Wyszukiwanie

statki żeglugi śródlądowej

Liczba znalezionych aktów: 116.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 1069 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2024 poz. 79 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2023 poz. 1928 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN
Dz.U. 2023 poz. 1701 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2023 poz. 1588 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2020 poz. 1500 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2019 poz. 722 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego
Dz.U. 2018 poz. 1137 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2018 poz. 576 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2018 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 lutego 1966 r.
Dz.U. 2018 poz. 31 obowiązujący Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 lutego 1966 r.
Dz.U. 2018 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 2018 poz. 1 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 2017 poz. 993 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2015 poz. 629 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2014 poz. 1686 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2014 poz. 1607 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej
Dz.U. 2013 poz. 1366 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
Dz.U. 2013 poz. 1249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2013 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2012 poz. 1045 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2012 poz. 974 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN
Dz.U. 2012 poz. 225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków
Dz.U. 2010 nr 115 poz. 772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 507 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 506 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1081 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 811 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 810 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 340 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 53 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1597 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 53 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów przywożonych z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i łączności z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1972 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 25 poz. 183 obowiązujący Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 sierpnia 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach w żegludze śródlądowej.
Dz.U. 1959 nr 15 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną postanowień Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 marca 1953 r. w sprawie patentów mechaników statkowych żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 września 1950 r. w sprawie dokumentów dla członków załóg statków na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 kwietnia 1950 r. w sprawie rejestracji administracyjnej statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 119 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów dla statków żeglugi śródlądowej, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz o opłatach w postępowaniu dotyczących rejestru statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 33 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o rejestracji statków i łodzi żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o oznaczaniu wagi na ładunkach przewożonych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie patentów statkowych.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1933 r. o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 449 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1933 r. o przekazaniu niektórym wojewodom prawa udzielania zezwoleń na wjazd obcych statków i łodzi na polskie śródlądowe drogi wodne.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 804 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę i W.M. Gdańsk, Wielką Brytanję i Irlandję Północną, Holandję, Niemcy, Belgję, i Bułgarję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 140 uchylony Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisana w Paryżu 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o ustaleniu godła Ministerstwa Robót Publicznych dla statków państwowego zarządu rzecznego.
Dz.U. 1928 nr 29 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 2023 poz. 781 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024
M.P. 2022 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023
M.P. 2021 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022
M.P. 2020 poz. 677 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021
M.P. 2019 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020
M.P. 2018 poz. 733 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019
M.P. 2017 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.
M.P. 2016 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
M.P. 2015 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.
M.P. 2014 poz. 676 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.
M.P. 2013 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 140 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.
M.P. 2002 nr 38 poz. 603 obowiązujący Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.
M.P. 1995 nr 51 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 349 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
M.P. 1982 nr 15 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1982 r. w sprawie przekazania Ministrowi Komunikacji uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu zużycia paliw płynnych w eksploatacji lokomotyw spalinowych, statków żeglugi śródlądowej i statków powietrznych lotnictwa cywilnego.
M.P. 1977 nr 30 poz. 149 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 listopada 1977 r. w sprawie usuwania ścieków ze statków.
M.P. 1975 nr 39 poz. 230 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 listopada 1975 r. w sprawie pomierzania statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1972 nr 38 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie zasad ustalania wartości użytkowej i przeznaczania na złom lub do rozbiórki statków morskich i żeglugi śródlądowej.
M.P. 1965 nr 20 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 kwietnia 1965 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1963 nr 78 poz. 385 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 sierpnia 1963 r. w sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1960 nr 12 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 16 stycznia 1960 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1956 nr 11 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1956 r. w sprawie warunków sanitarnych na statkach żeglugi śródlądowej.
M.P. 1955 nr 27 poz. 269 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 stycznia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1952 nr 82 poz. 1323 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1950 nr 55 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Żeglugi i Komunikacji z dnia 21 marca 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Polski Rejestr Statków".
M.P. 1936 nr 3 poz. 5 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33846/2/35 w sprawie instrukcji o sposobach ustalania wagi wymiarowej statków rzecznych i pogłębiarek rzecznych przy odprawie celnej, oraz o osprzęcie tych statków i pogłębiarek.
M.P. 1934 nr 139 poz. 187 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie przeglądu statków rzecznych