Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-12-08
Date of entry into force:
1994-01-01
Date of binding force:
1994-01-01
Date of repeal:
1995-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)