Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1995-12-28
Date of entry into force:
1996-01-11
Date of binding force:
1995-12-01
Date of repeal:
2000-02-01
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)