There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-14
Date of announcement:
1991-11-13
Date of entry into force:
1991-12-14
Date of binding force:
1991-12-14
Date of repeal:
2000-02-01
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (4)
Repealing acts (1)