Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 35/04

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2006-07-05
Data wydania:
2006-06-27
Data wejścia w życie:
2006-07-05
Data obowiązywania:
2006-07-05
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)