There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1996-11-29
Date of announcement:
1996-11-21
Date of entry into force:
1997-04-01
Date of binding force:
1997-04-01
Date of repeal:
2004-05-01
Remarks:
art. 1 pkt 11, pkt 12 lit. b), pkt 18-26 i pkt 28-31 oraz art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. w zakresie ustawy karnej skarbowej utraciło moc z dniem 17 października 2004 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. FINANSÓW
Amended acts (2)
References (5)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)