 uchylony Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 945 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną
M.P. 2016 poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2016 poz. 943 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2016 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2016 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017
M.P. 2016 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2016 poz. 935 uchylony Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2016 poz. 934 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 933 obowiązujący Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 931 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 930 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 929 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 928 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 927 Komunikat Ministra Rozwoju dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego
M.P. 2016 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie nr 115.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 919 obowiązujący Postanowienie nr 1131.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 918 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2016 poz. 917 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2016 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie nr 112.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2016 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 914 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 913 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 912 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2016 poz. 911 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 910 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2016 poz. 909 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisaną w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 908 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisana w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 907 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 września 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2016 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 904 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2016 poz. 903 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 902 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2016 poz. 901 Komunikat Nr 09/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 899 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2016 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 897 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2016 poz. 896 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce
M.P. 2016 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 894 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2016 poz. 893 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2016 poz. 892 uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 891 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2016 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2016 poz. 889 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
M.P. 2016 poz. 888 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2016 poz. 887 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 886 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 334/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 296/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 295/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 294/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 293/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 292/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 383/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 378/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 134/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 132/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 380/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 874 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska
M.P. 2016 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017
M.P. 2016 poz. 872 obowiązujący Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2016 poz. 871 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
M.P. 2016 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 356/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 355/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 335/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 307/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 302/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 300/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 297/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 299/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 298/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 291/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 272/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 290/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 289/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 273/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 274/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 854 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 269/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 853 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 276/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 852 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 278/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 275/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 850 obowiązujący Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin
M.P. 2016 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 280/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 279/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 277/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 270/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 133/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 262/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 261/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 842 uchylony Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2016 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 268/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 266/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 267/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 260/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 263/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 259/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 258/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 257/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 256/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2016 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 255/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 253/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 252/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 827 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2016 poz. 826 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2016 poz. 825 uznany za uchylony Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2016 poz. 824 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2016 poz. 823 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2016 poz. 822 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 821 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+"
M.P. 2016 poz. 820 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie nr 110.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie nr 110.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie nr 110.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie nr 110.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie nr 110.41.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie nr 110.40.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie nr 110.39.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie nr 110.38.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 810 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 809 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
M.P. 2016 poz. 808 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 807 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2016 poz. 805 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2016 poz. 804 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2016 poz. 803 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 802 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 801 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 800 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
M.P. 2016 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawartą w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 798 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawarta w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 797 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2016 poz. 796 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2016 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 794 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15
M.P. 2016 poz. 793 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 5/15
M.P. 2016 poz. 792 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 2/15
M.P. 2016 poz. 791 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
M.P. 2016 poz. 790 Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 789 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 788 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 787 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 786 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2016 poz. 785 obowiązujący Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń
M.P. 2016 poz. 784 uchylony Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
M.P. 2016 poz. 783 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
M.P. 2016 poz. 782 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 781 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
M.P. 2016 poz. 780 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2016 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2016 poz. 777 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2016 poz. 776 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2016 poz. 775 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2016 poz. 774 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 773 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2016 poz. 772 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2016 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2016 poz. 770 uchylony Uchwała nr 495/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2016 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 768 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
M.P. 2016 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie nr 110.37.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie nr 110.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie nr 110.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie nr 110.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie nr 110.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie nr 110.32.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie nr 110.31.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie nr 110.27.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie nr 110.30.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie nr 110.29.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie nr 110.26.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie nr 110.25.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie nr 110.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie nr 110.23.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie nr 110.21.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie nr 110.20.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie nr 110.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie nr 110.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie nr 110.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie nr 110.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 745 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2016 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 738 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 737 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 736 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 735 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 734 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 733 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 732 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
M.P. 2016 poz. 731 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie nr 115.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie nr 115.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie nr 115.4.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 727 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
M.P. 2016 poz. 726 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945
M.P. 2016 poz. 725 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 724 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 723 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 722 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2016 poz. 721 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2016 poz. 720 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 719 uchylony Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi
M.P. 2016 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017
M.P. 2016 poz. 717 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
M.P. 2016 poz. 716 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
M.P. 2016 poz. 715 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2016 poz. 713 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 712 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 711 akt jednorazowy Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030"
M.P. 2016 poz. 710 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2016 poz. 709 obowiązujący Porozumienie z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2016 poz. 708 obowiązujący Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2016 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 706 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2016 poz. 705 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2016 poz. 704 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2016 poz. 703 obowiązujący Postanowienie nr 1131.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie nr 112.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2016 poz. 701 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
M.P. 2016 poz. 700 uchylony Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
M.P. 2016 poz. 699 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 698 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2016 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
M.P. 2016 poz. 693 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
M.P. 2016 poz. 692 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 691 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 689 obowiązujący Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 688 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
M.P. 2016 poz. 687 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016"
M.P. 2016 poz. 686 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 685 uchylony Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2016 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile
M.P. 2016 poz. 683 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 682 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu
M.P. 2016 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego
M.P. 2016 poz. 680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 679 obowiązujący Postanowienie nr 1131.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 677 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2016 poz. 676 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2016 poz. 675 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 674 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
M.P. 2016 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 246/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 245/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 250/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 251/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 25/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 232/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 241/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 209/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 169/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 225/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 226/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 229/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 228/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 224/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 231/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 230/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 135/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 222/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 223/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 158/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2016 poz. 653 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
M.P. 2016 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2016 poz. 651 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2016 poz. 650 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r.
M.P. 2016 poz. 649 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.
M.P. 2016 poz. 648 Komunikat Nr 07/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2016 poz. 647 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2016 poz. 646 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
M.P. 2016 poz. 645 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2016 poz. 643 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2016 poz. 642 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 640 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2016 poz. 639 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2016 poz. 638 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945
M.P. 2016 poz. 637 uchylony Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
M.P. 2016 poz. 636 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
M.P. 2016 poz. 635 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2014 r.
M.P. 2016 poz. 634 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 633 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
M.P. 2016 poz. 632 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
M.P. 2016 poz. 631 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku
M.P. 2016 poz. 630 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
M.P. 2016 poz. 629 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego
M.P. 2016 poz. 628 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego
M.P. 2016 poz. 627 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
M.P. 2016 poz. 626 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji
M.P. 2016 poz. 625 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uznania terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych
M.P. 2016 poz. 624 obowiązujący Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności
M.P. 2016 poz. 623 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji
M.P. 2016 poz. 622 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 621 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 620 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 619 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 618 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 617 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2016 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 615 obowiązujący Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 216/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 220/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 221/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderu
M.P. 2016 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 210/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 206/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 207/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 205/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów
M.P. 2016 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 203/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2016 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 185/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 199/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2016 poz. 604 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"
M.P. 2016 poz. 603 uchylony Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski
M.P. 2016 poz. 602 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku
M.P. 2016 poz. 601 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2016 poz. 600 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2016 poz. 599