Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-09-23
Date of entry into force:
1998-01-01
Date of binding force:
1998-01-01
Date of repeal:
2000-01-01
Issuing authority:
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
Legal basis (1)
Legal basis with article (6)
References (2)
Repealing acts (1)