Wyszukiwanie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Liczba znalezionych aktów: 23.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 990 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2015 poz. 2020 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1025 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 2015 poz. 364 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2015 poz. 363 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2015 poz. 25 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2014 poz. 1224 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2014 poz. 721 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2014 poz. 706 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2010 nr 53 poz. 719 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2010 nr 53 poz. 715 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2006 nr 47 poz. 494 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2006 nr 47 poz. 493 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2002 nr 19 poz. 329 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 2002 nr 18 poz. 306 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 1998 nr 14 poz. 216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 23 kwietnia 1998 r. o treści oświadczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 1998 nr 11 poz. 188 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.