Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2018 poz. 1291 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego
M.P. 2018 poz. 1290 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2018 poz. 1289 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2018 poz. 1288 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2018 poz. 1287 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2018 poz. 1286 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2018 poz. 1285 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
M.P. 2018 poz. 1284 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1283 obowiązujący Zarządzenie nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Europy Środkowej
M.P. 2018 poz. 1282 obowiązujący Zarządzenie nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa
M.P. 2018 poz. 1281 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2018 poz. 1280 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2018 poz. 1279 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1278 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Krawiec - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1277 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1276 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1275 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1274 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1273 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1272 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Elektryk - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1271 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1270 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1269 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1268 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1267 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1266 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1265 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1264 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1263 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1262 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1261 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1260 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 1259 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1258 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1257 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
M.P. 2018 poz. 1256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2018 r. nr 115.12.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 1254 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2018 poz. 1253 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2018 poz. 1252 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1251 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1250 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1249 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1248 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego w Polsce
M.P. 2018 poz. 1247 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego
M.P. 2018 poz. 1246 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2018 poz. 1245 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1244 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 grudnia 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2018 poz. 1243 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1242 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
M.P. 2018 poz. 1241 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej
M.P. 2018 poz. 1240 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1239 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1238 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1237 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.67.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.66.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.65.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.64.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.63.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1231 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej
M.P. 2018 poz. 1230 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na stosowanie wobec posła Stanisława Gawłowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2018 poz. 1229 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1228 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1224 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1223 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 1222 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego
M.P. 2018 poz. 1221 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1220 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1219 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1218 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2018 poz. 1217 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
M.P. 2018 poz. 1216 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2018 poz. 1215 Komunikat nr 12/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 1214 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1213 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2018 poz. 1212 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości współczynnika na rok 2019 stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku
M.P. 2018 poz. 1211 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1210 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2018 poz. 1209 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1208 obowiązujący Postanowienie Nr 39 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 1207 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1206 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1205 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1203 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1201 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1200 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2018 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1199 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1198 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1197 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1195 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1193 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
M.P. 2018 poz. 1192 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. z okazji 100. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa
M.P. 2018 poz. 1191 obowiązujący Zarządzenie nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 1190 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1189 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1188 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2018 poz. 1187 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2018 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1185 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2018 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2018 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
M.P. 2018 poz. 1182 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2018 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu
M.P. 2018 poz. 1180 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2018 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Zenona Schreibera
M.P. 2018 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Karola Starzyckiego
M.P. 2018 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2018 poz. 1176 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1175 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upamiętnienia Isaaca Bashevisa Singera w 40. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla
M.P. 2018 poz. 1174 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe"
M.P. 2018 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych
M.P. 2018 poz. 1172 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1171 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Stawiarskiego
M.P. 2018 poz. 1169 obowiązujący Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ
M.P. 2018 poz. 1168 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1167 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2018 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji
M.P. 2018 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogusława Andrzeja Sonika
M.P. 2018 poz. 1165 obowiązujący Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa
M.P. 2018 poz. 1164 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2018 poz. 1163 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1162 uchylony Zarządzenie nr 209 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 1161 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1160 obowiązujący Zarządzenie nr 211 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2018 poz. 1159 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1158 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2018 poz. 1157 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1156 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1154 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2018 poz. 1153 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2018 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2018 poz. 1152 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2018 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1128 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2018 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
M.P. 2018 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2018 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2018 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
M.P. 2018 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2018 poz. 1116 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Hieronim Dekutowski "Zapora"
M.P. 2018 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2018 poz. 1114 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
M.P. 2018 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Wilka
M.P. 2018 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna
M.P. 2018 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Szlachetki
M.P. 2018 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Eugeniusza Stawiarskiego
M.P. 2018 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Brunona Wenty
M.P. 2018 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Kazimierza Trzaskowskiego
M.P. 2018 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 1105 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2018 poz. 1104 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 1103 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2018 r. sygn. akt Kp 1/18
M.P. 2018 poz. 1102 Komunikat Nr 11/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1100 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1099 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1098 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski
M.P. 2018 poz. 1097 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 31 października 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2018 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego
M.P. 2018 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego
M.P. 2018 poz. 1094 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2018 poz. 1093 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1092 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1091 obowiązujący Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2018 poz. 1090 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1089 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1088 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019
M.P. 2018 poz. 1087 obowiązujący Zarządzenie nr 192 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu
M.P. 2018 poz. 1086 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1085 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1084 uchylony Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 1083 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisanym w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1082 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisane w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2018 poz. 1080 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2018 r. w 10. rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję
M.P. 2018 poz. 1079 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1076 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1071 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1069 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisanym w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 1068 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 1067 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 1066 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisana w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 1065 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1058 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1055 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1054 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016
M.P. 2018 poz. 1053 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2018 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.62.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.61.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.60.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.59.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1048 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1047 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020
M.P. 2018 poz. 1046 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 1045 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 1044 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2018 poz. 1043 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1131.14.2018 o powierzeniu kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1040 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1039 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1037 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 345/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1036 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1032 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.50.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.49.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.48.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 115.11.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1020 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisanym we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1019 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1018 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1016 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 52/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 1015 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1014 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1013 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1012 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1011 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1010 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1008 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1007 akt jednorazowy Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
M.P. 2018 poz. 1006 uznany za uchylony Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2018 poz. 1005 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1004 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
M.P. 2018 poz. 1003 obowiązujący Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2018 poz. 1002 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 1001 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1000 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2018 poz. 999 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2018 poz. 998 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2018 poz. 997 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.
M.P. 2018 poz. 996 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 995 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
M.P. 2018 poz. 994 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.
M.P. 2018 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.47.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.46.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. nr 1130.45.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 990 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.
M.P. 2018 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.62.2018 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2018 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.61.2018 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2018 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.52.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała
M.P. 2018 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.51.2018 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
M.P. 2018 poz. 984 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
M.P. 2018 poz. 983 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2018 poz. 982 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 981 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019
M.P. 2018 poz. 980 Komunikat Nr 10/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 979 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 978 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2018 poz. 977 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 976 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r.
M.P. 2018 poz. 975 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r.
M.P. 2018 poz. 974 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanym w Skopje dnia 21 czerwca 2010 r.
M.P. 2018 poz. 973 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisane w Skopje dnia 21 czerwca 2010 r.
M.P. 2018 poz. 972 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji, podpisaną w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 971 obowiązujący Umowa Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji, podpisana w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r.
M.P. 2018 poz. 970 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata
M.P. 2018 poz. 969 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 968 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"
M.P. 2018 poz. 967 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 966 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
M.P. 2018 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 964 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 963 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 962 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.
M.P. 2018 poz. 961 obowiązujący Umowa ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2011 r.
M.P. 2018 poz. 960 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Seulu dnia 22 października 2013 r.
M.P. 2018 poz. 959 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Seulu dnia 22 października 2013 r.
M.P. 2018 poz. 958 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Astanie dnia 11 lipca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 957 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Astanie dnia 11 lipca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 956 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 955 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r.
M.P. 2018 poz. 954 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r.
M.P. 2018 poz. 953 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Ramową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r.
M.P. 2018 poz. 952 obowiązujący Umowa Ramowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r. 2018-10-10
M.P. 2018 poz. 951 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły - Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
M.P. 2018 poz. 950 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Cukiernik - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 949 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 948 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2018 poz. 947 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.
M.P. 2018 poz. 946 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.
M.P. 2018 poz. 945 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.
M.P. 2018 poz. 944 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.
M.P. 2018 poz. 943 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r.
M.P. 2018 poz. 942 obowiązujący Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r.
M.P. 2018 poz. 941 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 r.
M.P. 2018 poz. 940 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2018 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 936 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 935 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
M.P. 2018 poz. 934 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2018 r. w 100. rocznicę urodzin ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego
M.P. 2018 poz. 933 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci
M.P. 2018 poz. 932 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 931 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 930 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
M.P. 2018 poz. 929 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 200 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2018 poz. 928 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 927 obowiązujący Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2018 poz. 926 uchylony Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2018 poz. 925 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2018 poz. 924 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartymi z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. poz. 65)
M.P. 2018 poz. 923 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2018 poz. 922 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2018 poz. 921 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 920 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2018 poz. 919 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 918 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2018 poz. 917 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021
M.P. 2018 poz. 916 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2018 r. zmieniający komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 915 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 914 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2018 poz. 913 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 912 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 911 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 910 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 909 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym
M.P. 2018 poz. 908 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 904 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 903 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 891 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2018 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 886 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2018 poz. 882 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2018 poz. 881 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2018 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe
M.P. 2018 poz. 880 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2018 poz. 879 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 878 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 877 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 876 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
M.P. 2018 poz. 875 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 873 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym
M.P. 2018 poz. 872 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 871 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2018 poz. 869 Komunikat Nr 09/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 868 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 867 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2018 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.52.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.51.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. nr 110.50.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 110.49.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 858 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 857 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 856 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
M.P. 2018 poz. 855 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2018 poz. 854 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 115.10.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 852 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 848 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2018 poz. 847 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi pozwalającej, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego zawierającego dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych
M.P. 2018 poz. 846 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2018 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2018 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 842 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2018 poz. 841 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2018 poz. 840 uznany za uchylony Uchwała nr 265/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2018 poz. 839 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 838 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 837 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2018 poz. 835 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 832 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.4.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2018 poz. 831 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.3.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2018 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 829 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 828 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 827 Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
M.P. 2018 poz. 826 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 825 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 sierpnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"
M.P. 2018 poz. 824 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
M.P. 2018 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1130.15.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 822 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
M.P. 2018 poz. 821 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2018 poz. 820 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020"
M.P. 2018 poz. 819 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 818 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
M.P. 2018 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.42.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2018 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.40.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2018 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.39.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2018 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.38.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2018 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.37.2018 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji
M.P. 2018 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.34.2018 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2018 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2018 r. nr 112.29.2018 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2018 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2018 r. nr 112.28.2018 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2018 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2018 r. nr 112.27.2018 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2018 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr 112.22.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2018 poz. 807 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2018 poz. 806 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2018 poz. 805 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
M.P. 2018 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.33.2018 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2018 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.32.2018 o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2018 poz. 802 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2018 poz. 801 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 800 akt jednorazowy Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
M.P. 2018 poz. 799 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017
M.P. 2018 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 112.41.2018 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2018 poz. 797 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 796 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 795 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego
M.P. 2018 poz. 794 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2018 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1131.8.2018 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2018 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2018 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 780 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019
M.P. 2018 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019
M.P. 2018 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Nr rej. 222/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 769 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 195/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 764 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 763 Komunikat nr 08/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 762 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 761 obowiązujący Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi
M.P. 2018 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła - Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
M.P. 2018 poz. 759 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
M.P. 2018 poz. 758 obowiązujący Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
M.P. 2018 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 756 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 754 uchylony Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2018 poz. 753 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 752 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego
M.P. 2018 poz. 751 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe
M.P. 2018 poz. 750 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2018 r. nr 115.9.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. nr 115.8.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 747 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2018 poz. 745 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019
M.P. 2018 poz. 744 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha
M.P. 2018 poz. 743 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej
M.P. 2018 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 110.48.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.47.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.46.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.45.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.44.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.43.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.42.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.41.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 734 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2018 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2018 poz. 733 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019
M.P. 2018 poz. 732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz
M.P. 2018 poz. 731 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
M.P. 2018 poz. 730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich
M.P. 2018 poz. 729 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 728 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
M.P. 2018 poz. 727 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
M.P. 2018 poz. 726 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
M.P. 2018 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2018 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
M.P. 2018 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022
M.P. 2018 poz. 722 uchylony Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2018 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2018 poz. 720 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 719 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 716 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 760-lecie powstania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie
M.P. 2018 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 714 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 711 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 709 obowiązujący Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
M.P. 2018 poz. 708 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II
M.P. 2018 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 705 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2018 poz. 704 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2018 poz. 703 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2018 poz. 702 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 701 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 700 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 699 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
M.P. 2018 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2018 poz. 697 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 696 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 695 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 694 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2018 poz. 693 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
M.P. 2018 poz. 692 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2018 poz. 691 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 690 Komunikat nr 07/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2018 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 687 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
M.P. 2018 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2018 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. o nadaniu orderów
M.P. 2018 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2018 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderu
M.P. 2018 poz. 674 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
M.P. 2018 poz. 672 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2018 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2018 poz. 670 uchylony Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 669 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2018 poz. 668 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2018 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego
M.P. 2018 poz. 666 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
M.P. 2018 poz. 665 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej
M.P. 2018 poz. 664 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
M.P. 2018 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2018 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 661 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 30/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 660 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2018 poz. 659 uznany za uchylony Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2018 poz. 658 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 zł, 100 zł i 2018 zł, upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2018 poz. 657 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"
M.P. 2018 poz. 656 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł
M.P. 2018 poz. 655 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2018 poz. 654 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2018 poz. 653 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2018 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 651 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2018 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 110.39.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.38.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.37.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.36.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.35.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.34.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
M.P. 2018 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Krzysztofa Abramowicza
M.P. 2018 poz. 641 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2018 poz. 640 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach z przyczyn politycznych
M.P. 2018 poz. 639