Wyszukiwanie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Liczba znalezionych aktów: 70.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 428 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2023 poz. 2369 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2022 poz. 799 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2021 poz. 682 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2019 poz. 2308 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2019 poz. 493 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2018 poz. 2066 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2016 poz. 2003 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2015 poz. 2079 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2015 poz. 2039 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2015 poz. 1946 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 961 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 756 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 494 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1883 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2818 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 963 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 533 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 979 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 898 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1029 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 940 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 797 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 1998 r. w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 518 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Dz.U. 1998 nr 41 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2022 poz. 982 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2021 poz. 887 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 182 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2021 poz. 170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2018 poz. 117 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2017 poz. 1038 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2016 poz. 348 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2016 poz. 91 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2015 poz. 1294 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2011 nr 16 poz. 181 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2009 nr 81 poz. 1024 uchylony Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2009 nr 67 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 10 poz. 129 obowiązujący Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.
M.P. 2008 nr 56 poz. 507 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2008 nr 25 poz. 247 uchylony Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2007 nr 54 poz. 618 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 43 poz. 505 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2007 nr 38 poz. 435 uchylony Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2007 nr 18 poz. 216 uchylony Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2007 nr 2 poz. 15 uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2006 nr 54 poz. 577 uchylony Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2006 nr 6 poz. 97 uchylony Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2006 nr 3 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonego w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.
M.P. 2005 nr 67 poz. 940 uchylony Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2005 nr 7 poz. 100 uchylony Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2004 nr 56 poz. 954 uchylony Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2004 nr 16 poz. 272 uchylony Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2003 nr 44 poz. 655 uchylony Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2002 nr 47 poz. 692 uchylony Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2002 nr 26 poz. 434 uchylony Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2002 nr 14 poz. 234 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 1997 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.