Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-12-15
Date of announcement:
1992-12-07
Date of entry into force:
1993-01-01
Date of binding force:
1993-01-01
Date of repeal:
1994-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)