There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-12-31
Date of announcement:
1975-12-29
Date of entry into force:
1976-01-01
Date of binding force:
1976-01-01
Date of repeal:
1986-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. KOMUNIKACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (8)
Repealed acts (4)
References (1)
Amending acts (5)
Repealing acts (1)