Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2010-02-08
Date of announcement:
2010-01-08
Date of entry into force:
2010-03-11
Date of binding force:
2010-03-11
Remarks:
Przepis art. 103 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, dodany niniejszą ustawą, utracił moc z dniem 20 stycznia 2011 r. Art. 1 pkt 3 lit. s oraz pkt 9, 10 i pkt 53 lit. a tiret drugie w zakresie dotyczącym art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. a wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2010 r. art. 1 pkt 3 lit. a, b, l, p, r oraz pkt 13 i pkt 53 lit. a tiret drugie w zakresie dotyczącym art. 103 ust. pkt 1b lit. b, które wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
The legislative process (1)
Amended acts (3)
Acts deemed repealed (14)
References (2)
European directives (114)