Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1982-11-12
Date of announcement:
1982-10-23
Date of entry into force:
1982-11-20
Date of binding force:
1982-11-20
Date of repeal:
1986-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)