Wyszukiwanie

Kancelaria Prezydenta

Liczba znalezionych aktów: 57.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2023 poz. 232 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1037 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 338 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. nr 1131.29.2020 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. nr 1131.28.2020 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 728 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1263 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1262 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 452 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.7.2017 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.5.2017 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 611 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 438 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 155 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
M.P. 2015 poz. 1300 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 776 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1131.26.2015 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 771 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 1131.16.2015 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 770 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 762 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 660 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 653 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 524 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 748 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 687 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 114 poz. 1152 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 61 poz. 584 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 27 poz. 298 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 93 poz. 1071 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 72 poz. 914 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 53 poz. 727 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1131-18-2010 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 21 poz. 199 wygaśnięcie aktu Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 733 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2009 r. nr 1131-14-09 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 732 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2009 r. nr 1131-12-09 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 21 poz. 264 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 8 poz. 77 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 599 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1131-13-08 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 598 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 1131-11-08 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 4 poz. 44 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 1 poz. 8 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 15 poz. 161 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. nr 1131-1-07 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 12 poz. 121 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 69 poz. 704 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 60 poz. 634 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 56 poz. 593 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-37-06 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 56 poz. 592 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-36-06 w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 49 poz. 526 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 500 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-27-06 o powierzeniu pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 499 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-25-06 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 1 poz. 5 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2005 r. nr 113-31-05 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1994 nr 59 poz. 506 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.