Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1939 nr 204 poz. 514 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1939 r. Nr AA 17f 126 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 204 poz. 513 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 203 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1939 r. ustalające listę banków dewizowych.
M.P. 1939 nr 203 poz. 511 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1939 r. zawierające wykaz firm uprawnionych do dokonywania przywozu i wywozu towarów.
M.P. 1939 nr 203 poz. 510 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1939 r. o warunkach udzielania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i wywóz towarów za granicę.
M.P. 1939 nr 203 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. w sprawie powszechnego zezwolenia na przywóz niektórych towarów.
M.P. 1939 nr 203 poz. 508 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 września 1939 r. o ustaleniu terminu wykupu asygnat, którymi dokonano wypłaty wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe.
M.P. 1939 nr 203 poz. 507 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych o obowiązku przystąpienia do Związku Elektrowni Polskich w Warszawie przedsiębiorstw, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających lub rozdzielających energię elektryczną w celu zawodowego jej zbytu oraz o nadaniu temu Związkowi charakteru organiczacji przymusowej w rozumieniu art. 53 ust.(2) ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
M.P. 1939 nr 203 poz. 506 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie utworzenia Wojennej Naczelnej Organizacji Przemysłu Węglowego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 505 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennej Naczelnej Organizacji Hutnictwa Żelaznego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 504 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o utworzeniu "Wojennego Związku Naftowego".
M.P. 1939 nr 203 poz. 503 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłów Celulozowego i Papierniczego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 502 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Elektrotechnicznego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 501 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Garbarskiego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 500 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Włókienniczego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 499 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Mineralnego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 498 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Metalowego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 497 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1939 nr 203 poz. 496 Mianowanie Pana Wacława Kostek-Biernackiego Wojewody Poleskiego, Ministrem i Głównym Komisarzem Cywilnym
M.P. 1939 nr 203 poz. 495 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1939 nr 203 poz. 494 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1939 nr 202 poz. 493 Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1939/40
M.P. 1939 nr 202 poz. 492 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu nadzwyczajnej sesji Senatu.
M.P. 1939 nr 202 poz. 491 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1939 nr 202 poz. 490 Mianowanie Pana Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza Naczelnym Wodzem.
M.P. 1939 nr 202 poz. 489 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o wyznaczeniu następcy Prezydenta Rzeczypospolitej.
M.P. 1939 nr 201 poz. 488 Instrukcja tymczasowa z dnia 29 sierpnia 1939 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wypłaty wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery
M.P. 1939 nr 201 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja tymczasowa z dnia 29 sierpnia 1939 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wypłaty wynagrodzenia za przedmioty świadczeń rzeczowych , pobrane w czasie mobilizacji , wojny lub gdy wymaga tego interes obrony Państwa, stwierdzony uchwałą Rady Ministrów
M.P. 1939 nr 201 poz. 486 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 201 poz. 485 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 200 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1939 r. o cofnięciu uprawnień banku dewizowego.
M.P. 1939 nr 200 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 198 poz. 481 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Tarnobrzeskie Zakłady Metalurgiczne, Spólka Akcyjna w Tarnobrzegu.
M.P. 1939 nr 198 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1939 r. o cofnięciu uprawnień banków dewizowych.
M.P. 1939 nr 197 poz. 479 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 196 poz. 478 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową.
M.P. 1939 nr 195 poz. 477 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi liniami kolejowymi w powiecie frysztackim.
M.P. 1939 nr 195 poz. 476 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 194 poz. 475 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 12 czerwca 1939 r. o umorzeniu 7-ej raty 5% pożyczki konwersyjnej 1924 r.
M.P. 1939 nr 193 poz. 474 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1939 r. Nr AA. 17e 203/2 o przywróceniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 192 poz. 473 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
M.P. 1939 nr 191 poz. 472 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie
M.P. 1939 nr 190 poz. 471 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1939 nr 189 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, które przejmią prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkowi spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 189 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, która przejmie prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkow spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 188 poz. 466 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1939 nr 188 poz. 465 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 187 poz. 464 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1939 r. o rozciągnięciu na Centralne Biuro Statystyczne Zarządu Miejskiego m. Wilna rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku na władze i organa państwowe dostarczania miejskim biurom statystycznym posiadanych materiałów dla celów statystycznych.
M.P. 1939 nr 187 poz. 463 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędu celnego w Jasienowie Polnym.
M.P. 1939 nr 187 poz. 462 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 186 poz. 461 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 186 poz. 460 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 185 poz. 459 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1939 r. o utracie Krzyża Niepodległości
M.P. 1939 nr 185 poz. 458 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 185 poz. 457 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 185 poz. 456 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 185 poz. 455 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 184 poz. 454 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 183 poz. 453 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1939 r. Nr AA 17e 366 o odebraniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 183 poz. 452 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1939 r. Nr AA 17g 370 o odebraniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 183 poz. 451 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1939 nr 183 poz. 450 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1939 nr 183 poz. 449 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1939 nr 183 poz. 448 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 183 poz. 447 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 183 poz. 446 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 182 poz. 445 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie.
M.P. 1939 nr 182 poz. 444 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1939 nr 182 poz. 443 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1939 nr 182 poz. 442 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 sierpnia 1939 r. o wylosowanych do umorzenia Bonach Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 182 poz. 441 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 sierpnia 1939 r. o wylosowanych do umorzenia obligacjach III serii 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 182 poz. 440 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lipca 1939 r. o umorzeniu 18-ej raty 7% pożyczki kolejowej 1930 r.
M.P. 1939 nr 181 poz. 439 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 181 poz. 438 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Gdyni gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1939 nr 180 poz. 437 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Tarnopolu.
M.P. 1939 nr 180 poz. 436 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1939 nr 179 poz. 435 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1939 r. Nr AA. 17h 46 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 179 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. Nr AA. 17g 367 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 179 poz. 433 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Walcownie Metali, Spółka Akcyjna w Dziedzicach.
M.P. 1939 nr 179 poz. 432 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Warszawska Odlewnia Metali Półszlachetnych E. Mieszczański, T. Jaroszewski i S-ka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1939 nr 179 poz. 431 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 179 poz. 430 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 179 poz. 429 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 178 poz. 428 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lipca 1939 r. L. D. VI. 8313/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Krakowie.
M.P. 1939 nr 178 poz. 427 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. L. D. VI. 8071/3/39 o wydaniu Cukrowni "Chełmica" Sp. Akc. zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Warszawie.
M.P. 1939 nr 178 poz. 426 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Stanisławowie.
M.P. 1939 nr 177 poz. 425 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zakazie przelotu statków powietrznych nad strefą "Śląsk".
M.P. 1939 nr 177 poz. 424 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zakłady Metalowe Dwikozy Spółka Akcyjna w Krakowie.
M.P. 1939 nr 177 poz. 423 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Podkowiak" Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1939 nr 177 poz. 422 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 176 poz. 421 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 lipca 1939 r. o zmianie statutu Lwowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 175 poz. 420 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lipca 1939 r. o umorzeniu 3-ej raty 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.
M.P. 1939 nr 174 poz. 419 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 173 poz. 418 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 173 poz. 417 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 172 poz. 416 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o określeniu kategoryj osób podlegających obowiązkowi rejestracji do świadczeń osobistych w przemyśle i rzemiośle.
M.P. 1939 nr 171 poz. 415 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie w sprawie roszczeń do mienia b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja"
M.P. 1939 nr 169 poz. 414 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o przeniesieniu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu do Chełma
M.P. 1939 nr 168 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. w sprawie dodatkowych kredytów na rok 1939/40
M.P. 1939 nr 167 poz. 412 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1939 r. Nr AA. 17e 175 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 167 poz. 411 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: lubawskim, świeckim, tucholskim i wąbrzeskim w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 166 poz. 410 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1939 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i brązowych.
M.P. 1939 nr 166 poz. 409 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 166 poz. 408 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1939 nr 165 poz. 407 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulgi dla przedsiębiorstwa "Zakłady Przemysłowe Sędziszów Małopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie"
M.P. 1939 nr 165 poz. 406 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1939 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1939 nr 165 poz. 405 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 165 poz. 404 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 164 poz. 403 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie w sprawie roszczeń do mienia b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja".
M.P. 1939 nr 164 poz. 402 Ogłoszenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1939 r. w sprawie likwidacji Zakładu Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilno-prawnej w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 164 poz. 401 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w województwie śląskim.
M.P. 1939 nr 164 poz. 400 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 164 poz. 399 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 164 poz. 398 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 163 poz. 397 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbbu z dnia 12 lipca 1939 r. o wylosowanych premiach obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej 1935 r. emisji II.
M.P. 1939 nr 162 poz. 396 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Silemin - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie.
M.P. 1939 nr 162 poz. 395 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Zakłady Mikawit" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
M.P. 1939 nr 162 poz. 394 Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu po porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnetrznych oraz Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Towarzystwo Elektryfikacji Okręgu Poznańskiego, Sp. Akc".
M.P. 1939 nr 161 poz. 393 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 24 czerwca 1939 r. L. D. VI. 7235/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Białymstoku.
M.P. 1939 nr 161 poz. 392 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstępieniu gminie król. m. Krakowa gruntu państwowego na ogólne potrzeby miasta.
M.P. 1939 nr 161 poz. 391 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 10 lipca 1936 r. dotyczącego zwolnienia od obowiązku przedstawiania zaświadczeń walutowych przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1939 nr 161 poz. 390 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 160 poz. 389 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie nazw miejscowości w powiecie kowelskim i sarneńskim w województwie wołyńskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 388 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w powiecie prużańskim i pińskim w województwie poleskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Łancew-Łóg w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 386 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Sołdacka Słobódka w powiecie makowskim, w województwie warszawskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie nazwy gminy wiejskiej Borowno
M.P. 1939 nr 160 poz. 384 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 160 poz. 383 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 159 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1939 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych
M.P. 1939 nr 159 poz. 381 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie i ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: nieszawskim, lipnowskim, grudziądzkim i kościerskim, w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 159 poz. 380 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 158 poz. 379 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. o wylosowanych Bonach Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 158 poz. 378 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 3 lipca 1939 r. o wylosowanych premiach obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1939 nr 158 poz. 377 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Białostockiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 158 poz. 376 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Lubelskiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 158 poz. 375 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lipca 1939 r. o zmianie statutu Kieleckiej Izby Rolniczej
M.P. 1939 nr 157 poz. 374 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie statutu Łódzkiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 157 poz. 373 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie statutu Warszawskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1939 nr 156 poz. 372 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. o umorzeniu 17-ej raty 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r.
M.P. 1939 nr 156 poz. 371 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 155 poz. 370 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. o zakresie uprawnień i trybie postępowania zarządców państwowych, ustanawianych przez Ministra Przemysłu i Handlu na podstawie dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
M.P. 1939 nr 155 poz. 369 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 155 poz. 368 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 155 poz. 367 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 154 poz. 366 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na łąwników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1939 nr 154 poz. 365 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 czerwca 1939 r. o uznaniu lasów państwowych na obszarze Nadleśnictw Jaworzyna i Zakopane w krakowsko-śląskim okregu Lasów Państwowych za lasy ochronne i o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Przyrody w Tatrach".
M.P. 1939 nr 153 poz. 364 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 152 poz. 363 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1939 r. Nr AA. 17c 21 o przywróceniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 152 poz. 362 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 27 czerwca 1939 r. o umorzeniu 25 raty 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej 1926 r.
M.P. 1939 nr 151 poz. 361 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zakłądy Odlewnicze Inż. Ludwik Kembliński, Spólka Akcyjna w Niekłaniu
M.P. 1939 nr 151 poz. 360 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Społem", Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Warszawie
M.P. 1939 nr 151 poz. 359 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 151 poz. 358 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 150 poz. 357 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1939 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Górników w Sosnowcu w III kwartale 1939 r.
M.P. 1939 nr 150 poz. 356 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1939 r. o organach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
M.P. 1939 nr 150 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-słowackiego.
M.P. 1939 nr 149 poz. 354 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 f/25 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 149 poz. 353 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 149 poz. 352 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 148 poz. 351 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz chmielu oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 148 poz. 350 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz cebuli świeżej (oprócz dymki) oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 148 poz. 349 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz jagód czarnych świeżych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 147 poz. 348 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych oraz z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie statutu Państwowej Rady Geologicznej.
M.P. 1939 nr 147 poz. 347 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Inżynier Władysław Klepacki i Z. Bujalska, właściciele: W. Klepacki i Z. Bujalska" w Ostrowcu Świętokrzyskim.
M.P. 1939 nr 147 poz. 346 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1939 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych.
M.P. 1939 nr 147 poz. 345 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1939 nr 146 poz. 344 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
M.P. 1939 nr 146 poz. 343 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości
M.P. 1939 nr 146 poz. 342 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 145 poz. 341 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Potrzebowo w powiecie rawickim, województwie poznańskim
M.P. 1939 nr 145 poz. 340 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1939 r. Nr AA. 17e 60 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 145 poz. 339 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 144 poz. 338 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie drohobyckim, gródeckim, kolbuszowskim i łańcuckim w województwie lwowskim.
M.P. 1939 nr 143 poz. 337 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 143 poz. 336 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 142 poz. 335 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 i 1.
M.P. 1939 nr 142 poz. 334 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 141 poz. 333 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 140 poz. 332 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 140 poz. 331 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1939 nr 139 poz. 330 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów, Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1939 nr 139 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 czerwca 1939 r. w sprawie wysokości premii w okresie budżetowym 1939/40 dla posiadaczy pojazdów mechanicznych produkcji krajowej, zarejestrowanych w dniu 3 grudnia 1935 r., oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych uzasadniających premiowanie.
M.P. 1939 nr 138 poz. 328 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1939 r. o przekazaniu zarządom gmin przygotowania obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli oraz ogółu ludności.
M.P. 1939 nr 137 poz. 327 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Lignoza, Spółka Akcyjna w Katowicach.
M.P. 1939 nr 137 poz. 326 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Elektrownia w Kielcach, Spólka Akcyjna" w Kielcach.
M.P. 1939 nr 137 poz. 325 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 449.
M.P. 1939 nr 137 poz. 324 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 f 34.
M.P. 1939 nr 137 poz. 323 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 312.
M.P. 1939 nr 137 poz. 322 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 102.
M.P. 1939 nr 137 poz. 321 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1939 nr 137 poz. 320 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1939 nr 136 poz. 319 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Konsystorzy Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
M.P. 1939 nr 135 poz. 318 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 134 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 9 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
M.P. 1939 nr 134 poz. 316 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o noszeniu i używaniu broni palnej przez wartowników przedsiębiorstw państwowych "Państwowy Monopol Spirytusowy" i "Polski Monopol Solny" .
M.P. 1939 nr 133 poz. 315 Zarządzenie Ministra Skarbu d nia 6 czerwca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 133 poz. 314 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstapieniu gminie m. Kielc gruntu państowowego na ogólne potrzeby gminy i na cele budowlano-mieszkaniowe.
M.P. 1939 nr 132 poz. 313 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Akc. Tow. Wąskotorowych i Podjazdowych Kolejek "Parowóz", podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności.
M.P. 1939 nr 132 poz. 312 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Towarzystwa Ubezpieczeń St. Petersburskiego", podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających im należności.
M.P. 1939 nr 132 poz. 311 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Leo", Fabryka Obuwia S.A. w Bydgoszczy.
M.P. 1939 nr 132 poz. 310 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Wudeta" Małopolskie Zakłady Gumowe w Krośnie wł. Wurzel i Daar.
M.P. 1939 nr 131 poz. 309 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 131 poz. 308 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 131 poz. 307 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 130 poz. 306 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 130 poz. 305 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 129 poz. 304 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 19 ma 1939 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" od podatku od lokali.
M.P. 1939 nr 129 poz. 303 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1939 r. Nr AA. 17-e-429, o odebraniu debittu komunikacyjnego
M.P. 1939 nr 128 poz. 302 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstapieniu gminie m. Puławy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1939 nr 128 poz. 301 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 czerwca 1939 r. w sprawie wylosowanych obligacji II serii 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 127 poz. 300 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" w Warszawie.
M.P. 1939 nr 127 poz. 299 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Jasielska Spółka Autobusowa, spółka z ogr. odp. w Jaśle.
M.P. 1939 nr 126 poz. 298 Obwieszczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o wypuszczeniu w obieg znaczków sądowych nowego wzoru z napisem "opłata za doręczenie" o wartości 50 gr i o wycofaniu z obiegu dotychczasowych znaczków opłaty za doręczenie o wartości 50 gr i 80 gr.
M.P. 1939 nr 126 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 ma 1939 r. w sprawie Sądu Kartelowego.
M.P. 1939 nr 126 poz. 296 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1939 nr 125 poz. 295 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 125 poz. 294 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 124 poz. 293 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 123 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości i gminy wiejskiej Lenin.
M.P. 1939 nr 123 poz. 291 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o ustaleniu nazwy miejscowości Podlesie w powiecie przemyślańskim, województwie tarnopolskim.
M.P. 1939 nr 123 poz. 290 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1939 r. Nr AA. 17g 356 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 123 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 122 poz. 288 Wykaz długów i gwarancyj finansowych Państwa na dzień 1 kwietnia 1939 r.
M.P. 1939 nr 121 poz. 287 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1939 r. o utworzeniu oddziału rejonu kontroli skarbowej w Stebniku.
M.P. 1939 nr 121 poz. 286 Zarządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 19 maja 1939 r. o uzupełnieniu zarządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 7 czerwca 1923 r. w sprawie postępowania przekazowego w obrocie towarów akcyzowo-monopolowych między Rzecząpospolitą Polską a W. M. Gdańskiem
M.P. 1939 nr 121 poz. 285 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 ma 1939 r. w sprawie ulg dla firmy: Fabryka Portland Cementu "Nad Kamienną", Spółka Akcyjna w Rodzechowie Świętokrzyskim
M.P. 1939 nr 121 poz. 284 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 121 poz. 283 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 121 poz. 282 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 120 poz. 281 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 119 poz. 280 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 118 poz. 279 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: dolińskim, kałuskim, styjskim i tłumackim w województwie stanisławowskim.
M.P. 1939 nr 117 poz. 278 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1939 nr 117 poz. 277 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 17 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych do umorzenia obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej.
M.P. 1939 nr 116 poz. 276 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Słupcy.
M.P. 1939 nr 116 poz. 275 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Żywca.
M.P. 1939 nr 116 poz. 274 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 15 maja 1939 r. L. D. VI. 5437/3/39 w sprawie zezwolenia firmie "Rella-Mella" na prowadzenie wolnego składu gazoliny w Borysławiu.
M.P. 1939 nr 116 poz. 273 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 16 maja 1939 r. L. D. VI. 5679/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Wilnie.
M.P. 1939 nr 115 poz. 272 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. Nr AA 17c 322
M.P. 1939 nr 115 poz. 271 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 115 poz. 270 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 114 poz. 269 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 113 poz. 268 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1939 r. o zatwierdzeniu herbu miasta Miasteczka Kraińskiego
M.P. 1939 nr 113 poz. 267 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1939 r. o zatwierdzeniu herbu miasta Mościsk
M.P. 1939 nr 113 poz. 266 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Borku.
M.P. 1939 nr 113 poz. 265 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 9 maja 1939 r. L. D. VI. 5435/3/39 o wydaniu Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Brześciu n/B
M.P. 1939 nr 112 poz. 264 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1939 r. o zatwierdzeniu herbu miasta Kowna.
M.P. 1939 nr 112 poz. 263 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
M.P. 1939 nr 112 poz. 262 Postanowienie Ministra Przemysu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 10 maja 1939 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa pod firmą: "Gasaccumulator Spólka Akcyjna" z siedzibą w Katowicach.
M.P. 1939 nr 112 poz. 261 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. Nr AA 17e 78 o odebraniu debitu komunikacyjnego
M.P. 1939 nr 111 poz. 260 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 9 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych premii 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z 1935 r.
M.P. 1939 nr 111 poz. 259 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. w sprawie zwolnienia stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" od podatku od lokali
M.P. 1939 nr 111 poz. 258 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 110 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu państwowego zarządu nad majątkiem czeskosłowackich instytucyj ubezpieczeń społecznych
M.P. 1939 nr 110 poz. 256 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 109 poz. 255 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 maja 1939 r. w sprawie statystyki celnej.
M.P. 1939 nr 109 poz. 254 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1939 r. Nr AA. 17g 333 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 108 poz. 253 Okólnik C. 190 Ministerstwa Skarbu z dnia 24 kwietnia 1939 r. L. D. IV. 10526/2/39 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych, dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.
M.P. 1939 nr 108 poz. 252 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie gródeckim, jaworowskim, lwowskim, niżańskim, samborskim i żółkiewskim w województwie lwowskim.
M.P. 1939 nr 107 poz. 251 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna w Grudziądzu.
M.P. 1939 nr 107 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania związkowi spóldzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 107 poz. 249 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 maja 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 106 poz. 248 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1939 nr 106 poz. 247 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 105 poz. 246 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1939 nr 105 poz. 245 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 105 poz. 244 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 105 poz. 243 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 104 poz. 242 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 104 poz. 241 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o nadaniu nazwy części folwarku Teniukowszczyzna w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 104 poz. 240 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17 c. 23.
M.P. 1939 nr 103 poz. 239 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w powiecie łaskim i brzezińskim w województwie łodzkim.
M.P. 1939 nr 103 poz. 238 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.
M.P. 1939 nr 103 poz. 237 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Morszyn w powiecie styjskim, województwie stanisławowskim.
M.P. 1939 nr 102 poz. 236 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B. I/61/12/39 z dnia 25 kwietnia 1939 r. o czasowym zamknięciu do użytku publicznego lotniska w Grodnie.
M.P. 1939 nr 102 poz. 235 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 102 poz. 234 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1938 r. o uprawnieniu Urzędu Celnego w Boguminie do odprawy celnej przywożonych z zagranicy wytworów produkcji roślinnej.
M.P. 1939 nr 102 poz. 233 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu spisu urzędów i podurzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1939 nr 102 poz. 232 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 101 poz. 231 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustaleniu wykazu szpitali w których lekarze moga odbywać 5-letnie studia teoretyczne lub praktyczne przewidziane w ustawie z dnia 30 lipca 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 57 poz. 449).
M.P. 1939 nr 101 poz. 230 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustaleniu spisu miast, liczących poniżej 5.000 mieszkańców, w których lekarze mogą odbywać 2-letnią praktykę lekarską, przewidzianą w ustawie z dnia 30 lipca 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 57 poz. 449).
M.P. 1939 nr 100 poz. 229 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich instytucyj kredytowych ziemskich.
M.P. 1939 nr 100 poz. 228 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich kas oszczędności.
M.P. 1939 nr 100 poz. 227 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17a. 11.
M.P. 1939 nr 99 poz. 226 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1939 r. o odbbywaniu nauki zawodu w niektórych fabrykach przemysłu metalowego i elektrycznego.
M.P. 1939 nr 99 poz. 225 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1939 r. Nr AA 17a. 10 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 99 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 98 poz. 223 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. Nr AA 17e. 54 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 98 poz. 222 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich" w Warszawie.
M.P. 1939 nr 97 poz. 221 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych Sp. Akc. w Warszawie.
M.P. 1939 nr 96 poz. 220 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 1939 r. o wolnym stanowisku sądziowskim w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
M.P. 1939 nr 96 poz. 219 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1939 r. Nr BP-9693/39 o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1939 nr 96 poz. 218 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 95 poz. 217 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 95 poz. 216 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 95 poz. 215 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1939 nr 94 poz. 214 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17-e 37, w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 94 poz. 213 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie zaliczenia niektórych miejscowości województwa śląskiego do klasy A w zakresie zaopatrzenia inwalidzkiego.
M.P. 1939 nr 94 poz. 212 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1939 r. o zmianie taryfy niektórych opłat portowych
M.P. 1939 nr 94 poz. 211 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca o zmianie instrukcji z dnia 1 czerwca 1931 r. dla wojewódzkich władz administracji ogólnej w sprawie udzielenia koncesyj na zakładanie aptek na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
M.P. 1939 nr 93 poz. 210 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. w sprawie ulg dla Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie.
M.P. 1939 nr 93 poz. 209 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 92 poz. 208 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. o sposobie obliczania rezerwy składek przy zaspokojeniiu roszczeń z umów ubezpieczenia do upadłego Zakładu Ubezpieczeń "Allgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente" w Amsterdamie.
M.P. 1939 nr 91 poz. 207 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o udostępnieniu gminie m. Radomia gruntu państwowego na ogólne potrzeby gminy.
M.P. 1939 nr 91 poz. 206 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o ustaleniu statutu Państwowego Instytutu Geologicznego.
M.P. 1939 nr 90 poz. 205 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 89 poz. 204 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Zwiazek Straży Pożarnych R. P." od podatku od lokali.
M.P. 1939 nr 89 poz. 203 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" od podatku od lokali
M.P. 1939 nr 89 poz. 202 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1939 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli prywatnych statków powietrznych.
M.P. 1939 nr 88 poz. 201 Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu po porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 marca 1939 r. ustalająca prawo do ulg przesiębiorstwa "Okręgowy Zakład Elektryczny w Tarnowie, Spółka Akcyjna".
M.P. 1939 nr 88 poz. 200 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. L. D. VI. 4106/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Warszawie.
M.P. 1939 nr 87 poz. 199 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 87 poz. 198 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. o zmianie wykazu ekspozytur wojewódzkich biur Funduszu Pracy.
M.P. 1939 nr 86 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie ławników Wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich Bractw Górniczych.
M.P. 1939 nr 86 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie ławników Brackiego Sądu Rozjemczego.
M.P. 1939 nr 86 poz. 195 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 85 poz. 194 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1939 r. o stwierdzeniu kraju pochodzenia towarów przy odprawie celnej.
M.P. 1939 nr 85 poz. 193 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. o wylosowaniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 85 poz. 192 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. o wylosowaniu obligacji seri I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 85 poz. 191 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 84 poz. 190 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17f 103 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 84 poz. 189 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 84 poz. 188 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1939 r. o utracie Krzyża I Medalu Nipodległości.
M.P. 1939 nr 83 poz. 187 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości
M.P. 1939 nr 82 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
M.P. 1939 nr 82 poz. 185 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Łodzi
M.P. 1939 nr 81 poz. 184 Obwieszczenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1939 r.
M.P. 1939 nr 81 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o trybie udzielania pozwolenia na prawo wywozu owsa, objętego zakazem wywozu.
M.P. 1939 nr 81 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucji, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz szczeciny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1939 nr 81 poz. 181 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 80 poz. 180 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 79 poz. 179 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 78 poz. 178 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. o ustaleniu wewnętrznego podziału izb skarbowych i podległych im urzędów na jednostki organizacyjne oraz o zakresie działania tych jednostek.
M.P. 1939 nr 78 poz. 177 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Fabryka Masek i Sprzętu Przeciwgazowego Sp. Akc. w Warszawie
M.P. 1939 nr 78 poz. 176 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Górników w Sosnowcu w II kwartale 1939 r.
M.P. 1939 nr 77 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zmianie nazwy miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.
M.P. 1939 nr 77 poz. 174 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. Nr AA.-g-327 w sprawie odebrania debitu.
M.P. 1939 nr 77 poz. 173 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. Nr AA. 17 f 94 w sprawie odebrania debitu.
M.P. 1939 nr 77 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 76 poz. 171 wygaśnięcie aktu Ogłoszenie w sprawie listy ławników i zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Wilnie.
M.P. 1939 nr 76 poz. 170 Obwieszczenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1939 r. w sprawie wykazu chorób ostrych oraz wykazu chorób ostrych i ostrych chorób zakaźnych.
M.P. 1939 nr 76 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1939 r. o subskrypcji na 5% Pozyczke Obrony Przeciwlotniczej i na 3% Bony Obrony Przeciwlotniczej.
M.P. 1939 nr 75 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i brązowych.
M.P. 1939 nr 75 poz. 167 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 75 poz. 166 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 74 poz. 165 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1939 r. o ustaleniu właściwości miejscowej i siedzib rejonów kontroli skarbowej oraz ich oddziałów.
M.P. 1939 nr 74 poz. 164 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1939 r. o ustaleniu właściwości miejscowej i siedzib brygad ochrony skarbowej oraz ich oddziałów.
M.P. 1939 nr 73 poz. 163 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 73 poz. 162 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 73 poz. 161 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 72 poz. 160 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-sowieckiego.
M.P. 1939 nr 72 poz. 159 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1939 r. w sprawie zmiany przepisów miejscowych o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu nieczystości i wód opadowych w mieście st. Warszawie.
M.P. 1939 nr 72 poz. 158 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 72 poz. 157 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi wąskotorowymi międzymiastowymi kolejami elektrycznymi użytku publicznego znaczenia miejscowego.
M.P. 1939 nr 72 poz. 156 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1939 r. w sprawie statutu orderu "Orła Białego".
M.P. 1939 nr 71 poz. 155 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 71 poz. 154 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 71 poz. 153 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 71 poz. 152 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 71 poz. 151 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1939 nr 71 poz. 150 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o odroczeniu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1939 nr 71 poz. 149 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o odroczeniu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1939 nr 70 poz. 148 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Białej Krakowskiej.
M.P. 1939 nr 70 poz. 147 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1939 r. o zmianie zarządzenia z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1939 nr 69 poz. 146 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 października 1938 r.
M.P. 1939 nr 68 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1939 nr 68 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Warszawskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1939 nr 68 poz. 143 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Związek Koksowni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach.
M.P. 1939 nr 67 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1939 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r.
M.P. 1939 nr 67 poz. 141 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brazowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 67 poz. 140 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brazowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 66 poz. 139 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Tczewa.
M.P. 1939 nr 66 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lwówka.
M.P. 1939 nr 66 poz. 137 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Przeworska.
M.P. 1939 nr 66 poz. 136 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kobylina.
M.P. 1939 nr 66 poz. 135 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brazowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 65 poz. 134 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kęt.
M.P. 1939 nr 65 poz. 133 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brazowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 65 poz. 132 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 65 poz. 131 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 65 poz. 130 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 64 poz. 129 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim we Włocławku i Sądu Okręgowego w Toruniu.
M.P. 1939 nr 63 poz. 128 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Warty.
M.P. 1939 nr 63 poz. 127 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Tuszyna.
M.P. 1939 nr 63 poz. 126 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
M.P. 1939 nr 63 poz. 125 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 marca 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39.
M.P. 1939 nr 62 poz. 124 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1939 r. w sprawie wylosowanych premii 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z 1935 roku
M.P. 1939 nr 62 poz. 123 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 61 poz. 122 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla zakładu zdrojowego "Solec-Zdrój" w Solcu.
M.P. 1939 nr 61 poz. 121 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Zakłady Chemiczne Dębica Spólka Akcyjna".
M.P. 1939 nr 61 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Łodzi.
M.P. 1939 nr 61 poz. 119 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Płocku.
M.P. 1939 nr 60 poz. 118 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Lublinie.
M.P. 1939 nr 60 poz. 117 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Kielcach.
M.P. 1939 nr 60 poz. 116 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Białymstoku
M.P. 1939 nr 59 poz. 115 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Wólka Pietkowska.
M.P. 1939 nr 59 poz. 114 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o nadaniu nowopowstałej kolonii nazwy "Kolonia Lisa-Kuli".
M.P. 1939 nr 59 poz. 113 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazw miejscowości Kały i Budy Kałowskie w powiecie i województwie łódzkim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 112 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Podgradowice w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Podkaczy Dół w powiecie i województwie warszawskim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 110 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 58 poz. 109 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1939 r. w sprawie uchylenia zarządu państwowego nad suszarnią warzyw i owoców w Sochaczewie.
M.P. 1939 nr 58 poz. 108 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie gródeckim, dobromilskim, bóbreckim, lubaczowskim, lwowskim i łańcuckim w województwie lwowskim.
M.P. 1939 nr 58 poz. 107 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. Nr AA. 17g 235 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego
M.P. 1939 nr 58 poz. 106 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 57 poz. 105 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 24 lutego 1939 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od państwowego podatku gruntowego.
M.P. 1939 nr 57 poz. 104 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. L. UU. 150/2/39 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 57 poz. 103 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 57 poz. 102 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1939 r. o utracie Krzyża Niepodległości.
M.P. 1939 nr 57 poz. 101 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 57 poz. 100 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 56 poz. 99 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 marca 1939 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 56 poz. 98 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 55 poz. 97 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie umorzenia 17-ej raty amortyzacyjnej 7% pożyczki kolejowej z 1930 r.
M.P. 1939 nr 55 poz. 96 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1939 r. w sprawie nadania herbu miastu Dąbrowicy.
M.P. 1939 nr 55 poz. 95 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1939 nr 54 poz. 94 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1939 r. o nadaniu statutu Centralnej Małopolskiej Kasie Oszczędności we Lwowie.
M.P. 1939 nr 53 poz. 93 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B. I/62/2/39 z dnia 28 stycznia 1939 r. w sprawie wykazu zarejestrowanych szybowisk na obszarze Polski.
M.P. 1939 nr 52 poz. 92 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 288
M.P. 1939 nr 51 poz. 91 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1939 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Grodziska Wielkopolskiego.
M.P. 1939 nr 51 poz. 90 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 311.
M.P. 1939 nr 50 poz. 89 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1939 r. w sprawie umorzenia 2-ej raty 4 1/2% Wewnętrznej Pozyczki Państwowej 1937 r.
M.P. 1939 nr 50 poz. 88 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1939 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1939 nr 50 poz. 87 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1939 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii III 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 49 poz. 86 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o nadaniu statutu Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni.
M.P. 1939 nr 49 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 48 poz. 84 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 17 lutego 1939 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
M.P. 1939 nr 48 poz. 83 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim i Sądu Okręgowego w Kaliszu.
M.P. 1939 nr 48 poz. 82 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1939 r. o ustaleniu siedzib stacyj badania masła.
M.P. 1939 nr 48 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 48 poz. 80 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
M.P. 1939 nr 47 poz. 79 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 46 poz. 78 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Rybniku.
M.P. 1939 nr 45 poz. 77 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 307 .
M.P. 1939 nr 45 poz. 76 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 44 poz. 75 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulgi dla przedsiebiorstwa"Lubelska Wytwórnia Samolotów, Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1939 nr 44 poz. 74 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1939 r. o ustaleniu ilości spirytusu jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 1939/40 na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1939 nr 44 poz. 73 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1939 r. L. D. VI. 1276/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Baranowiczach.
M.P. 1939 nr 44 poz. 72 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 274.
M.P. 1939 nr 43 poz. 71 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem Śląskiego Ziemskiego i Komunalnego Zakładu Kredytowego w Opawie.
M.P. 1939 nr 43 poz. 70 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 42 poz. 69 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet".
M.P. 1939 nr 41 poz. 68 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie zarządzenia z dniem 10 lutego 1938 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1939 nr 41 poz. 67 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 184 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 41 poz. 66 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1939 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym, położonym w m. Płońsku przy ul. Płockiej poz. Nr 111 i stanowiącym własność stowarzyszenia pod nazwą "Zakład Rzemieślniczo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Józefa " w Warszawie.
M.P. 1939 nr 40 poz. 65 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1939 r. o utracie Krzyża i Medalu Niepodległości.
M.P. 1939 nr 40 poz. 64 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1939 r. o wyznaczeniu delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych praw własności polskich osób prawnych, kościelnych i zakonnych - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej.
M.P. 1939 nr 39 poz. 63 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Przemysł Metalowy "Granat", Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1939 nr 38 poz. 62 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L. B. I./61/3/39 z dnia 28 stycznia 1939 r. w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Nowym Targu.
M.P. 1939 nr 37 poz. 61 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 36 poz. 60 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 35 poz. 59 obowiązujący Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1939 r. Nr AA. 17 f 91 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 35 poz. 58 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 35 poz. 57 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 34 poz. 56 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 32 poz. 55 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 120 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 32 poz. 54 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych.
M.P. 1939 nr 31 poz. 53 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 30 poz. 52 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie przepisów miejscowych o opłatach za czynności wykonywane przez Zarząd Miejski w m. st. Warszawie przy wydawaniu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie budynków oraz przy zatwierdzaniu planów parcelacji.
M.P. 1939 nr 29 poz. 51 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustaleniu granic ochrony górniczej źródeł mineralnych w gromadzie Szczawa.
M.P. 1939 nr 29 poz. 50 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 28 poz. 49 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 28 poz. 48 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 27 poz. 47 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17a- 4.
M.P. 1939 nr 27 poz. 46 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17d.15.
M.P. 1939 nr 27 poz. 45 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 27 poz. 44 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 26 poz. 43 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 25 poz. 42 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie zaliczenia niektórych miejscowości do klasy A i B w zakresie zaopatrzenia inwalidzkiego.
M.P. 1939 nr 25 poz. 41 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1939 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1939 nr 24 poz. 40 uchylony Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 20 września 1933 r. o sposobie wykonywania nadzoru nad wyrobem, obrotem i dobrocią preparatów organoterapeutycznych.
M.P. 1939 nr 23 poz. 39 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 23 poz. 38 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu "Odrodzenia Polski" i Krzyża Kawalerskiego Orderu "Odrodzenia Polski".
M.P. 1939 nr 22 poz. 37 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1939 nr 21 poz. 36 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o organizacji i zakresie działania Zarządu Długów Państwa.
M.P. 1939 nr 20 poz. 35 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie umorzenia 6-ej raty 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
M.P. 1939 nr 19 poz. 34 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 19 poz. 33 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 18 poz. 32 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 17 poz. 31 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 16 stycznia 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1939 nr 17 poz. 30 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 16 poz. 29 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 16 poz. 28 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 15 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy przy sądach grodzkich w Kaliszu i Włocławku i sądach okręgowych w Kaliszu i Toruniu, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
M.P. 1939 nr 14 poz. 26 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 13 poz. 25 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie z dnia 11 stycznia 1939 roku w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy oraz Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1939 nr 13 poz. 24 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 13 poz. 23 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 13 poz. 22 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 12 poz. 21 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 12 poz. 20 akt indywidualny Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1939 r.
M.P. 1939 nr 11 poz. 19 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwowych z dnia 4 stycznia 1939 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1939 nr 11 poz. 18 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1939 r. w sprawie ustalenia kwoty zasadniczej rent z ubezpieczenia emerytalnego robotników w 1939 roku
M.P. 1939 nr 11 poz. 17 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 10 poz. 16 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-czesko-słowackiego
M.P. 1939 nr 9 poz. 15 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 stycznia 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego dla przedsiębiorstwa "Albert Hahn Rohrenwalzwerk".
M.P. 1939 nr 9 poz. 14 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 stycznia 1939 roku w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4 % premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1939 nr 9 poz. 13 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15437/3/38
M.P. 1939 nr 9 poz. 12 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15374/3/38 w sprawie cofnięcia firmie: Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja", Sp Akc, we Lwowie, zezwolenia na prowadzenie wolnego składu olejów mineralnych w Poznaniu
M.P. 1939 nr 9 poz. 11 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15733/3/38
M.P. 1939 nr 9 poz. 10 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 8 poz. 9 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 2 stycznia 1939 r. w sprawie umorzenia 16-ej raty 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej z 1933 r.
M.P. 1939 nr 8 poz. 8 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 7 poz. 7 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 stycznia 1939 r. w sprawie umorzenia 24-ej raty 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej z 1926 r.
M.P. 1939 nr 6 poz. 6 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 stycznia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Rybniku, znajdującego się w Górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1939 nr 6 poz. 5 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 5 poz. 4 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów i posterunków celnych
M.P. 1939 nr 5 poz. 3 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1939 nr 4 poz. 2 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi