Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2000-01-17
Date of announcement:
1999-12-27
Date of entry into force:
2000-02-01
Date of binding force:
2000-02-01
Date of repeal:
2011-09-23
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (5)
Repeals arising from (1)