Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1988-11-21
Date of announcement:
1988-11-15
Date of entry into force:
1988-11-21
Date of binding force:
1988-11-21
Date of repeal:
1992-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)