Search

pożyczki państwowe

Number of acts found: 275.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2014 poz. 158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1767 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 12 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 308 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1512 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1330 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 799 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 798 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 797 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego transport na lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 796 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 795 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 794 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 793 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 117 poz. 792 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Dz.U. 2006 nr 61 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2006 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 875 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 833 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1000 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 763 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 1998 r. w sprawie XI emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 322 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 389 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 157 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 31 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 5 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o udzielaniu poręczeń państwowych.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 225 obowiązujący Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 19 obowiązujący Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 490 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sprzedaży na raty obligacyj pożyczek premiowych.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 210 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1938 r. o ustaleniu wysokości emisji i planu umorzenia 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 404 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o 4,25% bonach Skarbu Państwa w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie konwersji 6,5% pożyczki dolarowej z 1920 r., 7% pożyczki stabilizacyjnej z 1927 r., transzy dolarowej oraz 7% pożyczki m. st. Warszawy z 1928 r. bez kuponu bieżącego w dniu 1 lutego 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 170 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o konwersji obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 166 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zaciągnięciu pożyczki na cele inwestycyjne Państwowego Zakładu Higieny.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 137 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach spłacenia obligacyj Kolei Herby - Kielce.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 60 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 59 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 58 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 48 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1938 r. o wypuszczeniu III serii 4% państwowej renty złotej.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 493 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 11 lutego 1931 r. dotyczącego długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 492 wygaśnięcie aktu Układ dotyczący długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony, podpisany w Paryżu dnia 11 lutego 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu II serii 4% państwowej renty złotej.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 22 Ustawa z dnia 12 stycznia 1937 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczek zagranicznych i kredytu zagranicznego we frankach francuskich na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1936 r. o ustaleniu planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 210 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 175 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty złotej.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skutkach prawnych konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1936 nr 12 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. o wypuszczeniu 4% Pożyczki Konsolidacyjnej i o warunkach konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 10 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1935 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. w sprawie wypuszczenia 6% Pożyczki Inwestycyjnej.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. o wydawaniu obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej oraz zasadach ich obrotu.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. o podwyższaniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 181 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o umorzeniu pożyczek, udzielonych na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź w 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 611 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o podwyższeniu emisji pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 206 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. uzupełniająca i zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1931 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1930 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1930 r. w sprawie wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1930 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 187 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 7 stycznia 1930 r. o trybie udzielania przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w listach zastawnych na kupno gruntu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 66 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. upoważniająca Ministra Skarbu do wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 232 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł. w złocie.
Dz.U. 1929 nr 3 poz. 22 Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o ponownem przedłużeniu terminu przerachowania i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918 i 1920.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie ilości i wysokości premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu ich losowania.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 296 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o zmianie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie emisji 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej.
Dz.U. 1928 nr 27 poz. 248 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o spłaceniu zobowiązań Skarbu Państwa, wynikłych z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920, opłaconych złotem lub walutami pełnowartościowemi.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 212 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. w sprawie podwyższenia wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 108 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie zmiany statutu Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 107 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zaciągnięciu pożyczki państwowej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1928 nr 14 poz. 99 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie emisji 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1017 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolejowych, zabezpieczonych na kolejach państwowych w b. dzielnicy austrjackiej lub powstałych z wykupna tych kolei na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 974 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o ulgach dla dłużników Wileńskiego Banku Ziemskiego.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1927 r. o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki zagranicznej.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 436 Rozporządzenie nr 3 Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 20 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie umarzania pożyczek na odbudowę.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 400 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.
Dz.U. 1927 nr 39 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia podań o wyższe przerachowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1926 r. o sposobie przerachowania i konwersji obligacyj pożyczek państwowych z lat 1918-1920, podpadających pod postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1926 r. o wypuszczeniu nowych odcinków 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 561 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. w sprawie ustalenia wysokości emisji i przeznaczenia 5% pożyczki konwersyjnej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 560 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. w sprawie uzupełnienia postanowień o przerachowaniu i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 477 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zaciągnięciu pożyczki państwowej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1926 r. o obniżeniu miar przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych akademickim instytucjom samopomocowym na budowę domów akademickich.
Dz.U. 1926 nr 8 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1926 r. o wypuszczeniu serji II premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 919 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie wypuszczenia serji II premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 859 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. o sposobie dokonania przerachowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 629 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 30 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1925 r. o konwersji 8% państwowej pożyczki złotej z roku 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną.
Dz.U. 1925 nr 29 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu dla wymiany ostemplowanych tytułów przedwojennego długu niezabezpieczonego austrjackiego i węgierskiego na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1925 nr 21 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1925 r. w sprawie wymiany ostemplowanych tytułów przedwojennego długu niezabezpieczonego austrjackiego i węgierskiego na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1925 nr 7 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu wycofania świadectw tymczasowych imiennych i na okaziciela 5% długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920 i 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z tegoż roku.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1021 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersyj rzeczonych pożyczek.
Dz.U. 1924 nr 102 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1924 r. w sprawie wycofania świadectw tymczasowych imiennych i na okaziciela 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 i 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z tegoż roku.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 776 Obwieszczenie z dnia 1 września 1924 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% państwowej pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 543 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w przedmiocie konwersji 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie dokonania losowania wszystkich wygranych od 4% państwowej pożyczki premjowej, wydanej na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 425 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o upoważnieniu Rządu do zabezpieczenia i użycia pożyczki zaciągniętej u Rządu Republiki Francuskiej.
Dz.U. 1924 nr 33 poz. 338 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1924 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 294 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany terminu pierwszego losowania premji wygranych serji I premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia serji I premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 27 poz. 274 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek.
Dz.U. 1924 nr 25 poz. 257 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 marca 1924 r. o wypuszczeniu zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.
Dz.U. 1924 nr 21 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia serji I premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 788 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1923 r. w przedmiocie udzielania pożyczek ulgowych dla reemigrujących z Niemiec drobnych przemysłowców, kupców, rzemieślników, oraz ich organizacji wytwórczych i handlowych.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 584 Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy 10 miljardów marek dla pożyczki na budowę domów dla robotników, reemigrujących z Niemiec.
Dz.U. 1923 nr 74 poz. 581 Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.U. 1923 nr 57 poz. 403 Ustawa z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy 2 miljardów za ulgowe pożyczki dla reemigrujących z Niemiec drobnych przemysłowców, kupców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych i handlowych.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 252 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 251 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1923 nr 34 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1923 r. o wypuszczeniu Serji I. A. 6% złotych bonów skarbowych.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 216 Ustawa z dnia 9 marca 1923 r. w przedmiocie zezwolenia gminie miasta Lwowa na zaciągnięcie za poręką Państwa pożyczki komunalnej w kwocie 120.000.000 mk. na cele przebrukowania ulic i placów publicznych we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 23 poz. 140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kwoty I emisji 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o udzielaniu gwarancji Skarbu Państwa do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1922 r. o zamknięciu subskrypcji na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 799 Ustawa z dnia 19 września 1922 r. zezwalająca reprezentacji powiatowej w Chrzanowie na zaciągnięcie w Miejskim Zakładzie Kredytowym w Krakowie lub w jakimkolwiek innym zakładzie kredytowym pożyczki do wysokości 20.000.000 mk. na rozszerzenie budynku gimnazjalnego w Chrzanowie.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1922 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do wypuszczenia i emisji 8% złotej pożyczki państwowej z r. 1922.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 741 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 34 poz. 278 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1922 r. o umorzeniu obligacji 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 wpłacanych na poczet nadzwyczajnej daniny państwowej.
Dz.U. 1922 nr 23 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministra Spraw Wojskowych i Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 marca 1922 r. w przedmiocie pomocy rolnej dla osadnictwa wojskowego.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1921 r. o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 7 września 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie wykonania postanowień art. 7 ustawy z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o wypuszczeniu 3% renty państwowej z 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 roku o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1921 r. w przedmiocie terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920 przez placówki subskrybcyjne.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 402 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 401 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 4 poz. 16 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1920 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 739 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 738 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1920 r. w przedmiocie przyjmowania zawinkulowanych obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% wewnętrzną długoterminową pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Skarbu o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Skarbu o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 605 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 601 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1920 nr 91 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia 4% Państwowej Pożyczki Premjowej.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wyznaczenia terminu zakończenia zapisów na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 455 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 454 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 413 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie otworzenia dla skarbu kredytu w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 391 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja r. b. w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie udzielania spółkom pożyczek na zagospodarowanie odłogów.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 273 Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. w przedmiocie uwolnienia 5% długoterminowej, wewnętrznej pożyczki państwowej od jednorazowej daniny majątkowej.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 250 Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej, długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie lombardowania i przyjmowania do depozytu walut zagranicznych oraz przekazów, czeków i akredytyw, płatnych w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przyjmowania rubli carskich przy wpłatach na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 221 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w Województwach: Warszawskiem, Łódzkiem, Kieleckiem, Lubelskiem i Białostockiem.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 167 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. w przedmiocie zamiany asygnat pożyczki państwowej z roku 1918, subskrybowanej w złocie po kursie nominalnym, na obligacje pożyczki z 1920 roku.
DZ.U. 1920 nr 26 poz. 157 Ustawa z dnia 12 marca 1920 r. w przedmiocie przyznania kredytu 10 miljonów marek na cele urządzenia Kas Chorych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 152 Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 21 poz.115 Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 18 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Robót Publicznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 85 Ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 17 poz. 84 Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniająca Uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 29 poz. 252 Ustawa z dnia 28 marca 1919 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5 miljardów franków.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie udzielania rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 245 Ustawa z dnia 26 marca 1919 r. w przedmiocie obowiązkowego stemplowania papierowych znaków pieniężnych, ich opodatkowania i częściowej ich wymiany na asygnaty pożyczki państwowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 23 poz. 236 Ustawa z dnia 7 marca 1919 r. w przedmiocie przyznania prawa pupilarności papierom pożyczki państwowej z dnia 30 października 1918 r.
Dz.U. 1918 nr 14 poz. 32 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej
M.P. 2008 nr 40 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2008 nr 33 poz. 296 obowiązujący Uchwała Nr 59 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2008 r.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1939 nr 182 poz. 440 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lipca 1939 r. o umorzeniu 18-ej raty 7% pożyczki kolejowej 1930 r.
M.P. 1939 nr 152 poz. 362 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 27 czerwca 1939 r. o umorzeniu 25 raty 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej 1926 r.
M.P. 1939 nr 117 poz. 277 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 17 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych do umorzenia obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej.
M.P. 1939 nr 111 poz. 260 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 9 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych premii 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z 1935 r.
M.P. 1939 nr 62 poz. 124 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1939 r. w sprawie wylosowanych premii 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z 1935 roku
M.P. 1939 nr 55 poz. 97 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie umorzenia 17-ej raty amortyzacyjnej 7% pożyczki kolejowej z 1930 r.
M.P. 1939 nr 50 poz. 89 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1939 r. w sprawie umorzenia 2-ej raty 4 1/2% Wewnętrznej Pozyczki Państwowej 1937 r.
M.P. 1939 nr 17 poz. 31 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 16 stycznia 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1937 nr 274 poz. 426 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 października 1937 r.
M.P. 1937 nr 206 poz. 342 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 6 września 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4 % premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 204 poz. 338 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 września 1937 r. w sprawie umorzonych obligacji 7 % Pożyczki Kolejowej z roku 1930
M.P. 1937 nr 164 poz. 275 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 13 lipca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II-ej z 1935 r.
M.P. 1937 nr 158 poz. 263 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 155 poz. 259 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1937 r. w sprawie umorzonych obligacji 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej.
M.P. 1937 nr 124 poz. 192 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1937 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom II-ej 6% Pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1937 r.
M.P. 1937 nr 62 poz. 89 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935
M.P. 1937 nr 57 poz. 83 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 55 poz. 79 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych obligacji 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1937 nr 12 poz. 21 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1937 roku w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 12 poz. 20 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1936 nr 219 poz. 386 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 września 1936 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Skarbu na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 185 poz. 347 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 1-ej raty 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r
M.P. 1936 nr 170 poz. 318 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 lipca 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej Serji III
M.P. 1936 nr 169 poz. 315 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 19-tej raty 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z r. 1926
M.P. 1936 nr 167 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 11-tej raty 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej z r. 1933
M.P. 1936 nr 166 poz. 306 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 124 poz. 225 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom II-ej 6 % Pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1936 r.
M.P. 1936 nr 123 poz. 224 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 117 poz. 211 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1936 nr 95 poz. 177 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 11 kwietnia 1936 r. w sprawie wylosowanych premij do obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 15 poz. 24 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 13 poz. 22 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1936 r. o umorzeniu w drodze skupu obligacji 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r. na ogólną sumę nominalną Marek Rzeszy Niemieckiej 137.500.
M.P. 1936 nr 12 poz. 19 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 stycznia 1936 r.
M.P. 1935 nr 271 poz. 344 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie udzielenia instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.
M.P. 1935 nr 263 poz. 325 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 262 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie częściowej zmiany obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
M.P. 1935 nr 260 poz. 317 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1935 nr 237 poz. 282 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 października 1935 roku.
M.P. 1935 nr 228 poz. 267 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 16 września 1935 r. o wylosowaniu do umorzenia obligacji serji II Pożyczki Budowlanej.
M.P. 1935 nr 209 poz. 234 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1935 r. w sprawie umorzenia gminom wiejskim i powiatowym związkom samorządowym pożyczek na budowę publicznych szkół powszechnych.
M.P. 1935 nr 200 poz. 228 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 września 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1935 nr 172 poz. 204 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
M.P. 1935 nr 160 poz. 193 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1935 r.
M.P. 1935 nr 114 poz. 147 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 9 maja 1935 r.
M.P. 1935 nr 59 poz. 78 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 1 marca 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7% Pożyczki Kolejowej
M.P. 1935 nr 35 poz. 52 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 31 stycznia 1935 r. o ustaleniu kosztów, związanych z unieważnieniem utraconych obligacyj Pożyczki Narodowej.
M.P. 1935 nr 22 poz. 35 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1935 r. o umorzeniu obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej
M.P. 1935 nr 15 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej z 1934 r.
M.P. 1935 nr 13 poz. 17 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1935 r.
M.P. 1934 nr 249 poz. 309 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1934 r. o zasadach losowań amortyzacyjnych 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
M.P. 1934 nr 202 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1934 r. w sprawie umorzenia obligacyj 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1934 nr 177 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 14 poz. 19 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjetych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1934 r.
M.P. 1932 nr 176 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Skarbbu z dnia 15 lipca 1932 r.
M.P. 1932 nr 176 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Skarbbu z dnia 15 lipca 1932 r.
M.P. 1932 nr 101 poz. 130 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1932 r.
M.P. 1931 nr 176 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1931 r.
M.P. 1931 nr 176 poz. 257 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1931 r.
M.P. 1931 nr 34 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 34 poz. 56 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1931 r.
M.P. 1931 nr 11 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1930 r. o emisji serji III premjowej pożyczki dolarowej
M.P. 1930 nr 283 poz. 390 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1930 r. o zezwoleniu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Komunalnemu na zaciągnięcie pożyczki obligacyjnej 1 milion złotych w złocie
M.P. 1930 nr 176 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 176 poz. 267 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 162 poz. 246 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 125 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1930 r. o emisji serji I premjowej poźyczki budowlanej