Wyszukiwanie

fundusze mieszkaniowe

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 26 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gromadzenia i gospodarowania środkami Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 12 poz. 99 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.
M.P. 1986 nr 20 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla prokuratorów.
M.P. 1983 nr 31 poz. 167 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.
M.P. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1980 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1978 nr 39 poz. 154 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 grudnia 1978 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy na wkład na mieszkania lokatorskie w spółdzielczych domach dla emerytów, rencistów i inwalidów.
M.P. 1977 nr 5 poz. 34 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości.
M.P. 1974 nr 42 poz. 251 uchylony Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.