Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1977 nr 36 poz. 185 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1977 nr 36 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie map oraz materiałów fotogrametrycznych.
M.P. 1977 nr 36 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1977 r. w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.
M.P. 1977 nr 36 poz. 182 uchylony wykazem Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy.
M.P. 1977 nr 36 poz. 181 uchylony wykazem Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji modernizacyjnych.
M.P. 1977 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 35 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 24 grudnia 1977 r. w sprawie norm ubytków naturalnych zboża i innych nasion oraz przetworów zbożowych w transporcie samochodowym oraz wodnym śródlądowym.
M.P. 1977 nr 35 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 29 listopada 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej.
M.P. 1977 nr 35 poz. 177 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu krajów, z których pochodzące towary korzystają ze stawek kolumny I taryfy celnej dla handlowego obrotu towarowego z zagranicą.
M.P. 1977 nr 35 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
M.P. 1977 nr 35 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.
M.P. 1977 nr 35 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1977 nr 35 poz. 173 uznany za uchylony Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.
M.P. 1977 nr 35 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1977 nr 34 poz. 171 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
M.P. 1977 nr 34 poz. 170 uchylony Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.
M.P. 1977 nr 34 poz. 169 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1977 nr 34 poz. 168 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1977 nr 34 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1977 nr 34 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie odwołania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1977 nr 34 poz. 165 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra Komunikacji.
M.P. 1977 nr 34 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1977 nr 34 poz. 163 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie odwołania Ministra Komunikacji.
M.P. 1977 nr 34 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1977 nr 34 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 grudnia 1977 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1978 rok.
M.P. 1977 nr 34 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 grudnia 1977 r. w sprawie niektórych aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 33 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.
M.P. 1977 nr 33 poz. 158 Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1977 nr 33 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1977 nr 32 poz. 156 uchylony Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania rezerwami funduszu płac.
M.P. 1977 nr 32 poz. 155 uchylony wykazem Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie zagospodarowania rezerw funduszu płac zgromadzonych do końca 1976 r.
M.P. 1977 nr 32 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 1 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1977 nr 31 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 listopada 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1977 nr 31 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1977 nr 31 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1977 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1978 r.
M.P. 1977 nr 31 poz. 150 uchylony wykazem Uchwała nr 171 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1977 nr 30 poz. 149 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 listopada 1977 r. w sprawie usuwania ścieków ze statków.
M.P. 1977 nr 30 poz. 148 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1000 zł.
M.P. 1977 nr 30 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1977 r. w sprawie zaokrąglania kwot odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1977 nr 30 poz. 146 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1977 r. w sprawie poparcia przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Orędzia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do narodów, parlamentów i rządów wszystkich krajów świata.
M.P. 1977 nr 30 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1977 nr 30 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie Orędzia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do narodów, parlamentów i rządów wszystkich krajów świata.
M.P. 1977 nr 30 poz. 143 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).
M.P. 1977 nr 30 poz. 142 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 21 (Bytom).
M.P. 1977 nr 29 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1977 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.
M.P. 1977 nr 29 poz. 140 uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1977 r. w sprawie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
M.P. 1977 nr 28 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 października 1977 r. w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 28 poz. 138 uznany za uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu.
M.P. 1977 nr 28 poz. 137 uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie funduszu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych.
M.P. 1977 nr 28 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. w sprawie regulaminu terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1977 nr 28 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1977 nr 28 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. w sprawie ustalenia wykładni Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
M.P. 1977 nr 27 poz. 133 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 października 1977 r. w sprawie rodzajów oraz kategorii zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.
M.P. 1977 nr 27 poz. 132 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 października 1977 r. w sprawie rządowego programu realizacji wytycznych IX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1977 nr 27 poz. 131 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 października 1977 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 37 (Lublin).
M.P. 1977 nr 26 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 27 września 1977 r. w sprawie nagradzania i wyróżniania studentów przodujących w nauce oraz warunków korzystania przez studentów z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1977 nr 26 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1977 r. w sprawie wydawania przepustek granicznych w celach służbowych.
M.P. 1977 nr 26 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1977 r. w sprawie stanu zdrowia i warunków fizycznych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze pożarnictwa.
M.P. 1977 nr 26 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów.
M.P. 1977 nr 26 poz. 126 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1977 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 25 poz. 125 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 25 poz. 124 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1977 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1959 r.
M.P. 1977 nr 25 poz. 123 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 20 września 1977 r. Karta praw i obowiązków rzemieślnika.
M.P. 1977 nr 24 poz. 122 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1977 nr 24 poz. 121 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1977 r. w sprawie rozwoju rzemiosł artystycznych.
M.P. 1977 nr 23 poz. 120 uchylony Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie jednolitych zasad kwalifikacji jakości i oznaczania wyrobów.
M.P. 1977 nr 23 poz. 119 uchylony wykazem Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 7 września 1977 r. w sprawie zasad przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów przemysłowych.
M.P. 1977 nr 22 poz. 118 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 17 sierpnia 1977 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1977 nr 22 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 sierpnia 1977 r. w sprawie zwolnień od opłaty za przewozy wykonywane na obszarze Polski pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1977 nr 22 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1977 nr 22 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1977 nr 22 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1977 r. w sprawie bankowych rachunków w walutach wymienialnych dla cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1977 nr 22 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1977 nr 21 poz. 112 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
M.P. 1977 nr 21 poz. 111 uchylony Zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1977 r. w sprawie usprawnienia organizacji pracy kierowników naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji oraz kierowników jednostek gospodarczych i instytucji.
M.P. 1977 nr 20 poz. 110 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie wykazu krajów, z których pochodzące towary korzystają ze stawek kolumny I taryfy celnej dla handlowego obrotu towarowego z zagranicą.
M.P. 1977 nr 20 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1977 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1977 nr 20 poz. 108 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1977 nr 19 poz. 107 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1977 nr 19 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lipca 1977 r. w sprawie ryczałtów za noclegi podczas podróży służbowych na obszarze kraju w okresie sezonu turystycznego.
M.P. 1977 nr 19 poz. 105 uchylony Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1977 nr 18 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1977 nr 18 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1977 nr 18 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 18 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.
M.P. 1977 nr 17 poz. 100 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 lipca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1977 nr 17 poz. 99 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.
M.P. 1977 nr 17 poz. 98 uchylony Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1977 nr 17 poz. 97 uznany za uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.
M.P. 1977 nr 17 poz. 96 uchylony Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1977 nr 17 poz. 95 uchylony Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Stalą i Metalami Nieżelaznymi.
M.P. 1977 nr 16 poz. 94 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1977 nr 16 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 23 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.
M.P. 1977 nr 16 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla przemysłu chemicznego" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1977 nr 16 poz. 91 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu o wartości 2000 złotych.
M.P. 1977 nr 16 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".
M.P. 1977 nr 16 poz. 89 uchylony wykazem Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1977 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla przemysłu chemicznego".
M.P. 1977 nr 16 poz. 88 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 16 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1976 r.
M.P. 1977 nr 16 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1976 r.
M.P. 1977 nr 15 poz. 85 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 1977 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1977 roku.
M.P. 1977 nr 15 poz. 84 Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie bankowej kontroli funduszu płac.
M.P. 1977 nr 15 poz. 83 uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie prowadzenia ubocznej gospodarki rolnej przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1977 nr 15 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1977 r. w sprawie rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych do 1980 r.
M.P. 1977 nr 14 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 14 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1977 nr 14 poz. 79 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1977 r. w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach 500 zł oraz niektórych monet o nominalnej wartości 10 zł.
M.P. 1977 nr 14 poz. 78 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1977 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki oraz obowiązków kasjerów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 14 poz. 77 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1977 r. w sprawie zmiany statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1977 r. w sprawie przebiegu realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego w 1977 roku.
M.P. 1977 nr 13 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1977 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 13 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze.
M.P. 1977 nr 13 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 1977 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1977 nr 12 poz. 72 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 4 maja 1977 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń elektroenergetycznych w krajowym systemie elektroenergetycznym.
M.P. 1977 nr 12 poz. 71 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1976 r.
M.P. 1977 nr 12 poz. 70 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1976 r.
M.P. 1977 nr 12 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1977 nr 11 poz. 68 Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1977 r. w sprawie ryczałtów oraz trybu rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.
M.P. 1977 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1977 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych do odpowiedniej kategorii.
M.P. 1977 nr 11 poz. 66 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1977 nr 11 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1977 r. w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowych.
M.P. 1977 nr 10 poz. 64 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1977 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia współczynników zmniejszających wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego, stanowiącą podstawę naliczenia funduszu nagród za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1977 nr 10 poz. 62 uchylony wykazem Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie rozwoju wzornictwa przemysłowego.
M.P. 1977 nr 9 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2.000 zł.
M.P. 1977 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1977 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych.
M.P. 1977 nr 8 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 marca 1977 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz z międzynarodowych specjalistycznych targów w Poznaniu.
M.P. 1977 nr 8 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia wyższej kwoty dopuszczalnego zarobku z tytułu niektórych prac wykonywanych przez emerytów i rencistów.
M.P. 1977 nr 8 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 1977 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie map oraz materiałów fotogrametrycznych.
M.P. 1977 nr 8 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1977 r. w sprawie trybu i terminów odprowadzania środków niektórych funduszów na odrębne rachunki bankowe.
M.P. 1977 nr 8 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1977 nr 8 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1977 r. w sprawie ulg podatkowych dla spółdzielni i ich związków z tytułu przygotowania zawodowego pracowników.
M.P. 1977 nr 8 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie powołania Ministra Górnictwa.
M.P. 1977 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie odwołania Ministra Górnictwa.
M.P. 1977 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie realizacji programu społecznego wynikającego z uchwały VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1977 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Finansów z dnia 12 marca 1977 r. w sprawie przyjmowania do sprzedaży przez uspołecznione jednostki handlu wewnętrznego przemysłowych towarów rynkowych dostarczanych przez producentów niezgodnie z umową.
M.P. 1977 nr 7 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1977 nr 7 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ewidencji wartości produktów sprzedanych przez rolników jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 7 poz. 46 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 24 marca 1977 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1977 nr 6 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 marca 1977 r. w sprawie zasad i warunków użytkowania obiektów oraz sprzętu szkolnego na cele wypoczynku dzieci i młodzieży.
M.P. 1977 nr 6 poz. 44 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwie krośnieńskim.
M.P. 1977 nr 6 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1977 nr 6 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1977 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remonty budynków wielomieszkaniowych.
M.P. 1977 nr 5 poz. 40 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 16 lutego 1977 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1977 nr 5 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 5 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1977 r. w sprawie finansowania działalności generalnych dostawców.
M.P. 1977 nr 5 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1977 nr 5 poz. 36 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1977 r. w sprawie podwyższenia najniższych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1977 nr 5 poz. 35 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie pomocy Państwa dla funkcjonariuszy Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1977 nr 5 poz. 34 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości.
M.P. 1977 nr 4 poz. 33 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 130 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1977 nr 4 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1977 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia.
M.P. 1977 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lutego 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1977 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie ustalania i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1977 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Systemów Sterowania.
M.P. 1977 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. uchylająca uchwałę w sprawie przedpłat na nabycie odbiorników telewizji kolorowej 22".
M.P. 1977 nr 4 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. w sprawie współdziałania organów prokuratury z radami narodowymi i terenowymi organami administracji państwowej.
M.P. 1977 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 23 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1977 nr 3 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 17 stycznia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mleka spożywczego i przetworów mlecznych, zbywanych przez jednostki organizacyjne przemysłu mleczarskiego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 stycznia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów, warunków ich powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakresu obowiązków asystentów stażystów w szkołach wyższych.
M.P. 1977 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
M.P. 1977 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1977 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1977 r.
M.P. 1977 nr 3 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1977 r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1977 nr 3 poz. 18 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie przedpłat na nabycie odbiorników telewizji kolorowej 22".
M.P. 1977 nr 2 poz. 17 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 31 grudnia 1976 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego opłat za legalizację narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z legalizacją narzędzi pomiarowych.
M.P. 1977 nr 2 poz. 16 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Trzebinia-Siersza w województwie katowickim.
M.P. 1977 nr 2 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych.
M.P. 1977 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji społecznych i zawodowych.
M.P. 1977 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia.
M.P. 1977 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1977 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1977 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1977 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej.
M.P. 1977 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1976 r. w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.
M.P. 1977 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie zasad finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.
M.P. 1977 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".
M.P. 1977 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1977 r.
M.P. 1977 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego.
M.P. 1977 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie podatku od funduszu płac.
M.P. 1977 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1977 r. w sprawie oceny pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów, maszyn i licencji nabywanych za granicą.