Wyszukiwanie

księgarstwo

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1995 nr 29 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
M.P. 1992 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
M.P. 1963 nr 43 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz".
M.P. 1963 nr 25 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz".
M.P. 1954 nr 39 poz. 533 uchylony wykazem Uchwała Nr 189 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowy Księgarz".