Wyszukiwanie

surowce wtórne

Liczba znalezionych aktów: 63.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 628 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 41 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 515 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązków zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 10 poz. 124 Dekret w przedmiocie sekwestru surowców, półfabrykatów i towarów.
M.P. 1984 nr 19 poz. 133 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 18 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 13 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na fundusz surowców wtórnych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 48 uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1982 nr 24 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1981 nr 24 poz. 216 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1981 nr 23 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 23 poz. 210 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1981 nr 21 poz. 197 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1980 nr 21 poz. 102 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania przez jednostki państwowe należności budżetowych z tytułu niezagospodarowania zapasów zbędnych.
M.P. 1979 nr 9 poz. 60 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1979 r. w sprawie rozliczania przez jednostki państwowe należności budżetowych z tytułu niezagospodarowania zapasów zbędnych.
M.P. 1979 nr 5 poz. 45 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 29 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1977 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 35 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 23 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1976 nr 26 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1976 nr 18 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1975 nr 29 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 27 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1974 nr 40 poz. 232 uchylony wykazem Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1974 nr 32 poz. 193 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych.
M.P. 1974 nr 21 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja 1974 r. w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1974 nr 17 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1972 nr 38 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie zasad ustalania wartości użytkowej i przeznaczania na złom lub do rozbiórki statków morskich i żeglugi śródlądowej.
M.P. 1971 nr 46 poz. 292 uznany za uchylony Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1970 nr 14 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 7 maja 1970 r. w sprawie gospodarowania złomami wyrobów ogniotrwałych.
M.P. 1969 nr 4 poz. 43 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadkowym.
M.P. 1968 nr 29 poz. 193 uchylony wykazem Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym.
M.P. 1968 nr 18 poz. 115 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych (przepracowanych).
M.P. 1968 nr 18 poz. 114 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej.
M.P. 1967 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Uchwała nr 373 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paliwami płynnymi do silników spalinowych, olejami mineralnymi i smarami.
M.P. 1963 nr 8 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Handlu Wewnętrznego z dnia 7 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się do dalszego używania i do naprawy.
M.P. 1962 nr 14 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Handlu Wewnętrznego z dnia 25 stycznia 1962 r. w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się do dalszego używania i do naprawy.
M.P. 1960 nr 37 poz. 184 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zorganizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1954 nr 46 poz. 646 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.