Wyszukiwanie

opłata od środków transportowych

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 70 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2022 poz. 1452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2019 poz. 1170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2016 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik
Dz.U. 2013 poz. 607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1663 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środków transportowych będących w posiadaniu organizacji politycznych i niektórych organizacji społecznych.
M.P. 1984 nr 21 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środków transportowych od pojazdów wpisanych do rejestru zabytków.
M.P. 1977 nr 22 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 sierpnia 1977 r. w sprawie zwolnień od opłaty za przewozy wykonywane na obszarze Polski pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1969 nr 49 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1969 r. w sprawie opłaty rejestracyjnej do pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych.