Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2005-03-08
Date of announcement:
2005-03-01
Date of entry into force:
2005-03-08
Date of binding force:
2005-03-08
Date of repeal:
2005-12-07
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (8)
Repeals arising from (1)