Position PDFStatus Title
M.P. 1998 nr 46 poz. 658 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 1999.
M.P. 1998 nr 46 poz. 657 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu.
M.P. 1998 nr 46 poz. 656 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1998 nr 46 poz. 655 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.
M.P. 1998 nr 46 poz. 654 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych.
M.P. 1998 nr 46 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 46 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 46 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 46 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 46 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 4 - Unii Wolności.
M.P. 1998 nr 46 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Ciemniewskiego.
M.P. 1998 nr 46 poz. 647 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
M.P. 1998 nr 46 poz. 646 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1998 nr 45 poz. 645 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 1998 r.
M.P. 1998 nr 45 poz. 644 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 mkw powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1999 r.
M.P. 1998 nr 45 poz. 643 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1998 r.
M.P. 1998 nr 45 poz. 642 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1998 r.
M.P. 1998 nr 45 poz. 641 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1998 nr 45 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1998 nr 45 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1998 nr 45 poz. 638 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
M.P. 1998 nr 45 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 45 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 45 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 45 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Nawary.
M.P. 1998 nr 45 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków.
M.P. 1998 nr 45 poz. 624 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1998 r. w 50 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
M.P. 1998 nr 45 poz. 623 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie 76 rocznicy zamordowania pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.
M.P. 1998 nr 44 poz. 622 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1999 r.
M.P. 1998 nr 44 poz. 621 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 44 poz. 620 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 44 poz. 619 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań
M.P. 1998 nr 44 poz. 618 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 43 poz. 617 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1998 nr 43 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 43 poz. 615 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 21/98.
M.P. 1998 nr 43 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.
M.P. 1998 nr 43 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 43 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 43 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 43 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 43 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 43 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 1998 nr 42 poz. 607 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 42 poz. 606 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, obowiązujących dla potrzeb waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w czwartym kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 42 poz. 605 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 42 poz. 604 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 42 poz. 603 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
M.P. 1998 nr 42 poz. 602 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500-na I kwartał 1999 r.
M.P. 1998 nr 42 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 42 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 42 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1998 r o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 42 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 42 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 42 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 42 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 41 poz. 580 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz kwot granicznych dochodu w 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 579 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 578 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 577 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1999 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie średnich należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1998 nr 41 poz. 575 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopad 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 573 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 572 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 41 poz. 571 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1998 nr 41 poz. 570 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 1998 nr 41 poz. 569 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 41 poz. 568 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wydziału do orzekania o zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, lub współpracy z tymi organami.
M.P. 1998 nr 41 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 41 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 41 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 41 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 41 poz. 555 Uchwała Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1998 r. w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości.
M.P. 1998 nr 40 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
M.P. 1998 nr 40 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1998 nr 40 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 40 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 550 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. wprowadzająca cło antydumpingowe w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych jednorazowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po cenie dumpingowej.
M.P. 1998 nr 39 poz. 549 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 548 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 39 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 39 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 39 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 39 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 39 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 51 - Zamość.
M.P. 1998 nr 39 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Bondyry.
M.P. 1998 nr 38 poz. 525 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 1998 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 1997 r.
M.P. 1998 nr 38 poz. 524 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 23 września 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.
M.P. 1998 nr 38 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 38 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 38 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 38 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 38 poz. 519 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1998 r. w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
M.P. 1998 nr 37 poz. 518 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r. sygn. akt K. 24/98.
M.P. 1998 nr 37 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 37 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 36 poz. 515 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 514 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 513 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 512 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 511 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku we wrześniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 510 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 509 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 506 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 505 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 504 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 36 poz. 503 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1998 nr 36 poz. 502 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 36 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.
M.P. 1998 nr 36 poz. 500 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999 - 2003.
M.P. 1998 nr 36 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1998 nr 36 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 36 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 36 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 36 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 36 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 35 poz. 493 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1998 r. ustalająca wytyczne dla wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców w sprawie sprawdzania prawidłowości ustalenia w okręgach wyborczych wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r., oraz w sprawie ogłaszania przez wojewódzkich komisarzy wyborczych wyników tych wyborów na obszarach województw.
M.P. 1998 nr 35 poz. 492 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 34 poz. 491 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 34 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 1998 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
M.P. 1998 nr 34 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 1998 nr 34 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 34 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 34 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 1998 nr 34 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 34 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 34 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 34 poz. 482 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie podjęcia działań służących skutecznemu zwalczaniu wzrastającej przestępczości w państwie.
M.P. 1998 nr 33 poz. 481 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1998 nr 33 poz. 480 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. ustalająca wytyczne w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych, dotyczące przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania oraz przekazania protokołów i dokumentów z głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 32 poz. 479 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu
M.P. 1998 nr 32 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 32 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 32 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 32 poz. 454 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie prorodzinnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1998 nr 31 poz. 453 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 31 poz. 452 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 września 1998 r. w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, obowiązujących na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 31 poz. 451 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 1998 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.
M.P. 1998 nr 31 poz. 450 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 31 poz. 449 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 31 poz. 448 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 31 poz. 447 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1998 nr 31 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 31 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1998 r. o nadaniu orderu
M.P. 1998 nr 31 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 31 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 30 poz. 432 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 września 1998 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 30 poz. 431 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1998 nr 30 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 30 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 30 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 30 poz. 421 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 30 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 49 - Włocławek.
M.P. 1998 nr 30 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Jana Nowaka.
M.P. 1998 nr 30 poz. 414 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.
M.P. 1998 nr 30 poz. 413 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego.
M.P. 1998 nr 29 poz. 412 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 29 poz. 411 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego.
M.P. 1998 nr 29 poz. 410 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 29 poz. 409 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 29 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 29 poz. 407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 29 poz. 406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 29 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 28 poz. 404 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1998 nr 28 poz. 403 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 402 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 401 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1998 nr 28 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie zmiany w wykazie przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1998 nr 28 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na IV kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 28 poz. 394 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.
M.P. 1998 nr 28 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 28 poz. 392 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie powołania zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych na kadencję w latach 1998-2003.
M.P. 1998 nr 28 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 28 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 27 poz. 389 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 388 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 387 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań.
M.P. 1998 nr 27 poz. 386 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkiego komisarza wyborczego i zastępcy wojewódzkiego komisarza wyborczego oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1998 nr 27 poz. 385 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1998 nr 27 poz. 384 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych na kadencję w latach 1998-2003.
M.P. 1998 nr 26 poz. 383 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, obowiązujących na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w pierwszym i drugim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 26 poz. 382 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 26 poz. 381 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 26 poz. 380 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny określonych rodzajów obuwia importowanego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 1998 nr 26 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 26 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 26 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 26 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 26 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 25 poz. 374 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.
M.P. 1998 nr 25 poz. 373 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 24 marca 1998 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1998 nr 25 poz. 372 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1998 nr 25 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 25 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 25 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 25 poz. 365 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 1998 nr 25 poz. 364 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie organizacji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem.
M.P. 1998 nr 25 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1998 nr 25 poz. 362 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 24 poz. 361 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 360 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 359 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 357 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 356 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 355 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 24 poz. 354 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 353 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lipca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 24 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 24 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 24 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 24 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 24 poz. 338 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. - Zasady Etyki Poselskiej.
M.P. 1998 nr 23 poz. 337 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1998 nr 23 poz. 336 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 1998 r. o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej.
M.P. 1998 nr 23 poz. 335 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1997 r.
M.P. 1998 nr 23 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 23 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 23 poz. 332 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie rezolucji Bundestagu "Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie są pomostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami" z dnia 29 maja 1998 r.
M.P. 1998 nr 22 poz. 331 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn. akt K. 3/98.
M.P. 1998 nr 22 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 22 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 22 poz. 328 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 22 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 22 poz. 326 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 22 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 22 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 21 poz. 323 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 21 poz. 322 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1997 r.
M.P. 1998 nr 21 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powołane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 21 poz. 320 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1998 nr 21 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 21 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 21 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P.1998 nr 21 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 21 poz. 315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 21 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 21 poz. 313 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
M.P. 1998 nr 20 poz. 312 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 309 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 308 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 20 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 20 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 20 poz. 302 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 20 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 296 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 20 poz. 295 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 294 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 20 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 20 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 20 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 20 poz. 288 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1998 nr 20 poz. 287 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie potępienia totalitaryzmu komunistycznego.
M.P. 1998 nr 19 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 19 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 19 poz. 284 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 19 poz. 283 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. o użyciu jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 18 poz. 282 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1998 nr 18 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 18 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 18 poz. 278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 18 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 18 poz. 275 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 18 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 18 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 18 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 18 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 18 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 18 poz. 261 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie prób nuklearnych prowadzonych przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.
M.P. 1998 nr 17 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
M.P. 1998 nr 17 poz. 259 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 17 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 17 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 17 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 17 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1998 nr 16 poz. 253 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie trybu i terminu zgłaszania kandydatur na fukcję przewodniczącego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.
M.P. 1998 nr 16 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 16 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 247 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 16 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 16 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 16 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 16 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 16 poz. 235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 16 poz. 234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 16 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 16 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 16 poz. 230 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1998 nr 15 poz. 229 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 50% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1998 nr 15 poz. 228 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 227 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 226 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 225 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 224 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 223 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 15 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
M.P. 1998 nr 15 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 14 poz. 219 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 14 poz. 218 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 14 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1998 nr 14 poz. 216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 23 kwietnia 1998 r. o treści oświadczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 1998 nr 14 poz. 215 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1998 r. określające wstępnie towary, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowy margines dumpingu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 214 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 213 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1998.
M.P. 1998 nr 14 poz. 212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 14 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 14 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 14 poz. 207 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
M.P. 1998 nr 13 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 12 poz. 205 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 1998 nr 12 poz. 204 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 1998 nr 12 poz. 203 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1998 nr 12 poz. 202 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 12 poz. 201 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie zadań stojących przed Polską w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo w Unii Europejskiej.
M.P. 1998 nr 12 poz. 200 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1998 nr 11 poz. 199 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 198 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 197 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 196 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 195 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 194 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 192 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 11 poz. 191 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1998 nr 11 poz. 190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 11 poz. 189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 11 poz. 188 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 1998 nr 10 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1998 nr 10 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej.
M.P. 1998 nr 10 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 10 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 10 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 10 poz. 182 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu prac nad reformą administracji publicznej i zasad jej wdrażania.
M.P. 1998 nr 10 poz. 181 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 9 poz. 180 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1998 nr 9 poz. 179 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na II kwartał 1998 r.
M.P. 1998 nr 9 poz. 178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 9 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 9 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 9 poz. 175 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1998 r. w związku z trzydziestą rocznicą wydarzeń marcowych.
M.P. 1998 nr 9 poz. 174 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
M.P. 1998 nr 8 poz. 173 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 171 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 170 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1998 nr 8 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwaracji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
M.P. 1998 nr 8 poz. 167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 5 marca 1998 r. o treści oświadczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1998 nr 8 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 marca 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 8 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 8 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 7 poz. 162 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 7 poz. 161 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1997 r.
M.P. 1998 nr 7 poz. 160 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 7 poz. 159 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 7 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.
M.P. 1998 nr 7 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 7 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 7 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 7 poz. 154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 7 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 7 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 7 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 7 poz. 150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 7 poz. 149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 7 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 7 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 146 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1998 nr 6 poz. 145 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 6 poz. 144 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 6 poz. 143 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1998 nr 6 poz. 142 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 6 poz. 141 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 6 poz. 140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 18 lutego 1998 r. o treści oświadczeń Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1998 nr 6 poz. 139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 10 lutego 1998 r. o treści oświadczeń członków Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 6 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 6 poz. 116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1997 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1997 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 6 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 6 poz. 97 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 6 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1998 nr 5 poz. 94 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1997 r. i w drugim półroczu 1997 r.
M.P. 1998 nr 5 poz. 93 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1997 r. i w czwartym kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 5 poz. 92 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.
M.P. 1998 nr 5 poz. 91 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.
M.P. 1998 nr 5 poz. 90 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wskaźników waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1998 r.
M.P. 1998 nr 5 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 5 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 78 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1997 nr 5 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 70 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 5 poz. 69 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 66 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 65 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 60 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 59 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1997 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 58 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 56 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1998 nr 5 poz. 55 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 5 poz. 54 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 5 poz. 53 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 5 poz. 52 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 4 poz. 51 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
M.P. 1998 nr 4 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1998 nr 4 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 4 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 4 poz. 47 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 4 poz. 46 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 6 - Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
M.P. 1998 nr 3 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze paliwowo-energetycznym w czwartym kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 43 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 42 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 40 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 39 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 37 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 36 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 35 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ogłoszenia listy towarów tekstylnych i odzieżowych objętych Porozumieniem w sprawie tekstyliów i odzieży.
M.P. 1998 nr 2 poz. 34 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Tuderka.
M.P. 1998 nr 2 poz. 33 obowiązujący Uchwała Prezydium Senatu z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia.
M.P. 1998 nr 1 poz. 32 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie określenia terminów składania rozliczeń na przywóz samochodów oraz wydawania pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
M.P. 1998 nr 1 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1998 nr 1 poz. 30 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97
M.P. 1998 nr 1 poz. 29 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 28 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 27 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 26 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 1 poz. 24 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 23 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 22 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 21 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 14 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 13 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 12 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1997 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 1 poz. 9 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 8 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 6 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1997 r . o nadaniu orderów.
M.P. 1998 nr 1 poz. 5 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 4 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1998 nr 1 poz. 3 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1997 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1998 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1998 r. o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1998 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej.