There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of announcement:
1960-04-13
Date of entry into force:
1960-04-25
Date of binding force:
1960-04-25
Date of repeal:
1987-01-01
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
  • RADA MINISTRÓW
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
Acts deemed repealed (2)
References (2)
Executory orders (38)
Amending acts (5)
Repealing acts (1)