There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-27
Date of announcement:
1991-12-10
Date of entry into force:
1992-01-11
Date of binding force:
1992-01-11
Date of repeal:
1997-03-15
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (4)
References (1)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)